U, de petitionaris

Nieuws

Rathenau Instituut adviseert Tweede Kamer over petities

De Tweede Kamer kan burgers eenvoudiger laten meepraten, is kort samengevat het advies van het Rathenau Instituut.

De Tweede Kamer vroeg: hoe functioneren petities en burgerinitiatieven in de praktijk? Kan een digitaal platform van de Tweede Kamer ervoor zorgen dat meer burgers er gebruik van maken?

Want weinig petities vanaf petities.nl bereiken de Tweede Kamerleden namelijk. Ze komen er niet aan toe om hier te kijken, ze verwachten dat de petitie overhandigd wordt. Dan kunnen ze even praten met de petitionaris, vragen stellen, bedenken wat ze er politiek mee kunnen, de onderliggende emoties goed aanvoelen om te kunnen overdragen richting de regering.

In het rapport staat dan ook dat ze deze overhandiging enorm waarderen, dat kan zelfs op puntjes iets beter. Voor organisaties is het een bekende route, maar voor burgers niet. Hoe kan dit volgens u beter?

Mailt u uw gedachten over petities, reacties op wat u heeft gelezen in het rapport en eventuele ervaringen naar ons. We zullen reacties verzamelen en in eerste instantie geanonimiseerd plaatsen in het Handboek Petities.

04-11-2022

Ombouwkeuring bij RDW-erkend bedrijf

Sinds 1 januari 2023 moeten alle snorfietsers en eventuele passagiers verplicht een helm dragen. Past u de snelheid van een snorfiets (max 25 km/u) aan naar die van een bromfiets (max 45 km/u)? Dan moet u het voertuig laten keuren.

+Lees meer...

U kunt voor deze ombouwkeuring (in de meeste gevallen) terecht bij een RDW-erkend bedrijf. Hier kunt u vaak sneller terecht en meestal zitten deze bedrijven dichter bij u in de buurt.

Bron: https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/brommer/wijzigen-en-restaureren/snorfiets-aanpassen-naar-brommer

REACTIE PETITIONARIS

Deze petitie is succesvol gebleken. Het is niet meer nodig met je snorfiets in een aanhanger naar Lelystad te rijden voor een dure keuring. Het kan gewoon in de buurt, net zoals een APK voor je auto.

Er zijn daar nu wel wachttijden soms als je een afspraak maakt, maar uiteindelijk kan het.

Dank voor uw steun aan de petitie!

EINDE REACTIE

Kamerbrief met reactie op de petitie 'Draai de helmplicht voor snorfietsers terug'

Aanleiding

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft op 21 december 2022 gevraagd om vóór 18 januari 2023 een reactie op de petitie ‘Draai de helmplicht voor snorfietsen terug’ te ontvangen. Deze petitie is op 6 december 2022 aangeboden aan de vaste commissie voor IenW.

+Lees meer...

Met de petitie wordt verzocht om de helmplicht voor snorfietsen volledig terug te draaien, dan wel gedeeltelijk. Ook wordt verzocht de liefhebbers van de snorfiets hun vrijheid terug te geven en de aandacht naar grotere problemen in het verkeer en de infrastructuur te verplaatsen.

Kernpunten

  • De helmplicht voor de snorfiets is op 30 juni 2022 gepubliceerd in het Staatsblad en gaat vanaf 1 januari 2023 gelden.
  • De helmplicht voor snorfietsers is een direct gevolg van meerdere moties die door de Kamer zijn ingediend op dit onderwerp, beginnende met de motie van het Kamerlid Von Martels van 17 januari 2019.1 Deze moties zijn met een meerderheid aangenomen.
  • Snorfietsers kunnen kiezen voor een goedgekeurde bromfietshelm of speed-pedelec-helm.
  • Diverse onderzoeken zijn uitgevoerd zoals het overstapeffect naar andere (mogelijk meer risicovolle) vervoersmiddelen als gevolg van deze maatregel.
  • Op basis daarvan mogen we verwachten dat de helmplicht een positief effect heeft op de verkeersveiligheid.

