U, de petitionaris

Updates

volg deze actiepagina op Facebook - kom nu in actie!

https://www.facebook.com/AZC.MAX50/.

Kom massaal naar de hoorzitting 22 november aaanstaande!

De antwoorden op de vragen en bedenkingen zijn binnen!

Helaas worden hiermee de zorgen niet weggenomen, temeer omdat de antwoorden erg algemeen en vooral juridisch van aard zijn. Op zorgen voortkomend uit gelijkwaardige situaties in het land wordt nagenoeg niet ingegaan, hiermee ontstaat een heel eenzijdig beeld.

**Vandaar aan iedereen de oproep om 22 november as.

+Lees meer...

om 19:00 uur massaal naar de openbare hoorzitting van de gemeenteraad te komen! Locatie: gemeentehuis Gemert- Bakel.**

Bizar

Amerikaanse Apotheker krijgt 3 jaar gevangenisstraf voor vernietigen vaccin, Nederlandse huisartsen moeten het doen van de regering. Herverdelen kan ons komen te staan op een boete van 140.000 euro en 8 jaar gevangenisstraf.

+Lees meer...

Geen rechter die dit gaat opleggen.

Begeleidende brief bij de petitie

Beste leden van het stadsbestuur en stadscommissie,

Graag willen wij, een groep bewoners van de Nieuwmarkt/Lastage buurt, kenbaar maken dat wij het niet eens zijn met het opheffen van de 19 parkeerplekken op de Binnenkant en de 7 parkeerplekken op de Kalkmarkt.

De stad moet leefbaar zijn voor iedereen en daarom willen wij als bewoners onze stem laten horen omdat de opheffing grote gevolgen heeft op ons dagelijks leven. Velen van ons hebben de auto dagelijks en soms meerdere malen per dag nodig voor werk, studie en/of zorg.

Daarnaast moeten wij bereikbaar blijven voor bezorgers, monteurs en ondernemers die het vaak laten afweten als zij weten dat er geen parkeermogelijkheid in de buurt is.

De bewoners hebben het gevoel dat het besluit al genomen is en dat er geen rekening wordt gehouden met de invloed die dit plan heeft op het dagelijkse leven en de bedrijvigheid voor ondernemers.

+Lees meer...

De lijst van de 55 bewoners van de Binnenkant, die het eens zijn met het opheffen van de 26 parkeerplekken, wordt als leidend gezien om een beeld te schetsen van de situatie. Echter de opheffing van deze 26 parkeerplekken heeft betrekking op meer mensen dan de Binnenkant. Dit gaat alle bewoners en ondernemers aan uit de buurt voor de komende 10 jaar tot de nieuwe herinrichting definitief wordt.  Tijdens de bewonersbijeenkomst werd duidelijk dat het voorstel tot opheffing, enkel tot doel had om de auto uit de stad te weren.

In de afgelopen jaren zijn al heel veel parkeerplekken verdwenen in de straten van de onze buurt (Prins Hendrikkade-twee zijden, Koningsstraat, Recht Boomsloot, Oude Waal, Kromboomsloot, Geldersekade, een groot aantal op de Binnenkant zelf etc). Hiervoor in de plaats is er weinig tot geen alternatief geboden vanuit de gemeente. Tijdens de bewonersbijeenkomst werd er gesproken over de parkeerbalans in de buurt. Deze is in onze beleving als bewoners zoek, er werd gesproken over 1000 vergunningen voor 800 parkeerplekken op straat waarvan 150 bijzondere plekken zijn zoals o.a. invalide plekken. In de 650 overgebleven parkeerplekken zijn er ook nog plekken gereserveerd voor verschillende deelauto’s naast het feit dat ze ook de gewone parkeerplekken mogen gebruiken. Uit informatie van de gemeente blijkt dat van die 650 plekken ook nog eens 15% bezet wordt door toerisme (in onze beleving vele malen hoger). Dit houdt in dat slechts de helft van de vergunninghouders in een best case scenario een kleine kans maakt om te kunnen parkeren op de huidige plekken waar in 2023 wel €600,- per vergunning voor wordt betaald.

