You, the petitioner

Updates

Periodieke hersteltoeslag voor jeugdzorgletsel

Petitionaris Meike Pangkey vraagt u de petitie Periodieke hersteltoeslag voor jeugdzorgletsel te ondertekenen:

"Klik hier om onze petitie te ondertekenen of klik hier voor onze website jeugdzorgletsel.nl"

jeugdzorgletsel.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2020-10-01

Verlenging ondertekeninsgperiode

Wij hebben besloten de periode waarin deze petitie getekend kan worden te verlengen tot 1 november!.

Petitie meer dan ooit noodzakelijk!

Uit dit artikel van De Hoogeveensche Courant valt uit de opmerkingen van burgemeester Loohuis op te maken dat de politieke partijen hun identiteit slachtofferen. In achterkamertjes zal telkens een naar de inwoners te ventileren uitleg worden voorgekookt.

+Read more...

De petitie beoogt juist het tegenover gestelde. Wij inwoners moeten weten welk standpunt de door ons gekozen politicus/partij inneemt. Met een telkens naar buiten gebrachte gezamenlijke mening weten wij niet op wie we in 2022 wel of niet moeten stemmen.

A.s. maandag 2 november Rondetafelgesprek (On)veiligheid in de turnsport

Bekijk hier het dagoverzicht .

2020-10-29 | Petition Stop misbruik in de turnsport

Goed nieuws!

Het college van B&W van Den Haag heeft gisteren antwoorden gepubliceerd op vragen van de gemeenteraad.

De uitkomst is dat het college geen draagvlak ziet om verder mee te werken aan de voorgestelde ontwikkeling!

De petitie zal nog steeds worden aangeboden en we zulllen de gemeente vragen de petitie in acht te nemen voor toekomstige plannen.

Donderdag 29 oktober om 15:00 aangeboden

De petitie is donderdag 29 oktober om 15:00 aangeboden.

2020-10-29 | Petition Stop misbruik in de turnsport

Aanbieden petitie.

Vandaag onderstaande email verzonden met het verzoek tot het namens u, alle ondertekenaars, te mogen aanbieden van de petitie.

L.S.

Ik zou graag zien dat u aan de agenda, van de avond waarop de beraadslaging over de begroting plaatsvindt, een agendapunt genaamd “bespreking petitie” toevoegt. Ik zou graag zien dat de inhoud van de petitie openbaar besproken zal worden voordat de beraadslaging over de begroting zelf plaatsvindt. Voorts zou ik voorafgaand aan deze raadsavond namens de ondertekenaars van de petitie deze aan de raadsvoorzitter ter bespreking willen aanbieden.

De inhoud van de petitie, waarvan alle raadsleden inmiddels wel kennis van zullen hebben genomen, vindt u hier: https://petities.nl/petitions/stop-lastenverzwaringen-in-hoogeveen?locale=nl

Vertrouwend op uw welwillende medewerking en een uitnodiging tegemoet ziend teken ik.

Met vriendelijke groet,

Gerard Booij Email GBooij@Planet.nl .

P&M lokale TV

Ted en Tine jullie hebben het fantastisch gedaan tijdens de opname. Wel een naamsverwisseling door P&M, maar verder top. We zijn trots op jullie.

+Read more...

Wat de heer Wijnen zou vertellen was wel zo'n beetje bekend. Het is alsof je de slager zijn eigen vlees keurt

In gesprek met de gemeente

Bewoonster Aline Barnhoorn heeft 16 oktober een gesprek gehad met wijkwethouder Anke Klein en gisteren een tweede gesprek met Rob Zakee, directeur van de afdeling Erfgoed van de gemeente. Dat vond ze prettige gesprekken.

+Read more...

Afgesproken is dat de verf op de muren blijft en de zonnepanelen op het dak zolang ze in gesprek zijn. Maandelijks volgt een update van de voortgang van de gesprekken binnen de gemeente naar aanleiding van deze casus. Als er een definitieve uitspraak is, informeren we u hierover. De overweldigende steun van u als ondertekenaars en de grote belangstelling in de media hebben enorm geholpen en brengen een goede afloop steeds dichterbij. Blijf ons steunen!

2020-10-28 | Petition Behoud huisje QQLQ