U, de petitionaris

Nieuws

Haal yoga uit de lockdown

De petitionaris van de petitie Haal yoga uit de lockdown vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Deze petitie wil verruiming van de coronamaatregelen zodat yogadocenten snel aan de slag kunnen. Juist in deze pandemie kan de kracht van yoga en meditatie een wezenlijk verschil maken. Yoga en meditatie verbeteren de geestelijke gezondheid, kwaliteit van leven en welzijn. Wij constateren dat de bevolking lijdt onder spanningen, angst en overprikkeling. Daarnaast vinden wij het verbijsterend dat de fysieke en mentale gezondheid naast Corona geen prioriteit heeft. De geestelijke gevolgen van de lockdown zijn alom merkbaar maar het aanbod om te ontspannen schiet tekort. Wij zien dat fysiotherapeuten en andere paramedische beroepen wél aan de slag mogen. In feite zorgen zij net als wij voor beweging, bewustwording en ontspanning. Iedereen kan yoga doen. Het is laagdrempelig en past in een gezonde leefstijl. Wij hopen dat het besef ontwaakt, dat yoga méér is dan sport en dat wij de yogalessen kunnen hervatten met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en het protocol zoals door de overheid is goedgekeurd."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

19.02.2021

Dit stuk van Paul Hekkens legt de vinger op de zere plek!

Lees vooral dit verhaal en snap dan ook waarom het een zeer slecht idee is om uitgerekend 60-65 jarigen te vaccineren met AstraZeneca en geen alternatief te bieden. https://www.wyniasweek.nl/coronavaccins-statistische-chantage-van-60-plussers/ .

Pfizer vaccin voor kwetsbaren onder 60 maar niet voor kwetsbaren boven de 60.

De GGD gaat miljoenen mensen onder de 60 jaar met een medische indicatie versneld vaccineren met Pfizer, maar niet de mensen boven de 60 jaar met een medische indicatie, vreemd toch? Lees hier de aankondiging: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/04/20/de-ggd-gaat-de-miljoen-mensen-tussen-de-18-en-de-60-jaar-met-een-medische-indicatie-versneld-vaccineren-tegen-coronavirus?utmsource=dlvr.it&utmmedium=twitter .

De Tielenaar: "Kansrijke plek voor Anders Wonen in beeld"

Politiek zegt NEE tegen méér geld voor zorgbonus

Dat NEE is voor ons niet het juiste antwoord. Het wordt tijd voor drie JA's. 1) Zorgbonus € 500,= voor ALLE medewerkers in de zorgsector.. 2) Substantiële loonsverhoging voor alle medewerkers in de zorgsector. 3) Deprivatiseren zorgsector, dus terug naar normale verzekeringsbedragen, normale bedragen voor een ziekenhuisbed en staatszorg i.p.v. commerciële zorg..

Nieuws update vaarverbinding.

Hierbij ontvangen jullie een update over de vaarverbinding.

We zijn inmiddels bijna 4 jaar bezig om de 21 partijen binnen het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen ervan te overtuigen dat er alternatieven zijn om Loosdrecht weer aantrekkelijk te maken voor de toeristen die al dan niet de behoefte hebben om met een sloepje op onze mooie plassen te varen.

+Lees meer...

Een aantal bewonersverenigingen hebben zich verenigd in de Bewonersfederatie Oostelijke Vechtplassen, ook de VBLP zit in deze federatie. Samen hebben we één stem binnen het gebiedsakkoord. Hiermee hopen we d.m.v. samenwerking en overleg tot een alternatief plan te komen. Ondanks de vele rapporten en adviezen waarin alle negatieve effecten worden beschreven, lijken vele partijen er nog niet van overtuigd dat een vaarverbinding door de Loenderveense plas niet haalbaar is. Waaronder de Gemeente Wijdemeren en de Provincie Noord Holland.

De Bewonersfederatie OVP wordt zijn erg blij met de steun van Natuurmonumenten en de Vechtplassen Commissie. Alle drie zijn zij voor het samen uitwerken van een alternatief plan maar tegen verder onderzoek naar een vaarverbinding door de Loenderveense plas en de Vuntus.

