U, de petitionaris

Nieuws

Vanaf nu wel bepaalde petities over de NPO

Het beleid van petities.nl is sinds het begin in 2005 om geen petities toe te staan aan organisaties die niet 'petitionabel' zijn, zoals uitvoeringsorganisaties van overheidsbeleid.

Zo moet een petitie over toestanden met rijbewijzen bij het CBR niet naar het CBR maar naar de minister die uiteindelijk de eindverantwoordelijke is van het CBR. De Tweede Kamer ontvangt de petitie en stelt er een vraag over aan de minister en die grijpt in. Zo hoort het te gaan.

De publieke omroep hoort ook in de categorie van uitvoeringsorganisaties. Die houden zich aan de Mediawet waarin allerlei taken en verplichtingen staan. Vanaf nu staan we wel bepaalde petities toe over het beleid van de NPO.

Petities over het veranderen van de Mediawet zijn voor Den Haag en konden altijd al.

Door die Mediawet hebben de politici in Den Haag geen rechtstreekse invloed op de publieke omroep, ze kunnen alleen de kaders veranderen. Wat het NPO-bestuur precies daarbinnen doet is aan de NPO. Sinds de omroepverenigingen programma's leveren aan de NPO is er geen (democratische) input meer over de programmering, het is de NPO die bepaalt wat er uitgezonden wordt, niet de omroep.

Die Mediawet lijkt op hoe het met de kunst gaat. De politiek heeft geen rechtstreekse invloed op de kunst, er zitten organisaties tussen die geld verdelen op basis van allerlei door Den Haag vastgestelde kaders. Zo blijft de politiek buiten smaak-kwesties.

Ook op petities.nl staan we geen petities toe over wat wel of niet goede, slechte, populaire, ongewenste, kwetsende, noodzakelijke of smakeloze programmatitels zijn. Daar houden we wel aan vast.

Maar petities die gaan over het beleid van de NPO staan we voortaan wel toe. De Tweede Kamer kan de minister daar dan vragen over stellen. Ook al zal de minister antwoorden dat het toegestaan is binnen de huidige Mediawet, het kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Mediawet uiteindelijk aangepast wordt. In theorie kan zelfs de NPO erop reageren, maar verwacht daar niets van. De organisatie is niet petitionabel en heeft tot nu toe nooit gehoor gegeven aan een petitie.

Omroepverenigingen zijn en waren altijd al petitionabel vanuit de leden. Zoals elke vereniging tijdens de algemene ledenvergadering petities gericht aan het bestuur zal moeten behandelen. Maar zoals gezegd doen omroepverenigingen er weinig meer toe.

16-05-2021

Stand 20.07.2021

Delft, dinsdag 20 juli 2021

Geachte heer, mevrouw,

De stand voor de petitie 'Behoud parkeerplaatsen TU Delft' is vandaag (16.33 uur). 'Papieren handtekeningen' 269 (+10), ondertekeningen op petities.nl 116 (+4). Ik ben achter de schermen momenteel druk bezig met de beantwoording van mijn zienswijze door de gemeente Delft.

+Lees meer...

Vandaar dat ik momenteel minder tijd en energie kan steken in het verzamelen van handtekeningen. De actie blijft onverminderd van kracht tot 6 september 2021, rond die tijd vergadert de raad over het onderwerp. Dankzij de oplettendheid van een bewoner van de Korvezeestraat wijs ik u nog op dit document: https://delft.notubiz.nl/document/10408751/1#search=%22Reactie%20motie%20Er%20is%20leven%20op%20de%20campus%22 van 13 juli 2021. Mocht u in uw omgeving nog mensen kennen die deze petitie willen ondertekenen, dan hou ik mij beleefd aanbevolen. Dit bericht wordt ook gepubliceerd op de besloten websites van Balpol 1/2 en Korvezeestraat.

Met vriendelijke groet,

Geert-Jan Bergers

20-07-2021 | Petitie Behoud parkeerplaatsen TU Delft

Noodweerexces > (zelf)verdediging

Voor de mede gedupeerden, dit is een geweldige video betreft Ethiek. Met name vanaf @40:00

Op 20 april 2021 ontving ik een dagvaarding voor het op internet zetten van "privé" gegevens van mijn jongste dochter.

+Lees meer...