Nu zijn er alternatieven geboden om in de Oosterdok garage en in de Piet Hein garage te parkeren. Ondanks dat wij blij zijn met deze alternatieven, is de reistijd vanaf de IJ-tunnel dagelijks 30 tot 45 minuten om deze te bereiken en eenmaal voor de slagboom, komt het regelmatig voor dat de garages vol zijn. De afstand vanaf de Kromme Waal tot de Piet Hein garage is volgens Google Maps 1,4 km, op een enkele reis is dat maar liefst 20 minuten lopen. Door de afgelegen ligging wordt de route niet als veilig ervaren in het donker.
Vooral de leefbaarheid en luchtkwaliteit baart ons zorgen in het centrum, sinds de rijbaan voor Centraal Station is afgesloten, is er congestie op de Prins Hendrikkade en is de luchtkwaliteit behoorlijk afgenomen. Als alle bewoners nu geacht worden in de garages te parkeren, zal de file langer worden en dus meer uitstoot opleveren. Voorheen waren er 3 routes om richting de snelweg te gaan: richting West via de achterzijde van Centraal Station, richting Noord via de Prins Hendrikkade en Oost via de Oude Waal & Jodenbreestraat naar de Wibautstraat. Sinds de rij richting veranderd is op de Oude Schans moet al het verkeer naar de Prins Hendrikkade. Dit zorgt voor meer congestie en rijbewegingen.

Om de leefbaarheid in de Nieuwmarkt/Lastage buurt te verhogen, zou er juist gekeken moeten worden naar alternatieven, zoals de buurt alleen toegankelijk te maken voor bewoners en bestemmingsverkeer, door middel van intelligente palen.

Dit zal voor minder verkeer zorgen (betere luchtkwaliteit), de bestaande parkeerplaatsen zouden dan bezet worden door vergunninghouders (gezonde parkeerbalans) en voor minder overlast zorgen (toerisme en rijbewegingen van auto's). Op dit moment wordt de Binnenkant vaak gebruikt als sluiproute om de file te vermijden op de Prins Hendrikkade.

Wat ook een grote impact heeft op de buurt is het toerisme, of ze nu per auto of te voet komen, de hoeveelheid is veel te intens voor het karakter van de buurt.

De weinige parkeerplekken die er nog zijn, worden vaak bezet door buitenlandse kentekens. Het gedrag van vele toeristen die per auto onze wijk bezoeken is zorgelijk, ze slapen in de auto, deponeren vuilnis op de kade/stoep en gebruiken onze gevels vaak om zich te ontdoen van hun behoeften. Daarbij is het ook gepaard met het gebruik van drugs en of alcohol, waardoor er onveilige situaties ontstaan. Daarnaast respecteren zij de invalide, car share vakken en de stoep niet. Regelmatig parkeren zij op de stoep bij het Amrath hotel waardoor de hulpdiensten er bij nood niet langs kunnen. Nu de Corona maatregelingen zijn opgeheven, is het massa toerisme toegenomen, ze worden met grote tour bussen afgezet op de Prins Hendrikkade. Te voet gaan ze in grote groepen de wijk in, door de breedte van de stoep op de Binnenkant en de Oude Waal wordt er voor een alternatieve route gekozen om richting de Wallen te gaan. De beperkte ruimte en de geparkeerde auto’s dienen als het ware als een buffer, opdat de toeristen niet blijven hangen in de straat (vorm van crowd management). Wij zijn daarom juist blij met de parkeervakken. Daar waar de parkeerplekken zijn opgeheven, zijn plantenbakken neergezet, die een uitstekende plek voor de toerist blijken, om te gaan zitten en een maaltijd te nuttigen. Vaak zonder het netjes achter te laten, tot grote ergernis van de bewoners van de woonboten en tot grote genoegen van ongedierte.  

Door de initiatiefnemers en de gemeente wordt beweerd dat de stoep niet breed genoeg zou zijn voor 2 voetgangers of mensen met een beperking en zij daardoor noodgedwongen de weg op moeten. Nu is er al een behoorlijk stuk brede stoep op de Binnenkant, de vrije weg wordt daar beperkt doordat juist dààr de vuilnis en het grof vuil wordt gedeponeerd. Ondanks de vele fietsnietjes die op de kade zijn geplaatst (ten koste van parkeerplekken) is er een wildgroei aan fietsen op de stoep. Hierdoor is er alsnog geen vrije doorgang mogelijk.