Op dit moment zitten de partijen van het gebiedsakkoord in een impasse. Er is geen consensus om te stoppen met verder onderzoek naar de vaarverbinding. De partijen zijn de afgelopen maanden tegenover elkaar komen te staan. Had dat niet voorkomen kunnen worden?

Er wordt nu aangegeven dat in september van dit jaar, de stuurgroep van het gebiedsakkoord een besluit gaat nemen over het al dan niet starten van verder onderzoek naar de mogelijkheid van een vaarverbinding door de Loenderveense Plas en de Vuntus. Naast alle rapporten en adviezen die er nu al zijn, worden er nu stappen gezet om een onafhankelijke adviseur naar deze impasse te laten kijken en met alle partijen te praten, deze adviseur zal een niet bindend advies schrijven. We zien met vertrouwen dit vierde advies tegemoet en hopen op een goede afloop.

Dank voor jullie steun!

Kijk op onze website voor het laatste nieuwsbericht. https://vblp-vereniging-behoud-loenderveense-plas.org/2021/04/03/nog-meer-onderzoek-naar-kansloze-vaarverbinding-verspilling-van-belastinggeld/

Geef Marcel Levi een steuntje in de rug om Minister van VWS te worden.

Vrijwel iedereen in Nederland is het er over eens dat Marcel Levi een belangrijke rol zou moeten spelen bij het bestrijden van de coronacrisis. Hij heeft zelf niet ontkent hiervoor open te staan.

+Lees meer...

Hugo de Jonge heeft diverse malen bewezen niet capabel te zijn. In interviews heeft hij aangegeven niet onwelwillend te zijn: O.a. bij Maurice de Hond en in Buitenhof. Laat deze petitie Marcel een laatste duwtje in de rug geven. En Hugo een zetje opzij...

538 Oranjedag op 24 april gaat niet door

Het 'fieldlab' van 538 Oranjedag op 24 april op het Chasséveld gaat niet door. Door oplopende maatschappelijke onrust kan het evenement niet meer veilig en verantwoord in het kader van de openbare orde plaatsvinden.

Bron: Breda.nl

REACTIE PETITIONARIS

Met deze mededeling van de gemeente Breda is het oorspronkelijke doel van de petitie bereikt.

+Lees meer...

Ter bezegeling van het democratisch proces zal de petitie op dinsdag 20 april 2021 alsnog aan de gemeenteraad van Breda worden overhandigd.

Een overweldigend aantal van ruim 375.000 ondertekenaars heeft binnen 3 dagen tijd de basis gelegd voor een herziening van beleid. Uit alle commentaren die werden gedeeld kan opgemaakt worden dat in de maatschappelijke discussie de stem van degenen die zich schikken in Covid-maatregelen veel te weinig wordt gehoord. Zij konden zich niet vinden in een overhaast besluit tot een risicovol evenement dat wordt gehouden tijdens de hoogste IC-bezetting sinds mei 2020.

Er blijkt veel onbegrip te zijn voor de prioriteiten die door de lokale betrokkenen en door de landelijke politiek worden gesteld en over de wijze waarop hierover wordt gecommuniceerd. Uit de commentaren komt allerminst naar voren dat de ondertekenaars degenen zijn die voor onrust zouden kunnen zorgen, integendeel. De ondertekenaars hopen dat de volksvertegenwoordigers zich dit krachtige signaal ter harte zullen nemen en gaan over tot hun dagelijkse naleving van de Covid-maatregelen.

De initiator dankt al zijn medestanders en wenst iedereen een gezonde toekomst en op het juiste moment veel feestvreugde.

20.04.2021 | Petitie Met 538 de zorg geminacht

Aanvraag indienen petitie

De Samenstichting Oud Gastel heeft op vrijdag 16 april bij de gemeente Halderberge een verzoek ingediend om de petitie te mogen overhandigen aan burgemeester B. Roks en daarbij tevens om een persoonlijk onderhoud met hem gevraagd.

+Lees meer...

Momenteel zijn we in afwachting van het antwoord. Wij houden u op de hoogte!