U, de petitionaris

Updates

Belangenorganisatie PZO voor zelfstandigen steunt de petitie

Deze petitie is tot stand gekomen in samenwerking met en wordt ondersteund door het Platform voor Zelfstandig Ondernemers (PZO). PZO is een belangenorganisatie die de stem van zelfstandig ondernemers op lokaal, nationaal en internationaal niveau laat horen en hen ondersteunt in alle facetten van het ondernemerschap.

Facebook

Er is een probleem met de facebook-pagina die aan deze petitie is gekoppeld. Er wordt aan gewerkt om het weer in orde te krijgen.

+Lees meer...

Excuses voor het ongemak.

Het Parool over een moord op een zomers dag

Tenger mannetje van 20 voelt zich veiliger met een wapen op zak. Op een zomerse dag bij een recreatieplas voelt hij zich bekeken door een groep oudere en grotere jongens.

+Lees meer...

Voelt zich vernederd. Wil de anderen vernederen. Schiet eerst in het water als bedreiging. Iemand die wil sussen krijgt een schot in de knie, valt en daarna een schot in de borst.

"Wij worden gek van wapens in de stad," concludeert de rechter.

lees Het Parool in een liveblog van de rechtszitting

A.s. 19 april Debat mogelijke misstanden bij het CBR

Beste ondertekenaars,

Dank voor het ondertekenen van de petitie tegen de mogelijke absurde maatregelen die het CBR wil doorvoeren. De petitie is inmiddels meer dan 2600x ondertekend.

+Lees meer...

Dat is een heel mooi resultaat. Het is verder heel goed mogelijk dat er nog vrienden en bekenden in je omgeving zijn die ook hun ongenoegen over het CBR willen uiten. Deel dan nog eens opnieuw de petitie! Het is nodig dat wij een duidelijk signaal van ongenoegen uiten.

A.s. 19 april zullen er in de Tweede Kamer tijdens een debat kamervragen worden gesteld over de mogelijke misstanden en absurde maatregelen die het CBR mogelijk wil doorvoeren. Nu zijn er vele rijscholen en instructeurs oneens met de gang van zaken zijn. Zijn zij in de pen geklommen in de hoop op een reactie via de kamerleden. Het heugelijke nieuws heeft ons bereikt dat er een ingezonden brief ter informatievoorziening wordt meegenomen en naar de kamerleden is gestuurd. Met toestemming van de desbetreffende rijinstructrice uit Almere mag ik dan ook deze brief met je delen. Het debat is live te volgen.

Bron: rijinstructrice Almere

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

Datum: 24 maart 2021 Betreft: Plan van aanpak. - CBR Taskforce Examenafname

Geachte voorzitter,

Via een omweg ben ik in het bezit gekomen van de brief die Minister van Nieuwenhuizen gisteren, 23 maart, naar u heeft gestuurd, betreffende de oplopende achterstanden bij het CBR.

Deze brief aan u en een artikel in het AD van diezelfde dag, waarin de heer Pechtold de eventueel te treffen maatregelen uit de doeken deed om de achterstanden weg te werken, voor de rijscholen ingelicht waren door het CBR en wederom tenenkrommende opmerkingen gemaakt richting de rijscholen en instructeurs, maakte dat ik me geroepen voelde om mij direct tot u te wenden.

Niemand zal betwisten dat er achterstanden zijn ontstaan door de noodzakelijke maatregelen. Er zijn geen achterstanden, maar hebben we te maken met uitgestelde examens. Wij hebben stil gestaan, zowel het CBR als de rijscholen. Het is onmogelijk om het aantal examens die de heer Pechtold haalt uit cijfers van een normaal jaar, dit kalenderjaar nog te behalen, dit zou namelijk inhouden dat de rijscholen extra dagen en uren moeten gaan rijden, wat onmogelijk is.

De voorstellen de er nu liggen, zoals de Tussentijdse toets (TTT) en de faalangstexamen tijdelijk uit het pakket van het CBR te halen, zullen echt niet leiden tot het gewenste hogere slagingspercentage. Dit zijn twee mogelijkheden om nerveuze en/of faalangstige kandidaten en kandidaten met een aandoening in het autistisch spectrum wel in een keer te kunnen slagen. Deze leerlingen worden hierdoor zwaar benadeeld. Rijscholen kunnen zich wellicht twee keer gaan bedenken deze leerlingen aan te nemen, aangezien de kans groot is dat zij, ondanks een goede opleiding, niet in een keer zullen slagen, waardoor het slagingspercentage naar beneden zal gaan, in plaats van de gewenste verhoging. Hiermee wordt het uitsluiten van een groep gecreëerd.

De eis dat het slagingspercentage van een rijschool voor eind mei verhoogd moet zijn, is in veel gevallen mede door het bovenstaande niet te realiseren. Lukt dat niet, dan zullen de voorgestelde maatregelen ingevoerd worden, dit is chantage. De heer Pechtold stelde in het voornoemde interview dat het schandalig is, dat een deel van de leerlingen niet in een keer slaagt. Ik vraag me af of de heer Pechtold, of uzelf mevrouw de voorzitter, in een keer het rijbewijs heeft gehaald en als dat niet zo is, wat de reden hiervan was. Wat de heer Pechtold vergat te benoemen zijn de mogelijke oorzaken van het niet direct behalen van het rijbewijs en dat dit niet aan de gevolgde opleiding ligt. Mogelijke factoren van het niet behalen van het rijbewijs kunnen zijn de motivatie, beleving van de leerling tijdens het examen, druk van de omgeving om het rijbewijs in een keer te halen, niet iedereen is bestand tegen de omstandigheden tijdens een examen.

