U, de petitionaris

Nieuws

Vaccinatieplicht nu

De petitionaris van de petitie Vaccinatieplicht nu vraagt u de petitie te ondertekenen:

"De discriminatie van gevaccineerden moet stoppen, ziekenhuizen liggen vol met ongevaccineerde coronapatiënten die wel gevaccineerd hadden kunnen worden, gevaccineerden die zorg nodig hebben krijgen die daardoor niet, er is sprake van discriminatie ten voordele van de niet-gevaccineerden"

https://vaccinatieplichtnu.petities.nl

"Teken ook en nodig daarna anderen uit dat ook te doen."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

15-11-2021

Gesprek met de Rector magnificus, vrijdag 21/1

Dit bericht stuurde ik:

Inzake ons gesprek op vrijdag 21 januari: Ik representeer ruim 23.000 ondertekenaars. Daarom zou ik graag zien dat het besprokene wordt genotuleerd. Na rijp beraad besloot ik alleen te komen. Ik zou graag de volgende onderwerpen bespreken:

 1. Het einde van de twijfel
  a. Wetenschap volgens Timmermans
  b. De namen in het korte stapeltje (Zie bijlage)

 2. Stoppen met stoken
  a. Na 25 jaar groen ploeteren pas 5% groen
  b. Focus op kernenergie: 100% doelmatig

 3. Politisering van de TU
  a. Klimaatonderwerpen Delft Integraal-4
  b. Gebrek aan overzicht Prof. Blok
  c. Het gevolg van politisering en settled science

Uiteraard zal ik hier de uitkomst van het gesprek melden..

Gezocht! Handtekening-verzamelaars

Wie wil met een lijstje langs de deur voor handtekeningen te verzamelen. Voor de zienswijze MOETEN er naam, adres en handtekeningen bijgevoegd worden.

+Lees meer...

De petitie is daarvoor niet genoeg. Graag deze lijst (pdf) uitprinten en laten tekenen.

Daarom heb ik uw hulp heel hard nodig;

Ik heb 27 gebiedjes, die kan ik onmogelijk met 1 of 2 man allemaal belopen vóór 30 januari. Graag mail met nummer naar gftdeurne@gmail.com, de cursieve straten worden al belopen!

1 Zeilbergsestraat, Arenbroek, Berkmortel, Pijnacker (1,2 km)

2 Peelklamp, Duiker, Hagelkruisweg,Parallelweg(1.6 km)

3 Donge, Reusel (0.8 km)

4 Maassingel vanaf de Donge (1 km)

5 Zijpe, Botlek, Eendracht (1,1)

6 Deltasingel ( 0.9)

7 Weerijs (0,8km)

8 Beerse, Dommel (0,9km)

9 Schelde (0,7 km)

10 Dieze, Gender, Leigraaf (1,0 km)

11 Amstel (0,8 km)

12 Zaan , Spaarne, Vecht (1,3 km) Rijn, Eems, Hunze Hoendiep,

13 Oude Liesselseweg , Wiegershof, Peppel (1,5 km)

14 Derpsestraat, Het Derp, Oranjestraat (1,0 km)

15 Julianastraat, Nassauplein, Prinsenhof, Romeinstraat (1,8 km)

16 Tramstraat, Wilhelminahof (0,9 km)

17 Emmalaan, Stationslaan, Spoorlaan ( 1 km)

18 Leembaan ( 1 km)

19 Jan van Goyen, Ad van Ostadestraat, Paulus Potterstraat (1,3 km)

20 Rogier vd Weijden, Jeroen Bosch , Dirk Boutsstraat (0,7 km)

21 Rembrandt van rijn, Govert, Vincent v Gogh, Jozef Israelstraat (1,4 km)

22 st Jozefstraat, Jan van Eijk, Paul Rubensstraat, ( 0,9km)

23 Ferdinand Bol, Frans Hals, Jan Vermeer (1,1 km)

24 Beukenstraat, Wilgenhof (1,5 km)

25 Potbosstraat, Ouwerlingstraat (0,7 km)

26 Keltenstraat, Esdoornstraat ( 1 km)

27 Berkenstraat, St Jozefplein, Eikelstraat (1 km)

Samenwerkingsovereenkomt met Syntrus Achmea / Rabo Pensioenfonds en de Gemeente Uithoorn

Na een gesprek met de Wethouder Jan Hazen is duidelijk geworden dat hij de aanstaande raadsvergadering van 2 februari a.s. als het belangrijkste beslismoment in dit project ziet.

+Lees meer...

Daarnaast werd duidelijk dat de ondertekening van deze petitie weinig indruk maakte op de aanwezige Ambtenaar Projectontwikkelingen, er waren vele handtekeningen anoniem (maar ja dat mocht natuurlijk bij zo'n petitie) en ze had op Facebook ook andere geluiden gehoord.....

