You, the petitioner

Updates

Privacy en petities.nl: geen samenwerking met anderen en strikter dan de wet

Privacy is door de actualiteit en de nieuwe wetgeving erover in de belangstelling. Dit merken we in de e-mails die de helpdesk ontvangt. Hoe gaat Petities.nl met uw privacy om?

 • Sinds de eerste versie onze site in 2005 hebben wij nooit gebruik gemaakt van diensten van Facebook, Google en dergelijke. Daarmee zouden ze uw bezoek van petities.nl kunnen registreren. Er staan wel icoontjes onder een petitie om te delen, maar die zijn door ons zelf gemaakt en aangepast zodat ze niet in verbinding staan met derden tot u erop klikt.

 • We gebruiken geen 'cookies', plaatsen geen tekstbestandjes op uw computer, tablet of telefoon. Onze website verbeteren we aan de hand van ons eigen gebruik en de klachten en suggesties die u ons mailt.

 • Onze websitestatistieken laten we niet door een derde partij bijhouden. Sinds kort hebben we zelf iets ingesteld daarvoor, maar de meeste gegevens sinds 2005 hebben we gewist. We hebben er toch geen tijd voor om te bestuderen.

 • U heeft altijd inzicht in uw eigen gegevens. Daar heeft u wel die link voor nodig die u bij het ondertekenen per e-mail kreeg. Heeft u die niet meer, teken dan opnieuw met hetzelfde e-mailadres en u krijgt 'm weer. Is de petitie al dicht, dan kunt u die via webmaster@petities.nl opnieuw opvragen.

 • We bewaren geen wachtwoorden omdat ondertekenaars die niet krijgen. We veronderstellen dat uw e-mailwachtwoord veilig is en daarmee krijgt u toegang tot uw gegevens.

 • U kunt altijd uw gegevens aanpassen: naam, woonplaats, functie, etc. Uw e-mailadres wissen we automatisch een tijdje nadat een petitie sluit en er geen noodzaak om te bewaren meer is. Hoeft u dus niets voor te doen.

 • We verkopen uw gegevens niet. Er zijn geen adverteerders op onze site die we moeten plezieren (gemeenten zijn onze klanten). Niemand krijgt uw gegevens. Alleen de petitionaris heeft toegang tot de lijst ondertekenaars. Maar zonder de e-mailadressen! Als de ondertekenaarslijst (met naam, woonplaats, functie) wordt overhandigd mag de ontvanger er van de wet praktisch niets mee doen. Alleen via ons kan een antwoord op de petitie gemaild worden.

 • Onze servers staan niet in het buitenland maar in een (goed beveiligde) kast bij onze sponsor XS4ALL in Amsterdam. XS4ALL heeft als één van de oudste internetbedrijven in het land een reputatie hoog te houden op het gebied van privacybescherming en veiligheid.

 • We zijn een kleine organisatie. Een handvol mensen die elkaar al minstens een decennium goed kent heeft toegang tot gegevens. Niemand heeft meer toegang dan strikt nodig. We hebben een adres en telefoonnummer in Nederland. De stichting staat als non-profit en 'algemeen nut beogende instelling' geregistreerd.

 • We zijn strikter dan de wet. Zo geven we u bijvoorbeeld zelfs inzicht in de technische gegevens die we van u hebben (IP-adres, browser). Ons uitgangspunt is dat uw gegevens van u zijn en blijven. Wij hebben ze slechts in bruikleen voor het registreren van een petitie-ondertekening.

 • We hebben een privacy-functionaris! Bij de Autoriteit Persoonsgegevens bekend onder nummer FG006985 en te bereiken op avgfunctionaris@petities.nl

Naast dit alles zijn we de grootste politieke website van Nederland met 2 miljoen bezoekers, 140.000 ondertekeningen en 100 nieuwe petities per maand. We zijn soms de 3000e website van Nederland in populariteit, soms de 5000e (dergelijke hitlijsten veranderen continue). Wij zijn u erg dankbaar voor uw vertrouwen!

We leunen overigens sterk op de donaties die we ontvangen, zie ons jaarverslag.

2018-04-12

MORGEN (20-03-2019) , DE DAG! komt u ook ?

20-03-2019 leveren wij en de huis aan huis petitie groep gezamenlijk de petities in.

Aankomende woensdag 20-03-2019 , kwart over 2

Adres: Woonstichting Gendt Kloosterplein 2 6691 CX Gendt

In het restaurant van het zorg / kantoor complex.

.

Rechtzaak Berghuis vs. Stichting Utrechts Landschap (SUL)

Komt allen naar de Rechtzaak Berghuis vs. Stichting Utrechts Landschap (SUL) Donderdag 21 maart 2019, 09:00 - 12:30 uur, in het Gerechtsgebouw, Vrouwe Justitiaplein 1, Utrecht. .

Overhandigd op 13 maart 2019

De petitie is op 13 maart 2019 via Mark Coenders, fractievoorzitter van GroenLinks, overhandigd aan de gemeenteraad..

