You, the petitioner

Updates

Suïcides voorkomen met opleiding van artsen en hulpverleners

een ondertekenaar van Suïcides voorkomen met opleiding van artsen en hulpverleners vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Een suïcide of een suïcidepoging is een vreselijke gebeurtenis voor alle betrokkenen. Artsen en hulpverleners dienen al in hun basisopleiding te leren hoe zij aan suïcidepreventie kunnen doen. Dat helpt om suïcides te voorkomen!"

voorkomsuicide.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2019-06-24

Plein Theater start crowdfunding: Steun het Plein Theater nu!

Plein Theater start een crowdfunding: Steun het Plein Theater nu! Help het Plein Theater door de corona-crisis en elk toekomstig theaterbezoek wordt het waard!

Het Plein Theater steunen kan hier!

Plein Theater start een crowdfunding en roept cultuurliefhebbers, bezoekers, buurtbewoners en iedereen met een hart voor het Plein Theater op om steun te bieden in de corona-crisis. .

2020-10-24 | Petition Behoud het theater op het plein!

De verdediging van de minister nu

De antwoorden van de minister tegen het snel invoeren van de helmplicht gaan nu ongeveer zo:

Uit de internetconsultatie bleek weerstand uit de samenleving, dat moeten wij beantwoorden.

Onze reactie: een internetconsultatie is om de kwaliteit uitvoerbaarheid van voorstellen te verbeteren. Het is geen opiniepeiling of stemming.

+Read more...

De Tweede Kamer heeft het mandaat om het volk te vertegenwoordigen. Zie ook onze bijdrage. Detailhandel vreest 70% omzetdaling (dat is ondernemersrisico) en burgers klagen over ‘minder vrijheid’. Dat was de autogordel ook, maar je krijgt er meer veiligheid voor terug. De maatschappelijke winst is enorm qua zorgkosten en het leed veroorzaakt door hersenletsel. Dat weegt allemaal zwaarder.

Handhaving nodig, ze rijden te snel. Betere handhaving, minder letsel.

Onze reactie: brom- en snorfietsen zorgen allebei voor gewonden in de statistieken, maar de snorfietsers hebben meer hersenletsel. In de statistieken is het allemaal ‘letsel’, maar wel van een andere orde. Het is het verschil tussen een revalidatie en na een jaar weer kunnen functioneren voor de bromfietser versus levenslange zorg en afhankelijkheid bij hersenletsel. Daarnaast is het vreselijk voor de (al overbelaste) artsen om dat hersenletsel binnen te zien komen. Ze kunnen niet goed helpen!

En handhaving is in Amsterdam geprobeerd in 2015. Een survey toonde daarna aan dat 1 op de 2 snorfietsers aan was gehouden daarna. Met geen positieve gedragsverandering tot gevolg, integendeel.

Er komt inconsistentie in wetgeving: er bestaat een categorie L1e-A, de gemotoriseerde tweewieler.

Onze reactie: Dit is spijkers op laag water zoeken! Zo’n ding verkoopt slecht hier, het is meer voor de buurlanden waar een helm de norm is. Hier kan je een gewone e-bike zonder helm kopen, geen verzekering verplicht. De L1e-A heeft meer dan de 250Watt aan kracht, maar minder dan de 750Watt van een speedpedelec (die telt als bromfiets, met helmplicht). Hier is het een rare tussencategorie die niemand koopt. Enige toepassing: zonder helm over zandpaadjes als elektrische mountainbike met dikke banden. Ons groepje heeft 1 zo’n ding gezien in Drenthe. Kennelijk iemand die aan het eind van een lang zandpad woont. Voor dit ding kan gewoon de helm op voortaan. Omdat er een blauw plaatje achterop zit. Komt hier een uitzondering op, dan zal deze categorie de opvolger worden van de huidige snorfiets. De hele geschiedenis sinds 1975 met dit ding kan dan opnieuw beginnen.

Er zijn Solexrijders in de internetconsultatie die klagen, hoewel er geen cijfers over zijn

Onze reactie: Om hoeveel gaat het? Enkele honderden of duizenden van de 790.000? Ze kunnen prima een helm op, je trapt je niet overmatig in het zweet zoals de forensen op een snelle speed-pedelec. Het is een beetje bijtrappen en bij de start even, je valt niet flauw van in de helm opgehoopte hitte. De Solex destijds had ook al een helm met van die leren flapjes. Met helm is altijd veiliger. Eventueel vragen Solexliefhebbers voor een recreatieve toertocht een uitzondering bij de burgemeester voor die tijd en route, die heeft een discretionaire bevoegdheid daarvoor.

De wetgeving moet wel consistent zijn, want moet langs Raad van State

Onze reactie: Hadden de juristen van het ministerie de L1e-A gemist toen ze de tekst voor de internetconsultatie goedkeurden of is deze voor de gelegenheid opgeduikeld? De AMvB voor de helmplicht bij verplaatsen naar de rijbaan bij drukke fietspaden is wel langs de Raad van State gegaan zonder dat dit een obstakel was. Dus die ‘inconsistentie’ in de wetgeving bestaat al en is geen probleem voor wie dan ook.