Wat mij verder hogelijk verbaasd in de brief van de Minister aan u, is dat nergens verwezen wordt naar de achterstanden die het CBR al voor deze pandemie en maatregelen had. Tevens verbaasd het mij dat het probleem van het CBR neergelegd wordt bij de rijscholen. Wij dienen ons te conformeren aan de eisen en de bedachte sancties (zo zie ik ze) als wij niet zorgen dat de uitgestelde examens, snel met goed gevolg worden afgenomen, waarbij het CBR - terecht - hun eisen niet bijstelt. Het CBR, in monde van de heer Pechtold, mag mij vertellen hoe ik een geplande examen begin april met goed gevolg een kandidaat kan klaar stomen die maanden heeft stilgestaan en binnen een maand opgeleid dient te worden tot een goede chauffeur. Dit examen annuleren en opnieuw inplannen, houdt in dat de leerling achteraan kan sluiten. En dus onevenredig lang over zijn of haar rijbewijs zal doen. We hebben het over leerlingen die vaak een rijbewijs nodig hebben om de vrijheid te hebben een baan te accepteren buiten hun woonplaats. We hebben het hier over een generatie die niet de mogelijkheid heeft binnen een afzienbare tijd dicht bij hun werk te gaan wonen en dus vaak afhankelijk zal zijn van een auto.

Het CBR en de minister houden beide geen rekening met de verstrekkende gevolgen voor de (toekomstige) kandidaten en de economie, welke de genoemde generatie weer op zal moeten bouwen en voor de rijscholen. Het is een complexe materie, zoals zoveel in deze moeilijke en onzekere tijd, waarin goede beslissingen genomen dienen te worden. In dit geval wordt er alleen naar de resultaten gekeken van een CBR dat al jaren niet naar behoren gefunctioneerd heeft, die wederom faalt door hun problemen door te schuiven naar de rijscholen en de kandidaten. Hiermee wil ik niet zeggen dat alle rijscholen goed functioneren en dat er niets veranderd dient te worden, maar het is onterecht dat het CBR hun problemen in de schoenen schuift van rijscholen en tussen neus en lippen rijinstructeurs onheus bejegend. De heer Pechtold heeft gisteren bewerkstelligd met zijn persbericht dat men nu niet meer kijkt naar de jarenlange achterstanden binnen het CBR, maar naar de rijscholen: doel bereikt.

Ik hoop dat deze brief u bereikt en dat er breder wordt geluisterd, vragen worden gesteld aan alle branche verenigingen (die verrast werden door de uitspraken van de heer Pechtold) en steekproefsgewijs rijscholen worden benaderd. Deze brief zal ik ook versturen naar alle partijen binnen de Tweede Kamer, naar de minister en de minister president.

Daarnaast nodig ik u uit om eens plaats te nemen, op de plaats van een leerling, om te ervaren hoe een rijles verloopt.

Hoogachtend,

Nog geen AED in de buurt?

Heeft u al een AED in de buurt? Zo ja dan is het misschien mogelijk om via bijvoorbeeld de buurtapp of het regionale krantje om je buurtbewoners wellicht deze petitie te laten tekenen. U helpt hier niet alleen uzelf, maar ook uw medemens mee.

+Lees meer...

Wij merken dat alles wat wij proberen te weinig bereik genereren om voldoende handtekeningen te verzamelen en hebben uw steun echt nodig

betreffende de petitie: Hoogbouw in Hoogwerf: Nee!

Hartelijk dank dat u de moeite heeft genomen om de petitie te ondertekenen! Ter informatie: Woont u met meer personen op 1 adres, dan kan ieder afzonderlijk de petitie ondertekenen. Kent u mensen in uw omgeving die niet weten van het bestaan van de petitie, wilt u ze dan op de hoogte stellen?

Nogmaals dank en vriendelijke groeten, Jaco, Iris en omwonenden (petitionarissen).

Meest kwetsbare gezinslid wacht onzeker lot

Er wordt regelmatig en koortsachtig overlegd over de situatie van dit gezin. Vrijdagavond 16-04 opnieuw, om te horen of de woningcorporaties in Utrecht en omgeving een vervangende woning zouden willen bieden.

+Lees meer...

De gemeente heeft een zogenaamde 'maatwerktafel' georganiseerd, niet mét, maar óver het gezin. De gezinsleden hebben vervolghuisvesting gevraagd voor moeder en de beide broers, passend bij de beperking van Hakim (veilig, goed geïsoleerd). Zij hebben Hakim bovendien aangemeld voor deeltijdverblijf. Hij is dan drie of vier dagen per week thuis en de rest van de tijd in een instelling. De woningcorporaties echter willen zo'n aanbod niet doen aan Hakim. Zo staat Hakim feitelijk op straat, ondanks de beloften die zijn gedaan. Gemeenteambtenaren dringen aan op een crisisopname, maar de familie reageert dat een crisisopname niet is bedoeld om huisvestingsproblemen op te lossen. Haklm verkeert niet in crisis, maar heeft een huisvestingsprobleem dat is gecreëerd door dezelfde partijen die het mee moeten oplossen.