Stichting Intervence had aangifte tegen mij gedaan januari 2020. Op 29 februari 2020 werd ik gearresteerd op laste van de aangifte door Stichting Intervence. De aangifte werd ingetrokken en het onderzoek gestopt. Maar in september 2020 ontving ik weer een brief van een van de juristen van Stichting Intervence. Of ik de gegevens van mijn dochter van internet wilde verwijderen. Ik zal een een pagina maken op mijn website met de informatie en de redenen die er toe hebben geleid dat ik in verdediging o.a. de ernstige mishandelingen waar mijn dochter doorheen ging tussen 13 oktober 2016 en 22 september 2019 op internet geplaatst heb. 3 Juni jl. was de zitting bij de politierechter in Middelburg. Ik kreeg 500,00 euro boete opgelegd en een voorwaardelijke werkstraf. Ik ben in hoger beroep gegaan. De politierechter zei in zijn oordeel dat ik (letterlijk) OP EEN NORMALE MANIER dit had aan moeten pakken. (?!) 1. Strafbare feiten gepleegd door pleegouders en gezinsmanagers horen niet als klacht behandeld te worden bij de klachtencommissie > Ik werd soms door de politie verwezen eerst een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van Stichting Intervence. Naast dat mijn dochter vreselijk mishandeld is geweest, van school werd afgehaald en daardoor o.a. een leerachterstand had opgelopen in de eerste 3 maanden na de "legale" ontvoering, werd ik door Mirjam Doolaege, de 1e GM van Stichting Intervence, meerdere malen bedreigd, mijn rechten als gezaghebbende ouder volledig ontnomen en valsheid in geschriften gepleegd. Dit gebeurd bij veel ouders waarvan de kinderen onterecht zijn weggehaald.

NOODWEEREXCES is een term wat meneer gebruikt in de video. Noodweerexces is in het Nederlandse strafrecht een wettelijke schulduitsluitingsgrond. Artikel 41 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht luidt: Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van de noodzakelijke verdediging, indien zij het onmiddellijk gevolg is geweest van een hevige gemoedsbeweging, door de aanranding veroorzaakt. Het artikel stelt een eis van dubbele causaliteit: de overschrijding is het gevolg van een hevige gemoedsbeweging, die op zijn beurt weer moet zijn veroorzaakt door de aanranding.

De Hoge Raad heeft enige tijd geleden ook het zogenoemde tardief exces of extensief exces in de tweede graad erkend.[1] Ook als de aanranding reeds is afgelopen kan onder omstandigheden een beroep op noodweerexces worden toegewezen: emoties ebben immers maar langzaam weg. Diverse lagere rechters hebben in het geval dat iemand gedurende een lange tijd voortdurend getreiterd werd, een hevige gemoedsbeweging toch nog geëxcuseerd. Dit ondanks het feit dat de aanranding dus reeds afgelopen was.[2] Schematisch weergegeven ziet extensief exces in de tweede graad er zo uit:

Het Veilig Thuis, RvdK en GI's werken in opdracht van de Gemeenten SCHENDEN o.a. de privacy van ouders, hun kinderen. Men zorgd dat ouders met hun rug tegen de muur staat en misbruiken het rechtsysteem daarvoor. Dit zijn wel gemanipuleerde situaties. Het is ook raadzaam om de betreffende instanties AANSPRAKELIJK UIT ONRECHTMATIGE DAAD en WANPRESTATIE te stellen. Dat moet wel schriftelijk gebeuren. De verantwoording voor de Jeugdzorg ligt sinds januari 2015 bij de Gemeenten en niet meer de NL Staat. De Staat kan niet meer aangeklaagd worden. Maar de Staat kan wel de Gemeenten dwingen om hun verantwoordelijkheid na te komen. Vele gedupeerde ouders zijn niet woonachtig in dezelfde provincie. Maar we kunnen wel samenwerken.

Gelukt! VWS doneert vaccins aan COVAX en andere landen

Beste mensen,

Op donderdag 15 juli zijn we de petitie Vaccins voor COVAX gestart met als doel de minister van VWS opdracht te laten geven vaccins die ongebruikt bij huisartsen liggen en mogelijk over datum gaan zo spoedig mogelijk te doneren aan het COVAX programma.

Op zondag 18 juli begrepen we dat de politiek medewerker van Hugo de Jonge op de hoogte was van onze petitie en was er aandacht voor de restvoorraad vaccins bij huisartsen in o.a.