De stoep wordt ook door de bewoners als een extensie van hun woning gebruikt door gevel tuintjes aan te leggen (hoe schattig ze ook zijn) en doordat men bij mooi weer, tafels en stoelen neerzet om van de zon te genieten. Ten tijde van de Corona maatregelen is het gebleken dat dit juist voor overlast zorgde doordat er tot diep in de nacht wordt nagetafeld of geborreld, zeker bij de verschillende studentenhuizen op de Binnenkant en de Kalkmarkt.

Graag willen wij het stadsbestuur en de commissie vragen te kijken naar "the bigger picture" om de leefbaarheid te verhogen in de buurt en niet enkel voor een korte termijn oplossing te kiezen die toevallig de politieke doelstelling van het verbreden van de stoepen waarmaakt. We hopen dat u openstaat voor onze bezorgdheid en input, zodat we de buurt voor iedereen leefbaar houden. 

De bewoners en ondernemers van Nieuwmarkt/Lestage

.

..

11-11-2022 | Petitie Bouw De Lange Weeren

De eenwording van Europa

Het gaat er steeds meer naar uitzien dat de eenwording van Europa is nog erger dan ook negatief kan uitpakken. Steeds meer bemoeienis uit BRUSSEL hoe wij leven moeten in Nederland.

+Lees meer...

Echter wat vergeten wordt is dat ieder land anders met elkaar omgaat. Wat niet te begrijpen is dat er zoveel mensen in armoede komen door deze verschrikkelijke organisatie. Beter zou het wezen dat er meer om gezien werdt naar eigen gezinnen en kinderen en ouderen in deze verwarde samenleving waarin wij leven vandaag . Het is niet moeilijk om Groot te worden maar om klein te blijven. Geloof Hoop en liefde wens ik u allen toe.

11-11-2022 | Petitie Uit de Europese Unie

Think global act Local, teken en deel vanachter jouw computer!

Beste mensen, de petitie “Stop onnodige verspilling en vernietiging goede medicijnen” is met twee maanden verlengd. Meer organisaties en mensen sluiten zich aan bij het initiatief duurzamer en solidair met de gezondheidszorg en met medicatie om te gaan.

+Lees meer...

De argumenten worden steeds duidelijker omdat de kwaliteit van onze leefomgeving en zelfs ons drinkwater gaat lijden onder het ondoordachte medicijngebruik. We willen echt naar de 20.000, dit is de Nederlandse drempel voor een initiatief om het op de agenda te krijgen van het Europees parlement. Red levens, vernietig geen bruikbare medicijnen https://gebruikrestmedicatie.petities.nl Lijst van petitie-ondersteuners Prof. Dr. Marc Bonten, hoogleraar moleculaire epidemiologie van infectieziekten; Claudia de Breij, cabaretier; Sophie Hilbrand, presentator; Hans Kesting, acteur; Victoria Koblenko, actrice; Menno Köhler, acteur/ondernemer; Paul de Leeuw, presentator; Evgeny Levchenko, voorzitter van de Vereniging van Contractspelers; Ruben van der Meer, acteur; Mr. Sander Schimmelpenninck, journalist/ondernemer; Prof. Dr. Theo Verheij, emeritus hoogleraar huisartsgeneeskunde; Ilse Warringa, actrice; Dr. Joost Zaat, huisarts;

Dank voor de aandacht, nog meer dank voor het tekenen helemaal voor het minimaal 5 keer delen, dan gaat het viraal en dat is wel mooi voor een medische petitie! Namens de initiatiefnemers
Walter Schrader Huisarts en Rampenarts

Aanbieden Petitie aan Burgemeester

Op donderdagavond 24 november stelt de Gemeenteraad van Nijkerk de Omgevingsvisie Nijkerk 2040 vast. Voorafgaand aan de vergadering wordt deze Petitie aan Burgemeester Renkema (voorzitter van de Gemeenteraad) aangeboden.

+Lees meer...

Doel: minstens 1000 handtekeningen voor Hoogbouw die past bij de bebouwde omgeving in Hoevelaken en Nijkerk en het karakter van onze historische kernen niet aantast !