U, de petitionaris

Updates

AT5: De VerbroederIJ in Noord kan toch langer open blijven

De VerbroederIJ in Noord kan langer open blijven. De ontmoetingsplek moest na vier jaar plaats maken voor een tijdelijke school, maar die school gaat Zuidoost.

+Lees meer...

Dat betekent dat de locatie van de VerbroederIJ een aantal jaar langer beschikbaar is. (...) lees verder

REACTIE PETITIONARIS

Zoals het nu eruit ziet mag de verbroederij blijven. Hartelijk dank voor uw medewerking en handtekening. Zonder uw hulp was het misschien niet gelukt. We zijn er heel blij mee!

Dank

Mvg hetty oorbeek

28-09-2022 | Petitie De VerbroederIJ moet blijven

27 september 2022 besproken in de gemeenteraad

https://wos.nl/nieuws/artikel/petitie-voor-hondenuitrengebied-in-nieuwbouwwijk-de-lier.

D66 met Kaag

D66 heeft nog geen succes met het beleid en visie van deze partij. Nog NOOIT in de wereld geschiedenis is er zoveel armoede geweest.

+Lees meer...

Hopelijk geven de komende provinciale verkiezingen één andere koerswijziging in DEZE verwarde samenleving waarin wij leven

28-09-2022 | Petitie Uit de Europese Unie

Aanbieden petitie: niet fysiek maar schriftelijk: zie onderstaande brief.

C.J. Dekker Emmeloord, 28 september 2022

Geachte leden van de VC Veiligheid en Justitie, Er is een afspraak gemaakt om dinsdag 4 oktober aanstaande, 13.15, mijn petitie aan u aan te bieden.

+Lees meer...

Door recente ontwikkelingen zie ik af van een fysiek aanbieden. Inmiddels is vanuit het COA en de staatssecretaris aangegeven, dat wordt afgezien van het opzetten van een tweede asielaanmeldcentrum in Bant. Aan het gemeentebestuur van Noordoostpolder is gevraagd, na te denken over of er dan iets anders mogelijk is. Daarover beraadt het gemeentebestuur van Noordoostpolder zich nu. Nu het ernaar uitziet dat er geen sprake zal zijn van het uitoefenen van bestuursdwang door de regering, lijkt de aanbieding van mijn petitie niet meer nodig. Toch wil ik u de petitietekst doen toekomen, evenals de lijst met 1.851 ondertekenaren. Al deze mensen hebben de moeite genomen, kenbaar te maken dat zij het uitoefenen van bestuursdwang in deze kwestie geen goede zaak vinden. Het lijkt me goed dat u van deze meningen kennis neemt. Ook wil ik u mijn aanbiedingstekst laten weten; die staat hieronder:

Alvorens de petitie aan te bieden, wil ik dit graag even toelichten. Er is een asielprobleem. Niet alleen is er het tekort aan opvangplaatsen, maar veel meer is er sprake van een gestaag groeiende instroom: volgens de IND meer dan 1000 personen per week. Een middelgrote stad per jaar. Nederland is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld, met 416 inwoners per km2 op de 19e plaats, na vele stadstaatjes als Monaco, HongKong, Heilige Stoel en Singapore. De opvang kost per asielzoeker ca € 28.000 per jaar. Honderdduizenden Nederlandse gezinnen kunnen niet meer rondkomen; de voedselbanken maken overuren, Nederland telt bijna 40.000 daklozen en tienduizenden jongeren logeren in Casa di Mama omdat er geen woning is. Bij aanhouden van de huidige instroomcijfers is het voorspelbaar dat op enig moment ons socialezekerheidsstelsel onder de asiellasten zal bezwijken. De woningnood is er al en het is niet uit te leggen dat Nederlandse burgers soms meer dan tien jaar op een woning moeten wachten terwijl er wél woonruimte voor asielzoekers/statushouders wordt geregeld. Over het asielbeleid zegt de premier, dat een asielstop niet kan vanwege EU-regelgeving. Dat moge zo zijn, maar diezelfde EU-regelgeving biedt wel degelijk handvaten die niet voldoende worden benut, zoals het terugsturen van Dublinclaimanten naar de EU-lidstaat, waar zij Europa zijn binnengekomen. Vorig jaar waren er in Nederland 4000 Dublinclaimanten en er zijn slechts 850 teruggestuurd. De staatssecretaris zegt op 6 juli in uw vergadering…“Binnen de Schengendeal zijn er landen die gewoon zeggen: wij trekken ons niks aan van die Schengendeal, wij nemen gewoon geen mensen terug. Dan vind ik, dat die mensen terug moeten naar dat land, maar als dat land weigert ze terug te nemen, dan kunnen we niet anders dan ze in procedure nemen”. Einde citaat. En ook het retour zenden van de veiligelanders kan veel voortvarender worden aangepakt: pak EU-lidstaten aan die mensen weigeren terug te nemen, met stevige sancties, toon spierballen. En sluit terugkeerweigerende veiligelanders op tot ze zelf willen meewerken aan de terugkeer naar hun veilige land. Kortom: er is veel meer mogelijk aan instroombeperking. Maar de staatssecretaris dweilt liever in plaats van de kraan wat dichter te draaien. De staatssecretaris (of: het Kabinet) overvalt liever kleine plattelandsgemeentes met de opdracht tot huisvesting van enkele honderden asielzoekers na stilletjes land of vastgoed te hebben aangekocht/laten aankopen dan zijn spierballen te laten zien aan EU-lidstaten, die de Dublin-afspraken niet willen nakomen. Ik wil afsluiten met het citeren van een asielzoeker. De 28-jarige Adam Ismael. (De Telegraaf, 16 september) „Ik was verbaasd hoe aardig en lief iedereen was. Ik ben met open armen ontvangen.”. Maar vele anderen deden helemaal niets. Iedereen weet dat je van de gemeente twee jaar bijstand krijgt zodra je een huis toegewezen hebt gekregen. Dat is bij iedereen bekend. Vanuit het COA is er geen enkele verplichting.” „Het Nederlandse paspoort is gratis, ik begrijp daar niks van. Iedereen weet dat en vertelt dat aan elkaar door. Je hoeft niet te werken, je hoeft de taal niet te kennen, je hoeft geen belasting te betalen. Ik ken mensen die een Nederlands paspoort hebben gekregen zonder dat ze één woord Nederlands spreken. Dat vind ik gek.” Nederland is populair bij vluchtelingen, zegt Ismael. „Je kunt bij de gemeente een beetje zielig doen, dan hoef je meteen een jaar niet te werken. Zo makkelijk is het.” „In Syrië is echt niks. Als je geen werk hebt, moet je het zelf uitzoeken.” „Als er mensen uit veilige landen komen, stuur ze dan terug. En waarom gaan er niet veel meer vluchtelingen naar Noorwegen, Zweden of Finland? Daar is ruimte. Nederland is een te klein land om al die vluchtelingen op te kunnen vangen. Wees strenger.” Einde citaat. Tevens wil ik melding maken van de petitie die mevrouw Hillie de Jong aan de burgemeester van NOP heeft aangeboden op 7 september: bijna 4.100 ondertekenaars hebben via die petitie het gemeentebestuur gevraagd, het AMC NIET door te laten gaan. Hieronder de petitietekst; in een separaat PDF-bestand dezelfde tekst met de 1.851 ondertekeningen.