Op 2 feb zal besloten worden of er een samenwerkingsovereenkomst met het Rabo Pensioenfonds zal worden gesloten of niet. In de woorden van Jan Hazen; "dit doet de Gemeente natuurlijk niet als we niet ook voornemens zijn het bestemmingsplan ook aan te passen aan de huidige plannen...." aldus Jan Hazen in een persoonlijk overleg op 11 januari met Marco van der Does.

Dit is zover ik kan nagaan niet correct en waarschijnlijk is deze gang van zaken geheel onbekend bij de raadsleden.

Daarom zal ik dit ook onder de aandacht brengen bij de raadsvergadering 20 januari a.s. en hen verzoeken deze overeenkomst nooit goed te keuren, of minimaal uit te stellen tot na de verkiezingen, zodat deze voorgenomen hoogbouw eventueel onderdeel kan uitmaken van de te kiezen partij, maar ook de gang van zaken tot nog toe verder kan worden uitgelegd door de wethouder of zijn ambtenaren.

Zienswijze indienen vóór 4 februari

Om bezwaar te kunnen maken moeten we vóór 4 februari een zienswijze indienen. Daarvoor hebben we uw naam, adres en handtekening nodig !

Als u zou willen tekenen, heel graag !

Hoe: Stuur uw naam en adres naar gftdeurne@gmail.com en wij komen graag uw handtekening ophalen.

Alvast bedankt !!!! .

Parool, AT5 en Melanie van der Horst

Donderdag 20 januari om 10 uur komt AT5 naar het van Limburg Stirumplein om de lawaaidemonstratie van het Comité Antiflits te registreren. Hoe meer mensen komen, hoe meer impact het heeft! Neem potten/pannen en pollepels mee, dan zullen ze van ons horen.

Inmiddels staat de petitie in het Parool van 18 januari met een interview met Melanie van der Horst en Peter Siegel (de starter van de petitie).

+Lees meer...

Helaas moet je betalen voor dit stuk, maar wellicht wordt het binnenkort gratis.

Melanie van der Horst heeft overigens ook contact met ons gehad en ze vindt het fijn dat we met deze petitie haar visie tegen dit soort bedrijven ondersteunt. Ook dit staat in het Parool.

Daarnaast staat in de Westkrant ook een leuk stuk over de petitie.

Hopelijk zien we jullie op 20 januari.

Vrijbrieven

Er zijn weer 4 nieuwe vonnissen over foto's. Ondanks dat er eentje gewonnen is door gedaagde zijn het vrijbrieven voor commerciële handhavers van de Auteurswet.

+Lees meer...
 1. ECLI:NL:RBMNE:2021:5887
  Tarief Stichting Beeld Anoniem met opslag van 30% plus proceskosten toegewezen.

 2. ECLI:NL:RBAMS:2021:6507
  Meerdere foto's van een gebouw die met toestemming van de architect, mederechthebbende, overgenomen zijn van de website van de architect. Voorwaarden DuPho gevolgd ondanks betwisting. Schade €7.575.

 3. ECLI:NL:GHDHA:2021:2410
  Hoger beroep van een in eerste aanleg gewonnen zaak. Sinterklaas had gewonnen omdat de foto's van zijn eigen Sinterklaasintocht niet te onderscheiden waren van andere ingestuurde foto's. Ondanks dat de raadsheren slechts €1.125 van de geëiste €4.000 toewijzen moet Sinterklaas alle proceskosten betalen. Wat neerkomt op een bedrag van minimaal €18.000.
  Ook hier weer schade gebaseerd op de tarieven van Stichting BeeldAnoniem met toeslag.

 4. ECLI:NL:RBMNE:2021:6042
  Zaak over een zeer simpele foto van een stembiljet. Gedaagde zal gedacht hebben dat zo'n foto niet voor bescherming in aanmerking komt en heeft er een advocaat opgezet. De rechter vond helaas van wel.
  Door de goede betwisting dat ANP niet gerechtigd is om schade te claimen namens de freelance fotograaf werd de vordering afgewezen. Rechter wijst een armzalige €150 toe voor de advocaatkosten die meer dan €7.000 bedroegen.
  De rechter zegt in wezen dat je een fotoclaim het beste gelijk kunt betalen hoe infantiel de foto ook is.

18-01-2022 | Petitie Stop onredelijke fotoclaims

Wil jij ook weer veilig kunnen genieten in de horeca?

Teken dan deze petitie voor de heropening van de horeca en roep anderen op dit ook te doen.

De horeca kan én wil verantwoord open en jouw favoriete horecazaak kan jouw steun heel hard gebruiken.

#horecaopen #tekendepetitie .

Pampushout 20 januari 2022 om 19.00 uur weer op agenda van de raad

Wij zijn niet tegen woningbouw, maar wel tegen woningbouw daar waar het ten koste gaat van natuur. Almere heeft veel meer mogelijkheden om woningen te realiseren op plaatsen waar het niet ten koste gaat van flora en fauna.

Laten we de bouw in Pampushout tegenhouden.

+Lees meer...

Er zijn betere alternatieven!

18-01-2022 | Petitie Behoud Pampushout Almere