U, de petitionaris

Nieuws

Workshop democratie

Petities.nl biedt u een workshop aan over wat u kunt doen voor en in de democratie.

Natuurlijk kunt u stemmen bij verkiezingen, maar wat nog meer?

U kunt lid worden van een organisatie, petities ondertekenen of zelfs een brief schrijven naar een politicus. Maar wanneer heeft dat zin en wanneer is het verspilde tijd?

De oprichter en beheerder heeft sinds 2005 al veel campagnes, petities en lobby voorbij zien komen en vertelt daar graag over. Maar natuurlijk is er ook ruimte om elkaar te leren kennen als burgers in onze democratie.

De workshops zijn mogelijk dankzij het vfonds op het Lucasbolwerk 10 in Utrecht, waar de workshop fysiek wordt gehouden als het niet online plaats vindt. Als 'vriend van het vfonds' (gratis lidmaatschap) is de toegang slechts €25 (voor niet-leden €50).

De workshop 'democratie' wordt maandelijks gegeven op de volgende data:

  • Woensdag 18 maart, 10:00
  • Donderdag 16 april, 13:00
  • Vrijdag 22 mei, 13:00
  • Donderdag 11 juni, 10:00

De workshop duurt bij voorkeur een uur, individuele deelnemers kunnen langer doorpraten met specifieke vragen of voorstellen.

Bent u van plan mee te doen, stuurt u dan een mailtje naar webmaster@petities.nl en u krijgt de link toegestuurd.

Hopelijk tot ziens!

30-01-2020

Oktober 2020 - Nederland zwak in de bestrijding van corruptie;

https://www.worldunity.me/het-handelspanel-van-de-senaat-gaat-big-tech-dagvaarden-voor-hun-bescherming-onder-sectie-230/

Ons land blijft ver achter bij diverse andere landen in Europa .. en daarbuiten.

We gaan van start!

De petitie is geopend.

Verlenging petitie Behoud Bos Driebondsweg

De einddatum van deze petitie is verlengd naar 30 november 2020.

14-10-2020 | Petitie Bescherm het Driebondsbos

De reactie van Stichting EHS op het advies van der Gezondheidsraad t.a.v. 5G

Hieronder de link naar de reactie van Stichting EHS op 29 september jl. aan de commissie VWS en EZK gestuurd.

+Lees meer...
14-10-2020 | Petitie Stop 5G

De burger wordt een loer gedraaid

https://www.vpro.nl/zondag-met-lubach.html.

De burger wordt een loer gedraaid

https://www.vpro.nl/zondag-met-lubach.html.

Kijk naar Lubach en zie hoe wij als burger een loer gedraaid worden.

https://www.vpro.nl/zondag-met-lubach.html.

Ingezonden stuk voor de Leusderkrant van 14 oktober a.s.

Op 7 oktober ve4rschijnt er een stuk in de Leusder krant met de kop: "steun voor deurzame energie" Tot zover geen punt natuurlijk. Iedereen is voor duurzame energie.

+Lees meer...

Maar dan volgt de subtitel: "Raad stemt in met regionaal RES-bod" en daat zit de angel. Het RES-bod betreft 0,5TWh en daar zijn windmolens voor nodig. a) het RES bod is veel ambitieuzer dan waartoe deze regio "verplicht"zou zijn en b) er zijn windmolens voor nodig en die willen we niet. Dat heeft er toe geleid dat wij, de intiatiefnemers van deze petitie, een ingezonden stuk hebben voorbereid voor de Leusderkrant van donderdag 14 oktober a.s. Hier alvast de tekst, ongecensureerd. Ben benieuwd. Ingezonden stuk Slaan de gemeente Leusden en de Leusderkrant de mening van 914 inwoners in de wind? Voorafgaand aan de raadsvergadering van 1 oktober jl. hebben initiatiefnemers Ko Nieuwenhuijse en Alexandra Kolkman de door 914 inwoners ondertekende petitie tegen de komst van windmolens aangeboden aan de burgemeester van Leusden. De petitie is te vinden via https://petities.nl/petitions/geen-windmolens-in-leusden-en-omgeving?locale=nl Dit betekent overigens niet dat de initiatiefnemers en ondertekenaars tegen een duurzamere wereld zijn, integendeel zelfs. Vanwege het oplaaiende coronavirus ging de overhandiging via de digitale weg. De overhandiging met toelichting is te zien op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=UkaFcX8Lzww&feature=youtu.be
De aanleiding voor het starten van de petitie was de publicatie in de Leusderkrant afgelopen zomer waarin de inwoners van Leusden geconfronteerd werden met de plannen van de RES regio Amersfoort. Het plan werd aan de inwoners gepresenteerd met intekening van 14 windmolens op de Leusderheide en 3 in Woudenberg.

In de afgelopen inspraak mogelijkheden bij de Gemeente Leusden is voorgerekend dat de door Leusden aan zichzelf opgelegde klimaatdoelstelling met uitsluitend zon en wind niet gaan halen. Je kunt jezelf afvragen of de ambitie van Leusden om in 2040 klimaatneutraal te willen zijn en tevens de ambitie van de Regionale Energie Strategie van o,5TWh niet te hoog gegrepen zijn. In de inspraakrondes is tevens naar voren gebracht dat windenergie helemaal niet zo groen is als het lijkt en dat het rendement van windmolens laag is en dat er meerdere nadelen kleven aan windmolens zoals o.a. gezondheid risico’s. Verder is de burger niet geïnformeerd over de kost en de baat van windmolens en zonnevelden.

De initiatiefnemers zijn van mening dat de inwoners van Leusden laat en zeer gebrekkig op de hoogte zijn gesteld van hetgeen ze boven het hoofd hangt. Inwoners geven aan ook niet op de hoogte te zijn van een gehouden enquête onder 5000 inwoners in Leusden. In deze enquête kon men uitsluitend kiezen tussen wind- en zon energie als mogelijkheden voor de opwekking van duurzame energie en over de uitslag van die enquête lopen de meningen uiteen . Wij zijn echter van mening dat de burgers van Leusden het elektriciteitsvraagstuk liever met zonne-energie dan met windenergie oplossen.
Helaas is de Leusderkrant “vergeten” om in de krant van 7 oktober, in het artikel van de gehouden raadsvergadering van 1 oktober jl., de overhandiging van de petitie op te tekenen. Wel werd aandacht besteed aan een rebellerende actiegroep die op 1 oktober bij het verkeerde gemeentehuis stond met een spandoek met de tekst : ”Welkom in Amersfoort aan zee”.
Langs deze weg willen wij, de initiatiefnemers, de inwoners van de gemeente Leusden die de petitie hebben ondertekend hartelijk danken voor hun mening. Wij zullen ervoor zorgen dat uw stem niet vergeten wordt door de gemeente Leusden en door de Leusderkrant. Wij slaan uw mening niet in de wind! Ko Nieuwenhuijse en Alexandra Kolkman