Krachtenveld

Op basis van de internetconsultatie is gebleken dat de maatregel niet populair is onder snorfietsrijders. Ook de branche heeft aangegeven geen voorstander te zijn van een helmplicht. Daar staat tegenover dat een groep van artsen en een meerderheid van de Tweede Kamer voorstander zijn van deze maatregel.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-1070059

REACTIE PETITIONARIS

Zelf ben ik sinds 1998 in het bezit van een snorfiets en reed ik hier tot 1 januari 2023 probleemloos mee rond.

Een hele grote groep heeft destijds een bewuste keuze gemaakt voor de snorfiets en de daarbij horende wetgeving. Een veilige maximale snelheid te mogen rijden van 25 kilometer per uur waarbij geen helmplicht van toepassing is.

Deze snelheid zit dicht bij de snelheid die men met de fiets kan behalen, daar is destijds ook de snorfiets op gebaseerd.

Met een e-bike (net als een snorfiets een gemotoriseerd voertuig) mag ook een veilige maximumsnelheid behaald worden van 25 kilometer per uur.

Het probleem zit niet in de snelheid maar in het opvoeren van dergelijke voertuigen (de e-bike en snorfiets) en het te snel rijden.

Een grote groep zal door de helmplicht een alternatief gaan zoeken als een e-bike of met de auto gaan reizen.

Nu met de huidige wetgeving zullen eigenaren hun voertuig opvoeren en met snelheden van 40/50 kilometer per uur over het fietspad rijden.

Er is voor gebruikers geen reden meer om rustig te rijden. Je bent immers beschermd met een helm zullen velen denken. En een helm beschermt maar zeer beperkt en niet bij botbreuken. Overige weggebruikers die wel maximaal 25km rijden lopen hier juist extra gevaar bij op.

Niet elke snorfiets is veilig op te voeren:

Een heel groot deel is echter gebouwd en puur bedoeld om 25 kilometer te rijden. Problemen die kunnen ontstaan bij het opvoeren is het kromtrekken van het frame en dat de remmen niet berekend zijn op snelheden van 45 kilometer per uur. Ook heeft niet elke snorfiets een plek om een helm goed op te bergen als men het voertuig in een fietsenstalling wil stallen.

Op 13 juni 2019 (verslag, video vanaf 3m58) heeft de VVD al aangegeven niet blij te zijn met de helmplicht in Amsterdam en geeft kamerlid Dijkstra al aan dat er onder bromfietsers meer ongevallen te betreuren zijn dan bij snorfietsers, en dit ondanks dat ze een helm dragen. Het is het creëren van een nieuw probleem.

Uiteraard snappen wij dat er een dilemma is en dat is het te hardrijden met de voertuigen.

Een goede en eerlijke oplossing zou zijn, het intrekken van de helmplicht voor voertuigen die maximaal 25 kilometer per uur rijden.

Een maximale snelheid op fietspaden die voor elke weggebruiker is. En hierop te handhaven. Dit maakt het verkeer veiliger voor iedereen.

Er zijn ruim 60.000 mensen die deze petitie ondertekend hebben en het absoluut niet eens zijn met de wijziging.

EINDE REACTIE PETITIONARIS

Arie moet blijven

60 reacties welke allen voor het aanblijven zijn van Arie.

Kindcentrum 't Ven doet toch mee!

Wat een goed nieuws! Zojuist ontvangen wij via de app van school het bericht dat Kindcentrum 't Ven toch zal meedoen aan de scholenoptocht en dat de bovenbouw feest mag gaan vieren in De Kentering.

Hartelijk dank voor het ondertekenen van de petitie! En speciale dank voor degenen die met de directie op school een gesprek heeft gehad..

GFT Deurne gaat PROVINCIAAL

https://awp.nu/gezond-water-in-een-gezonde-wereld/

De provincie heeft beslist over Attero. Anita Maassen van GFT Deurne gaat nu via de AWP -de Algemene Waterschaps Partij- invloed uitoefenen op die provincie en is verkiesbaar. De AWP gaat voor Schone LUCHT Bodem en Water; LEEFBAARHEiD en is niet politiek gekleurd maar wel deskundig.

