U, de petitionaris

Nieuws

Haal yoga uit de lockdown

De petitionaris van de petitie Haal yoga uit de lockdown vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Deze petitie wil verruiming van de coronamaatregelen zodat yogadocenten snel aan de slag kunnen. Juist in deze pandemie kan de kracht van yoga en meditatie een wezenlijk verschil maken. Yoga en meditatie verbeteren de geestelijke gezondheid, kwaliteit van leven en welzijn. Wij constateren dat de bevolking lijdt onder spanningen, angst en overprikkeling. Daarnaast vinden wij het verbijsterend dat de fysieke en mentale gezondheid naast Corona geen prioriteit heeft. De geestelijke gevolgen van de lockdown zijn alom merkbaar maar het aanbod om te ontspannen schiet tekort. Wij zien dat fysiotherapeuten en andere paramedische beroepen wél aan de slag mogen. In feite zorgen zij net als wij voor beweging, bewustwording en ontspanning. Iedereen kan yoga doen. Het is laagdrempelig en past in een gezonde leefstijl. Wij hopen dat het besef ontwaakt, dat yoga méér is dan sport en dat wij de yogalessen kunnen hervatten met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en het protocol zoals door de overheid is goedgekeurd."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

19-02-2021

Nieuwsbericht FOLIA: Uva studenten zijn het zat en beginnen petitie #magiknaarschool

https://www.folia.nl/actueel/144114/uva-studenten-zijn-het-zat-en-beginnen-petitie-magiknaarschool

.

Volkstuinen blijven behouden

De gemeenteraad kiest ervoor om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie voor de voetbalclub. De volkstuinen hoeven niet te wijken voor een uitbreiding van de club en blijven dus behouden.

+Lees meer...

Bron: Rijnmond.nl 25-2-2021

REACTIE VAN PETITIONARIS

reactie rijksoverheid petitie aan Wobke Hoekstra

Geachte heer / mevrouw,

Ik dank u voor de moeite die u heeft genomen om uw mening over het heropenen van zwembaden onder de aandacht te brengen.

U heeft een petitie gericht aan minister Hoekstra. Echter past het beleid bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

+Lees meer...

Ik heb uw bericht ter informatie doorgestuurd naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Indien er naar aanleiding van uw bericht aanvullende informatie gewenst is, neemt de betreffende afdeling contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Basten Publieksvoorlichter Informatie Rijksoverheid

Ik hoor graag of u tevreden bent over mijn reactie.

PERSBERICHT teken de petitie HBO en WO van start

Teken de Petitie: HBO en WO van start

magiknaarschool

Wij willen naar studie! In de petitie wordt de overheid verzocht om met concrete voorstellen te komen om het hoger onderwijs gedeeltelijk op 1,5 meter, conform corona-maatregelen, te laten plaatsvinden op locatie. Daarnaast wordt er verzocht om perspectief te bieden over de vorm en kwaliteit van onderwijs tevens volledige financiële compensatie van collegegeld.

+Lees meer...

Laten we samenwerken en een open discussie starten. We willen studeren op locatie, en dat kan!

Waarom kunnen studenten op 1,5 meter afstand niet naar school? Er is veel ruimte om op 1,5 meter lessen te organiseren. Onderwijsinstellingen kunnen creatief nadenken over mogelijkheden om conform corona-maatregelen onderwijs te realiseren. Maar alles begint bij heropening van het (hoger)onderwijs. Na een jaar thuis zitten, het niet zien van klas- en studiegenoten en online les is de urgentie voor perspectief hoog. Er zijn al een aantal versoepelingen aangekondigd voor het MBO en praktijkonderwijs. Maar het is tijd dat ook bij het HBO en WO wordt gekeken wat er mogelijk is binnen de regels.

Studenten kunnen sinds start van de corona-crisis gedeeltelijk of geen fysiek onderwijs meer volgen. Momenteel zijn de universiteiten en hogescholen helemaal dicht, zonder perspectief op open gaan. Er is vanuit de overheid te weinig aandacht, prioriteit en urgentie voor de situatie van de studenten. Dit moet veranderen!

Het gaat daardoor erg slecht met studenten. Uit onderzoek van Caring Universities, bleek eind vorig jaar dat 52 procent van de studenten zich eenzamer voelde en 45 procent somberder was dan vóór corona (Caring Universities, 2020). Studentenpsychologen meldden een sterke groei van klachten over eenzaamheid en depressiviteit (Versteegh, 2021). Ook heeft online onderwijs voor veel studenten een sterk negatief effect op studievoortgang en kan het leiden tot studievertraging. Dit blijkt uit een enquête onder 10.832 studenten (Broek & Warps, 2020).

Waarom krijgen de studenten geen prioriteit terwijl een groot deel van de jongeren op omvallen staan? Het lijkt wel of studenten van het hoger onderwijs worden vergeten. Tijdens de persconferentie van 23 februari over de corona-maatregelen bleek dat opnieuw geen zicht komt op openstelling van het hoger onderwijs. De laatste keren dat het hoger onderwijs hiervoor in een corona persconferentie is genoemd, dateert van 3 november (omdat een journalist daar een vraag over stelde) en 6 augustus (wegens de afschaling van introductieactiviteiten) (Ramdjan, 2021). Middelbaar en beroepsonderwijs, contact beroepen, kappers en winkels openen de deuren en teamsport zonder afstand is mogelijk vanaf 2 maart aanstaande, maar het hoger onderwijs blijft gesloten. De belangen van studenten van het hoger onderwijs worden niet zwaar genoeg meegewogen. Wij zijn dit zat!