Wij Inwoners van Noordoostpolder en inwoners van Nederland,

constateren Dat: • de regering een tweede asielaanmeldcentrum (een tweede Ter Apel) wil in Bant, eventueel met inzet van bestuursdwang; • de plaatselijke bevolking hier niet bij is betrokken; • in het nabijgelegen AZC-Luttelgeest al 1.000 asielzoekers zijn gehuisvest; • een eerdere tijdelijke uitbreiding van dit AZC tot 1.450 bewoners leidde tot veel negatieve ervaringen; • in 2016 is beloofd dat er niet meer dan 1.000 bewoners zouden worden gehuisvest;

en verzoeken • af te zien van bestuursdwang en de beslissing over de oprichting van een tweede asielaanmeldcentrum te laten bij het gemeentebestuur van Noordoostpolder; • Het gemeentebestuur van Noordoostpolder op geen enkele wijze te beïnvloeden in hun positiebepaling.

Ik hoop, dat de stem van de 1.851 ondertekenaars wordt gehoord en gerespecteerd. Nu voorlopig is afgezien van plaatsing van een extra AMC in Bant, is het gemeentebestuur NOP gevraagd mee te denken over een alternatieve locatie. Vragen staat natuurlijk vrij. Het uitoefenen van bestuursdwang past niet in onze democratie en wij hopen echt dat het Rijk ook in de toekomst afziet van bestuursdwang als het gemeentebestuur ervoor zou kiezen, af te zien van het huisvesten van meer dan de 1000 asielzoekers in het huidige AZC.

Inmiddels verblijvend,

Met vriendelijke groeten

Cees Dekker

Moet de bieb verhuizen? Cuijkenaren zeggen ‘nee’

"CUIJK | Moet de Cuijkse bibliotheek wel of niet naar het gebouw van de schouwburg verhuizen? Als het aan de Cuijkenaren en andere inwoners van de gemeente ligt niet. Uit onderzoek van deze krant blijkt dat een ruime meerderheid van de inwoners de plannen van het college niet ziet zitten."

Klik hier voor het hele artikel uit De MaasDriehoek.

Petitie ingetrokken

Allereerst wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor het ondertekenen van deze petitie. Omdat Marjon Moed enkele dagen nadat ik deze petitie on line had gezet een soortgelijke petitie startte, zocht ik contact met haar omdat alleen wel oké is, maar je samen sterk staat.

+Lees meer...

Het idee was de petities gezamenlijk aan te bieden aan de Tweede Kamer. Als BN'er wist Marjon in het voorjaar 2021 enorm veel aandacht voor de positie van alleenstaanden te genereren, met als gevolg dat de door haar gestarte petitie een enorm succes werd. Die petitie loopt nog altijd. Iedereen die de door mij gestarte petitie heeft ondertekend maar niet die van haar, raad ik aan dat alsnog te doen. Het is mij onbekend of zij nog overgaat tot het aanbieden ervan

Nieuws uit de oude doos 1993

Ook tijdens de Balkan oorlog werden moedwillig ziekenhuizen in puin geschoten. De artsen van een kinderkankercentrum vroegen en kregen hulp.https://leiden.courant.nu/issue/LD/1993-10-05/edition/0/page/18 Zo zinvol is deze aktie dus blijf delen en tekenen .