De gemeente Amsterdam heeft in de internetconsultatie gemeld dat Solexrijders zich hebben gemeld met klachten toen er een helmplicht kwam

Onze reactie: De gemeente Amsterdam en heel veel andere grote steden willen als geen ander deze helmplicht. Voor deze kleine categorie heb je altijd de antwoorden: ‘pech, jammer, met helm op is veiliger’ en ‘organiseer een evenement met helmplicht-ontheffingen van de burgemeester’.

Handhaving wordt moeilijker en het verkeersbeeld onduidelijker

Onze reactie: Handhaven op de helmplicht wordt juist wèl makkelijker. Er zijn geen uitzonderingen meer. Mogelijk nemen bromfietsers het fietspad omdat handhavers pas na het passeren kunnen zien dat het geen snorfiets was. Dit is een klein, voornamelijk grootstedelijk, probleem. Ten opzichte van de gezondheidswinst door de helmplicht is dit niet belangrijk. Dat automobilisten nu de snelheid van scooters beoordelen aan de hand van de helm is vergezocht. Ze zouden nu onterecht een langzame snorfiets als een snelle bromfiets beoordelen. Automobilisten moeten nu ook fietsers, e-bikes en speed-pedelecs inschatten.

2020-10-24 | Petition Helmplicht voor snorfiets

Hoe de petitie tot aanpassing van de aangekondigde bezuinigingen kan leiden.

In de petitie wordt de raad verzocht tot openheid van zaken te komen. De mogelijkheid bestaat dat die openheid alsnog zal leiden tot de aanvraag van de artikel 12 status.

+Read more...

[https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/financieel-toezicht-gemeenten-en-provincies/artikel-12-gemeenten] Die status zal er toe leiden dat een stukje financiële zelfstandigheid wordt ingeleverd tegen het ontvangen van een financiële bijdrage van het rijk. Deze bijdrage zal zorgen voor minder lastenverzwaring voor de inwoners

Geheimhouding uit partijbelangen

Lees hier https://1drv.ms/b/s!ArhxIFpz5ZONhdtRGkP5ok9laM6e_A dat men geheimhouding heeft opgelegd uit vrees dat de Hoogeveense inwoners er kennis van krijgen welk standpunt een politieke partij of individueel raadslid heeft ingenomen. Veronderstel dat de inwoners er achter komen wie er VOOR de hoge verhoging van belastingen was en wie TEGEN.

+Read more...

Uit bescherming van partijbelangen worden de belangen van de inwoners ten grave gedragen

1e Kamer Gewijzigd Voorstel Spoedwet Downloaden:

2020-10-24 | Petition Nee tegen de spoedwet

Flyeren

We zijn nu aan het flyeren en vele melden zich aan om mee te willen helpen. We hebben er nu al behoorlijk wat rondgebracht, zaterdag gaan we weer met enkele Vrijwilligers op pad.

+Read more...

Het werp zijn vruchten af want je ziet nu een behoorlijke stijging van ondertekenaars van de petitie tegen de biomassa centrale. Jongens bedankt voor jullie geweldige inzet.

Termijn om de petitie "Red de Vakschool voor Meisjes en behoed deze voor sloop" te ondertekenen is verlengd!

We hebben de termijn om onze petitie te ondertekenen verlengd met 5 weken. Op het geplande tijdstip van overhandiging van onze petitie op 9 november a.s., vergadert de gemeenteraad van Zutphen over de begroting 2021.

+Read more...

Gelet de financiële positie waarin de gemeente Zutphen momenteel verkeert, vinden wij het niet verstandig om de raadsvergadering(en) van november te (ver)storen door het aanbieden van onze petitie "Red de Vakschool voor Meisjes en behoed deze voor sloop".

Wij hopen nu de petitie op maandagavond 14 december a.s. aan de gemeenteraad van Zutphen te kunnen overhandigen.

De termijn om de petitie te kunnen ondertekenen loopt af op zondagnacht 13 december om 24.00 uur.

Voor meer achtergrondinformatie rondom de Vakschool voor Meisjes aan het Vispoortplein 16 in Zutphen, verwijzen wij graag naar een artikel dat kort geleden verscheen in het weekblad Contact: https://www.contactzutphen.nl/nieuws/algemeen/330828/-gebouw-is-een-rots-in-de-branding-en-moet-behouden-blijven-

Heeft u familieleden of kennissen al gevraagd om onze petitie ook te ondertekenen?

Onderteken de oproep om COVID-19 maximaal te bestrijden

COVID-19 is schadelijk voor de gezondheid van mensen en veroorzaakt sociale en economische schade. De huidige aanpak lijkt gericht op symptomen.

+Read more...

Het gevolg is dat ons land langdurig kwakkelt onder een gedeeltelijke lockdown en toch toch de ziekenhuizen vol liggen. De overheid is niet duidelijk over het doel van beleid, wil men de epidemie maximaal bestrijden of alleen voorkomen dat de ziekenhuizen volstromen.

Volledig bestrijden is het beste voor de gezondheid, de sociale contacten en de economie zeggen experts in Lessons Learned (initiatief van het Tweede Kamer uitgevoerd door het ministerie van VWS), C19RedTeam, Platform Betrouwbare Zorgcijfers, ContainmentNu en Hartblik.nl

Teken deze petitie om de oproep om COVID-19 maximaal te bestrijden kracht bij te zetten.

2020-10-23 | Petition Bestrijd COVID-19 maximaal