+Lees meer...

Provinciale Verkiezingen Maart

Brandbrief aan minister Kuipers over geneesmiddeltekorten

19 januari, 2023

Artsen en apothekers maken zich ernstig zorgen over de farmaceutische zorg aan de patiënt door het oplopend aantal geneesmiddeltekorten. In enkele gevallen heeft een tekort al geleid tot schrijnende situaties.

+Lees meer...

Met een brief aan minister Kuipers willen NHG, LHV, Federatie Medisch Specialisten, Patiëntenfederatie Nederland en de NVZA de gezamenlijke zorgen adresseren. Inhoud brief De brief wordt binnen enkele dagen verstuurd aan minister Kuipers. Daarin wijzen we op de schrijnende situaties die zich dagelijks voordoen door het oplopend aantal geneesmiddeltekorten. Ook vragen we om prioriteit te geven aan het gezamenlijk treffen van maatregelen voor een duurzame ontwikkeling, productie en distributie van grondstoffen en geneesmiddelen in Nederland en Europa, onder regie van het ministerie van VWS.

Steun verzoek tot referendum over nieuw Beleidskader Hoofdgroenstructuur dat nu aan de Amsterdamse Gemeenteraad voorligt: 85 natuurgebieden raken bescherming kwijt!

Na vaststelling van een nieuw Beleidskader Hoofdgroenstructuur door de Gemeenteraad van Amsterdam, raken 85 nu nog beschermde natuurgebieden in de stad deze beschermde status kwijt. Dit zullen nog slechts "bijzondere gebieden" zijn. Van 'bijzondere gebieden' is nog onduidelijk, welke bescherming daarvoor resteert.

+Lees meer...

Dat is in dit Beleidskader Hoofdgroenstructuur nog niet vastgelegd! Zo verdwijnt bijv. ook de groene verbindingszone Dijksgracht.

Bovendien worden woningbouw, groen en sport onderling inwisselbaar. Naast natuur gaan ook sportgebieden op de schop. Als de gemeenteraad ermee instemt.

Laat stemgerechtigde Amsterdammers per referendum eerst aan het woord!

Nieuw beleidskader Hoofdgroenstructuur terug naar de tekentafel

Wilt u dit verzoek ondersteunen? Dat kan hier op de website van de gemeente Amsterdam

In eerste instantie zijn 1000 handtekeningen nodig, die het indieningsverzoek tot het houden van een stadsreferendum ondersteunen.

Maar het heeft haast, voor morgenmiddag 12.00 uur moeten ze binnen zijn!

Helpt u mee, ondertekent u ook? Hartelijk dank!

In het kort: Het groen dat in de Amsterdamse Hoofdgroenstructuur ligt, wordt van oudsher extra goed beschermd. De gemeente heeft nu nieuw beleid opgesteld dat het toch al schaarse Amsterdamse groen kwetsbaar maakt. Het nieuwe ‘Beleidskader Hoofdgroenstructuur’, dat de wethouder wil invoeren, zet de deur verder open naar bouw in de voorheen beschermde stadsnatuur. In dit beleidsvoorstel worden maar liefst 85 gebieden die nu nog beschermd worden, tot ‘bijzondere gebieden’ gedegradeerd. Daardoor gelden de huidige beschermende regels daar niet meer. Stop deze afgezwakte bescherming van onze kostbare stadsnatuur!

Aanbiedin g petitie

Bericht van de gmeente:

Burgemeester Ton Heerts zal op 26 januari om 18.45 uur uw petitie in ontvangst nemen in de hal van het stadhuis. De koffie staat om 18.30 klaar! Om 19.00 uur begint de vergadering van de raad, dus u heeft 15 minuten om een toelichting te geven op de petitie.

+Lees meer...

Uiteraard nodigen wij ook de leden van het college van B&W, de raadsleden en de fractievertegenwoordigers uit om de aanbieding bij te wonen.