U, de petitionaris

Updates

Protestantse kerk: "Nashville-verklaring is pastoraal onverantwoord"

Protestantsekerk.nl: "Ds. René de Reuver, scriba generale synode, betreurt de naar Nederland overgewaaide Nashville-verklaring.

+Lees meer...

De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen. Dit gesprek is (...) lees verder

08-01-2019 | Petitie Anti-Nashville verklaring

Het Parool: Schiphol: Noord/Zuidlijn kan worden doorgetrokken

De Noord/Zuidlijn kan worden doorgetrokken naar Schiphol. De luchthaven en Amsterdam zijn het eens over een gezamenlijke aanpak van de ov-problemen op de luchthaven, inclusief de mogelijkheid voor een metro naar (...) lees verder.

08-01-2019 | Petitie Metro naar Schiphol

Update

Als eerste wil ik iedereen met heel mijn hart bedanken voor het ondertekenen van deze petitie! De verhuurder geeft mij tot de 11de januari en is onze boomstam dan niet met de grond gelijk gemaakt gaan zij dit uitvoeren. Ik accepteer dit niet en zal er alles aan doen om dit te voorkomen. Alle buurtjes van mij hebben deze petitie schriftelijk ondertekend en hebben geen last ervan of vinden het ontsierend. Ik hou jullie op de hoogte. .

Onderzoek hondenbelasting

Doe mee aan dit onderzoek en maak kans op een Boerenbond/Pets Place cadeaukaart t.w.v. 25,00 euro.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNu6Ota7w5ZmynptSapHoGR25zRakejuOzPKhS3rdxK8Mw/viewform.

Update

Ik wil beginnen met het bedanken van iedereen die tot nu toe getekend heeft.

Ik heb een aantal vragen gehad over het feit dat de petitie gericht is aan kerkbestuur.

+Lees meer...

De petitie heb ik niet zozeer gemaakt om iets te bereiken bij het kerkbestuur maar meer om mensen te laten zien dat ze kunnen zijn wie ze zijn en dat er steun voor hen is.

Bij petities.nl moet er altijd een ontvanger worden aangegeven die je moet kiezen uit een lijst met mogelijkheden. Het is echter niet mogelijk om het specifieker te maken of richting een specifieke organisatie te maken.

Ik begrijp dat dit vaag kan zijn of kan laten lijken alsof ik alle kerkbesturen over een kam scheer. Dit is op geen enkel moment mijn bedoeling geweest. Er zijn ook heel veel kerken in Nederland die de gedachtegang van de Nashville verklaring niet goedkeuren en er juist zijn bij de moeilijke momenten die lhbti’ers kunnen hebben.

Deze petitie is puur bedoeld om steun te tonen en te laten zien dat mensen kunnen zijn wie ze zijn.

07-01-2019 | Petitie Anti-Nashville verklaring

Hernieuwde discussie

Wij merken dat de discussie omtrent vuurwerk wederom is opgelaaid en laten de petitie derhalve doorlopen..

07-01-2019 | Petitie Almere Vuurwerkvrij

Heeft u hulp nodig met het digitaal ondertekenen?

Heeft u hulp nodig met het digitaal ondertekenen?

Neemt u gerust tijdens werkdagen contact met ons op.

Dit kan via het nummer: 0645491425

Vergeet niet de link openen die u na het ondertekenen in uw mailbox krijgt. uw dient uw handtekening te bevestigen, per mail..

Stand van zaken Petitie Levensgevaarlijke Kruising Groenlo

Op vrijdag 14 december is de petitie online gegaan en binnen één dag waren er al ruim 1000 ondertekenaars. Uiteindelijk is dit aantal nu gegroeid naar 1750! Tijdens de raadsvergadering van 18 december (dus 4 dagen na de start) kregen we op het laatste moment nog de gelegenheid om de raad toe te spreken over dit onderwerp.

+Lees meer...

Dit vanwege de massale reacties op de petitie. Raadsbreed was er vervolgens overeenstemming over de noodzaak tot actie. Zowel voor de korte termijn alsook voor de lange termijn werden er toezeggingen gedaan. Op 2 januari zaten we vervolgens aan tafel met de wethouder verkeer, Karel Bonsen, en met de verkeersdeskundige van de gemeente. Ook waren op ons verzoek aanwezig: Hans Scheinck namens de SV Grol, Hans Rouwmaat als ondernemer en Edwin Bomers (Marveld). Uw reacties en suggesties die tot 2 januari bij ons zijn binnengekomen via o.a. onze oproep op de Facebook pagina "Petitie onveilige kruising Rabo Groenlo" hebben we gebundeld en overhandigd aan de gemeente en de andere aanwezigen.

De resultaten van het overleg in het kort: De 3 korte termijn maatregelen werden tegen het licht gehouden.

  • De "veilige fietsroute" werd nog niet als veilig gezien door de aanwezigen en biedt zeker geen oplossing. Met name voor de jeugdige fietsers betekent het dat ze dan juist op de drukke momenten over moeten steken op gevaarlijke punten. Zonder extra maatregelen is dit niet wenselijk.

  • De optie om het vrachtverkeer te weren op de kruising wordt verder uitgewerkt samen met de ondernemers: de bedrijven contactfuntionaris en de IKGL (Industriële Kring) worden benaderd voor overleg. De gemeente werd er op aangesproken dat er niet van te voren met hen contact is opgenomen. Het is nu nog te kort door de bocht en te weinig onderbouwd t.o.v. de dagelijkse praktijk. Bestemmings vrachtverkeer kan met deze afsluiting niet uit de voeten.

  • De verkeersregelaars zijn positief ontvangen. We wachten af hoe dit werkt.

Verdere ingebrachte punten:

  • De kruising zal op korte termijn beter verlicht worden

  • Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om de fietspaden ter plekke te verbreden.

  • De optie van het beter afstellen van de verkeerslichten Winterswijkseweg wordt nogmaals op bestuurlijk niveau bepleit bij Rijkswaterstaat, zodat er minder opstoppingen ontstaan..

  • Met Arriva/provincie Gelderland zal gekeken worden naar het busverkeer van en naar Enschede dat weer over de Laarberg zou kunnen...Dat scheelt al weer de nodige bussen op de kruising. Er werd ook gepleit voor een halte op of nabij De Laarberg.

  • De bewegwijzering van en naar de industrieterreinen zal veel beter kunnen. Dit wordt ook opgepakt (Rijkswaterstaat). Dit alles voor de korte termijn...

  • Het sluip(vracht)verkeer door Zwolle heeft ook de aandacht.

Voor de lange termijn kwamen er ook al wat opties op tafel die in een later stadium verder aandacht krijgen. Het was een goede bijeenkomst, met enerzijds lof aan de wethouder voor zijn daadkracht en anderzijds ook inhoudelijke suggesties en kritische geluiden die zeker serieus genomen werden. De gemeente is nu aan zet. Begin februari is er een vervolgoverleg waarbij de toegezegde maatregelen en acties geëvalueerd worden en er verder wordt gekeken naar de lange termijn. Uw reacties blijven welkom op de Facebook pagina!

Eind deze maand zullen we de petitie aanbieden aan de wethouder.

Met dank voor uw steun en betrokkenheid! Wilma van der Donk, Arjan Hagens, Arjen de Haan