U, de petitionaris

Updates

Heiliglandsestraat

Fijn om te horen dat het toch zoveel leeft onder de gebruikers van deze weg..

Terugkoppeling Petitie

Terugkoppeling petitie SPH beleggingsportefeuille duurzaam en maatschappelijk verantwoord

Op 6 april jongstleden vond een prettige online ontmoeting plaats met Bram Stegeman, Christine Lindeboom, Alfred Slager (bestuursleden van SPH) & Marc van Loenen (voorzitter BPV) met ondergetekenden. Men benadrukt dat ze de doelstellingen van de petitie onderschrijven, maar ook gebonden zijn aan wettelijke eisen en rendementsdoelstellingen.

+Lees meer...

De snelle en radicale(re) veranderingen waar wij voor pleiten, worden niet (geheel) haalbaar geacht. Dat neemt niet weg dat SPH goed gehoord heeft wat wij willen en dat dit onderdeel van de overwegingen is geweest om tot nieuw beleid te komen. Dit nieuwe beleid is ambitieuzer dan het was: behalve positieve selectie van de best presterende 30% op de ESG scoringslijst (https://www.huisartsenpensioen.nl/beleggen/positieve-selectie/), dienen de bedrijven ook te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. De transitie van de portefeuille is gaande en momenteel wordt deze gehalveerd van 6000 naar 3000 “listings”. Deze zal nog kleiner worden. Bovendien is er een extra medewerker aangenomen die zich met MVB zal bezighouden. Voor meer informatie zie: https://www.huisartsenpensioen.nl/nieuws/beleggen-in-gezonde-toekomst-2021/ .

Wij zijn zeer kritisch over het nut van “engagement” als instrument om invloed uit te oefenen op bedrijven. Onze zorgen hierover worden herkend, al kan het nuttig zijn en concrete effecten geven. Indien de pogingen tot positieve beïnvloeding niet effectief blijken, zal een bedrijf uiteindelijk worden uitgesloten. De aandelen die SPH in Shell had, zijn overigens verkocht op 1-10-2020, dus onze vraag om dit jaar wèl voor de klimaatresolutie van Follow This te stemmen kan niet meer gehonoreerd worden. Ons voorstel om naast openheid over waar de portefeuille uit bestaat (https://www.huisartsenpensioen.nl/media/bosd3r2i/overzicht-beleggingen-sph-30-09-2020.pdf ), ook openheid te geven over bedragen en percentages, wordt niet gehonoreerd. Sowieso wisselen deze getallen per dag, maar het betreft ook strategische informatie die men niet openbaar wil maken, ook niet van voorgaande jaren.

Wij hebben voorgesteld om bindende referenda in te voeren om zo tot een democratischer beleggingsbeleid te komen waar deelnemers nauwer bij betrokken worden. SPH gaat de huidige bestuursstructuur echter niet aanpassen. De BPV en VvA vormen de democratische structuren en daar wil men geen verandering in aanbrengen. Wat ons betreft zijn deze structuren echter niet zichtbaar genoeg en zou meer (directe) medezeggenschap van deelnemers wenselijk zijn.

Over ongeveer 9 maanden worden wij uitgenodigd voor een vervolggesprek waarin wij zullen horen wat de vorderingen zijn. Intussen zullen wij SPH kritisch, maar met open vizier blijven volgen. Wij hopen dat jullie dit ook zullen blijven doen. Verder hebben wij ons aangesloten bij de petitie van groen pensioen: https://actie.degoedezaak.org/petitions/gezonde-zorgpensioenfondsen . Langs deze weg roepen wij jullie op ook deze petitie te ondertekenen en te delen. Al met al vinden wij het zeer positief om te ervaren dat SPH luistert naar haar deelnemers en probeert tegemoet te komen aan onze wensen. Tot slot: dank voor jullie steun en betrokkenheid. Met collegiale groet,

Iris de Ridder Marten Japenga Tibor Poelmann

Verboden en ontbonden

Op 27 juni 2012 heeft de rechtbank in Assen de vereniging op verzoek van het openbaar ministerie verboden verklaard en ontbonden.

RTL Nieuws: Betaald rouwverlof na miskraam of doodgeboorte? Kabinet doet onderzoek

Het kabinet onderzoekt of ouders die te maken hebben met een miskraam of een doodgeboren kindje betaald rouwverlof kunnen krijgen. GroenLinks en SGP dringen daar al langere tijd op aan.