+Lees meer...

VI Oranjezomer. Inmiddels is de petitie 1492(!) keer ondertekend!

Gisteravond 19 juli heeft het ministerie van VWS een bericht naar buiten gebracht waarin ook bevestigd wordt dat ook de vaccins die nog bij huisartsen liggen een bestemming krijgen. Hierin kondigt het ministerie aan dat het 745.000 Astrazeneca vaccins die nog op voorraad zijn doneert aan Tanzania en Namibië. Andere vaccins die Nederland niet meer nodig heeft gaan naar het internationale COVAX programma, zodat er aan het einde van het jaar 20 miljoen vaccins gedoneerd zijn aan dit programma.

We zijn blij dat het ministerie van VWS deze stap zet en aanvoelt dat er binnen Nederland grote steun is voor het doneren van zoveel mogelijk vaccins aan landen waar er groot tekort is aan vaccins en het COVAX programma. Dit blijkt wel uit de vele handtekeningen die wij in een paar dagen tijd hebben opgehaald!

Tegelijkertijd hebben wij nog een aantal zorgen, geformuleerd in de volgende vragen die we dan ook gaan delen met het ministerie van VWS.

Iedere maand gaan er vaccins over datum, hoe zorgt de minister dat deze op tijd bij het COVAX programma komen? Hoeveel vaccins van de voorraad die bij huisartsen ligt, kunnen daadwerkelijk gebruikt worden in Nederland, zoals gemeld wordt in het artikel? Wat doet de minister om zoveel mogelijk haast te maken om de vaccins zo snel mogelijk op de benodigde plekken te krijgen? De vaccinatiegraad in bijvoorbeeld Afrika is dramatisch laag: 4 prikken per 100 inwoners tegen in Europa 77 per 100 inwoners.

Wij danken jullie hartelijk voor jullie steun, en houden jullie op de hoogte!

Mei-Mei van Dorth Maurice Boeschoten Carla Neefs

Nieuwe documentaire bewijst dat klimaat manipulatie door het controleren van het weer het leven en de planeet vernietigt

"In een zeer goed gedocumenteerde en briljant geproduceerde explosieve nieuwe film die zojuist is uitgebracht, The Dimming (hieronder ingesloten), door Dane Wigington van GeoengineeringWatch.org, wordt overtuigend bewijs gepresenteerd om aan te tonen dat de planeet aarde niet wordt vernietigd door de opwarming van de aarde zoals gedefinieerd door de Globalisten, maar het wordt vernietigd door de Globalisten zelf door hun pogingen tot weersverandering om de zon te verduisteren door nanodeeltjes in de atmosfeer te sproeien en vervolgens microgolf uitzendingen zoals 5G te gebruiken om het weer te bewapenen, bericht Health Impact News."

https://www.frontnieuws.com/nieuwe-documentaire-bewijst-dat-klimaat-manipulatie-door-het-controleren-van-het-weer-niet-opwarming-van-de-aarde-het-leven-en-de-planeet-vernietigd/?fbclid=IwAR0Q3JxgR0yWbuAVSo78BW8a7FIHRZAbgsNMUFg5l6TOgbIfklUJasa_aW0.

Volg ons op Facebook pagina: Burgerinitiatief Hoorzitting Weermanipulatie.

https://www.facebook.com/BurgerinitiatiefHoorzittingWeermanipulatie.

Rechter heeft besloten

De rechter heeft besloten dat de co-creatie per 8 juli weg moet. Er hoeft verder geen boete betaald te worden en de volgende locatie is nog onbekend..

Petitie naar de informateur

Deze petitie ging op 6 juli richting de woordvoerder van de kabinetsformatie. Dank voor jullie stem voor de stemlozen.

+Lees meer...

Samen moeten we het doen!

Geef Utrechters méér invloed staat in de krant

Afgelopen zaterdag d.d. 17 juli 2021 staat onze opiniebijdrage in het AD Utrechts Nieuwsblad.

+Lees meer...

Ondertussen hebben al meer dan 530 Utrechters de petitie ‘Geef Utrechters méér invloed‘ ondertekend. Begin oktober willen we de petitie gaan indienen en omdat we al ruim boven de 250 handtekeningen zitten moet de gemeenteraad er als burgerinitiatief dit najaar over gaan stemmen.

19-07-2021 | Petitie Geef Utrechters méér invloed