Kwetsbare mensen zijn geen dood hout, maar jonge mensen knappen net als jonge twijgjes als je ze te lang buigt.

De petitie is opgezet door Tessa Hermelink, Pam Hermelink en Bregje de Goede, studerend aan de Universiteit van Amsterdam.

Noot: Meer weten over de petitie? https://weerhogeronderwijs.petities.nl Wil je meehelpen? Teken en verspreid de petitie! Contact kan worden opgenomen via weerhogeronderwijs@gmail.com

Verwijzingen: Broek, A. v., & Warps, J. (2020). Studeren, studievoortgang en welbevinden tijdens corona. Nijmegen: ResearchNed.

Caring Universities. (2020, augustus 19). De geestelijke gezondheid van studenten tijdens de Covid-19 pandemie: De eerste voorlopige data uit het Caring Universities consortium. Opgehaald van https://caring-universities.com/wp-content/uploads/2020/11/De-geestelijke-gezondheid-van-studenten-tijdens-de-COVID-19-pandemie-rapportage-van-Caring-Universities-19082020-versie-2-9112020.pdf

Ramdjan, T. (2021, februari 24). Studenten slikken de zoethoudertjes niet meer. NRC. Opgehaald van https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/24/studenten-slikken-de-zoethoudertjes-niet-meer-a4033151

Versteegh, K. (2021, februari 25). De schade na één jaar corona. NRC. Opgehaald van https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/25/27-februari-2020-a4033291

Hoofddoel petitie Panenka Magazine: maatschappelijk verantwoord ondernemen FIFA

Panenka Magazine is een crossmediaal tijdschrift op gebied van voetbalcultuur. Onze drie pijlers zijn voetbalromantiek, fancultuur en stadionbeleving.

+Lees meer...

We publiceren sinds 2014 één maal per kwartaal een fysiek magazine in Nederland en België en geven ook een tijdschrift uit in Japan. Voorts zijn we actief op de sociale media (o.a. ruim 100.000 volgers bij negen Facebookkanalen).

Panenka kijkt anders naar de belangrijkste bijzaak van de wereld. Onze verhalen gaan over alles wat met voetbal te maken heeft, maar niet over transferbedragen, tactieken en wedstrijdanalyses. Bij Panenka draait alles om de liefde voor het spelletje, van amateur tot prof, van supporter tot verzamelaar. Wij gaan op zoek naar voetbalerfgoed en de sociaal-maatschappelijk betekenis ervan en nemen onze lezers mee op onze avonturen.

Onze zienswijze brengt ook met zich mee dat we kritisch kijken naar de macht van het grote geld. Al jaren ageren wij tegen het moderne voetbal en corruptie binnen de UEFA , FIFA, IOC. Nu uit onderzoek van The Guardian blijkt dat er al minimaal 6500 arbeidsmigranten zijn omgekomen tijdens de stadionbouw in Qatar is voor ons de maat meer dan vol. Dit is nu al het bloedigste WK ooit. Wij pleiten voor een boycot van het Nederlands Elftal aan dit WK. Een boycot houdt niet in dat we compensatie voor de nabestaanden van de slachtoffers uitsluiten.

Een daadwerkelijke boycot van het WK is niet ons hoofddoel, dan wel dat er een duidelijk statement gemaakt wordt richting de KNVB: de grote voetbalbonden moeten eindelijk eens op de schop, en maatschappelijk verantwoord ondernemen, met het oog op de toekomst en dus rekening houdend met mensenrechten, milieu en andere maatschappelijke problemen. Opdat in de toekomst toewijzingen van evenementen en bijv. verdeling van de gelden gebeurt volgens eerlijke principes.

Het gaat er hard aan toe bij de balie van de Apotheker !

Geneesmiddelentekorten zijn een steeds groter probleem in Nederland. Zowel Industrie als politiek zien in grotere voorraden een logische oplossing, maar vooralsnog wil niemand voor de kosten opdraaien, de patient, u en ik zijn de dupe.

In oktober 2020 waren meer dan 769 generieke receptgeneesmiddelen niet leverbaar en ook dit jaar zijn er tekorten.

+Lees meer...

De apothekers wijzen al snel naar de verzekeraars als schuldige. Zij hebben namelijk een voorkeur voor de goedkoopste medicijnen.

Is een medicijn niet leverbaar, dan krijgt u een vervangend medicijn met dezelfde werkzame stof. Niet iedereen is daar gelukkig mee omdat andere medicijnen voor nieuwe bijwerkingen kunnen zorgen.

Vaak is het medicijn nog wel beschikbaar maar de apotheker zal dit moeten importeren vanuit het buitenland, dit kost extra geld en dat vergoedt de verzekeraar niet, en wij moeten ons maar aanpassen, dit moet stoppen want er is een medische noodzaak dat wij medicijnen nemen.

Opvallend is ook dat veel medicijnen in het buitenland zelfs goedkoper zijn dan in Nederland, let op het gaat hier om dezelfde medicijnen.

Bronvermelding: artikel Trouw Marco Visser 10 mei 2019.

Aangifte tegen Marc Rutte

Artsen voor waarheid heeft het initiatief genomen om Mark Rutte wegens door hem gepleegde misdaden tegen het Volk der Nederlanden te verantwoording te roepen. In de bij de aanklacht bijgevoegde pdf kunt u de volledige tekst lezen.

+Lees meer...

Wij vragen u dan ook deze goed door te lezen. Hopelijk wilt u deze ondertekenen en opsturen/ zie >>> AANGIFTE

rectificatie vorige bericht

21 februari = 21 februari.