+Lees meer...

"Mensen durven (...) lees verder

Alternatief woningbouwplan snijdt geen hout

De Gooi en Eemlander meldt op 15 april 2021 dat de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) een alternatief woningbouwplan voor het bij paleis Soestdijk gelegen Borrebos heeft bedacht. De projectontwikkelaar kwam hiertoe mede door het resultaat van de petitie 'Behoud het Borrebos'.

+Lees meer...

Het nieuwe plan behelst de bouw van 98 woningen op het in het Borrebos gelegen voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee. De reactie van de stichting Behoud het Borrebos leest u hier. U kunt eruit opmaken dat ook het aangepaste plan volstrekt ongeschikt is voor het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen bosgebied. Op de website van een lokale Baarnse politieke partij is een uitgebreider verhaal geplaatst.

Trouw opinie: Sigrid Kaag, zorg dat de scholen snel weer openen

Scholieren zitten in de vergeethoek van het coronabeleid, betoogt Julia Steenwegen. Een echte onderwijspartij maakt heropening van de klassen tot eerste formatiepunt.

+Lees meer...

Meer dan 500 ondertekenaars!

Beste ondertekenaars,

Hartelijk dank voor uw stem! Binnen korte tijd hebben wij meer dan 500 ondertekeningen behaald! Het grote aantal reacties geeft aan dat de parkeeroverlast veel mensen een doorn in het oog is en dat er draagvlak is, voor maatregelen, om deze overlast aan te pakken. Ook is het aantal stemmen voldoende om een burgerinitiatief in te kunnen dienen bij de gemeente Den Haag!

De initiatiefnemers hebben in de tussentijd niet stil gezeten.

+Lees meer...

Zo is er contact met de wijkagent, de wijkvereniging, de wethouder Mobiliteit en Cultuur, gemeenteraadsleden en de directeur van het stadsdeel Segbroek. Het probleem wordt door velen onderkend.

Inmiddels is een uiteenzetting over de problematiek en de mogelijke oplossingen voorgelegd aan de wijkvereniging. Wij hopen het probleem, zo veel mogelijk, in samenspraak met de vereniging op te kunnen lossen.

Wij blijven uw stemmen nodig hebben, dus help ons vooral door ruchtbaarheid aan ons initiatief te geven in uw eigen leefomgeving!

Groeten van de initiatiefnemers!

Livestream niet mogelijk en geen gehoor aan de ruim 1100 handtekeningen!

Hallo allemaal,

Gisteravond is de petitie ingediend tijdens de livestream. Echter hebben wij gehoord dat tientallen mensen in onze kringen de stream niet konden volgen (zwart scherm/foutcode).

+Lees meer...

Mocht u de petitieaanbieding van 3 minuten terug willen kijken dan kan dat hier

De vergadering start op minuut 2:15. Kort daarna start Anja met haar spreektijd.

Het AD was aanwezig in de vergadering en heeft al vrij snel een korte samenvatting geplaatst voor u

Blijkbaar geeft dhr. Van As geen gehoor aan de ruim 1100 mensen(!) die tegen dit plan zijn en burgerparticipatie willen. Zo zegt hij in de stream "Het valt allemaal wel mee, er zijn bijna geen lui die protesteren".. Snapt u het?

Wij vragen u dan ook om zelf ook in actie te komen. Gaandeweg zijn wij al meerdere mensen tegengekomen die ook buiten De Stem van Alphen in actie komen tegen dit plan. Des te meer des te beter. Volgende week donderdag gaat het officiële besluit eruit, wees op tijd met uw protest. - Neem contact op met de gemeente, met de raadsleden, met uw partij. Hier al hun contactgegevens

  • Lees ons hoogbouwrapport, lees de brieven, lees het alternatieve plan.
  • Stel kritische vragen, vraag opheldering, vraag om uitstel, vraag om participatie. Burgerparticipatie hoort VOORAF het akkoord op een plan, niet ACHTERAF!

Het is niet "dhr. Van As wil is wet" zoals sterk in het AD-artikel naar voren komt, U heeft een stem, laat die alstublieft horen!

Hartelijke groet,

De Stem van Alphen