Maatwerk bij de verbeteringen van de bermen bij rijkswegen

Op 25 september 2018 is de petitie overhandigd. Er zijn Kamervragen over gesteld en de minister heeft ontkent dat er ingezet wordt op bomenkap langs N-wegen: "Bij de verbeteringen van de bermen bij rijkswegen is maatwerk altijd toegepast.

+Read more...

Ik verwacht, en dat blijkt ook uit de ervaringen tot nu toe, dat provincies eenzelfde aanpak zullen hanteren."

Bron: Tweedekamer.nl: petitieaanbieding 25 september 2018 en Antwoord op vragen van de leden Van der Graaf en Dik-Faber

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Op 3 maart ontvingen sommigen een verzoek om opnieuw te tekenen voor een petitie die aandacht vraagt voor de massale bomenkap die in Nederland gaande is en elders in de wereld natuurlijk ook.

Een aantal van jullie vroeg aan mij hoe het is afgelopen met deze petitie: 'Bomen langs N-wegen moeten blijven' van vorig jaar.

Nou, zo dus: de petitie is vorig jaar september aan de Tweede kamer aangeboden, aan enkele kamerspecialisten zullen we maar zeggen en dezelfde dag aan minister Cora van Nieuwenhuizen. We hebben een gesprek met haar gehad waarin zij benadrukte dat zij nooit bedoeld had dat bomen langs N-wegen op grote schaal moesten verdwijnen. Dat het zelfs het laatste is wat zou moeten gebeuren. Wij hebben haar verteld wat wij tegenkwamen bij provincies en gemeenten. De kamerspecialisten hebben daarna nog vragen gesteld in de Tweede kamer.

Dat is dan het resultaat. Vooral aandacht.

Ondertussen gaat de wereld door. En iedere dag kan jij je weer bewust worden wat belangrijk is voor jou. Waarvoor jij ook in actie wilt komen. Zeker is dat bomen en de natuur ons nodig blijven hebben en hoe hard hebben wij hen nodig. Als er keuzes gemaakt worden zou bijvoorbeeld dat industrieterrein of die woningwijk niet gebouwd moeten worden. Of bebouwde gebieden teruggegeven moeten worden aan de natuur.

We kunnen voor ons zelf besluiten bescheidener van buiten te leven en rijker van binnen. Doe het jouwe vanuit je hart en je gevoel!

Hiermee is de petitie dan definitief afgesloten!

Hartelijke groet!

Deanneke

SALTO moet blijven

de petitionaris van Salto moet blijven vraagt u de petitie te ondertekenen:

"De lokale 'open access'-televisie en radio kanalen van SALTO zullen verdwijnen als C-Amsterdam de concessie lokale omroep Amsterdam krijgt. Dat willen we voorkomen! SALTO biedt de burger een platform voor nieuws, cultuur, activisten maar ook voor kritiek en democratische expressie en inspraak."

saltomoetblijven.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?.

2019-03-19

Zorgen chronische zieken om vuile was gemeente Emmen

Chronisch zieken en kwetsbare ouderen in de gemeente Emmen maken zich grote zorgen, omdat zij thuis geen hulp meer krijgen bij was- en strijkwerk.

Dat zegt bestuurder Edwin Martirosian van FNV Lokaal/Regionaal.

+Read more...

Bij 850 inwoners van de gemeente Emmen wordt de was en het strijken gedaan door de thuishulp die ook het huis schoonmaakt. Op basis van de Wmo is bepaald dat deze mensen daar recht op hebben. Onlangs hebben ze allemaal een brief van de gemeente gekregen, waarin in staat dat de hulp bij het wassen en strijken wordt stopgezet. Extra kleren kopen Vanaf 1 mei zijn ze aangewezen op de diensten van een was- en strijkservice. Volgens Martirosian wordt hun vuile was dan wekelijks opgehaald door een koerier en naar een wasserij gebracht en enige tijd later schoon en gestreken teruggebracht. ,,Mensen zijn erg geschrokken. We hebben spontaan tientallen bezorgde reacties gekregen. Het is onduidelijk wanneer ze hun wasgoed terugkrijgen. Mensen vragen zich af of ze extra kleren moeten kopen.” Incontinentieproblemen De FNV heeft een meldpunt geopend, waar gedupeerden kunnen reageren. ,,De zorgen gaan ook over het sorteren van de was. Dat wordt nu nog gedaan door een thuishulp. Het gaat vaak om mensen met incontinentieproblemen, waarvoor een keer in de week wassen niet genoeg is. Ze hebben allemaal recht op maatwerk. Die biedt de gemeente hiermee niet. Het is een bezuinigingsmaatregel die een kwetsbare groep enorm treft.” De Wmo-raad maakt ook ernstig bezwaar en is bezig met een ongevraagd advies, waarin het college van burgemeester en wethouders dringend wordt gevraagd om het plan niet uit te voeren. Ze roepen betrokkenen op schriftelijk bezwaar te maken.

Gemeente: geen bezuiniging Een woordvoerster zegt namens de gemeente Emmen te begrijpen dat het een grote verandering is voor cliënten en dat het daarom ook begrijpelijk is dat er vragen komen. ,,Ze kunnen in overleg gaan met de thuishulpbedrijven om te kijken naar een mogelijke oplossing voor maatwerk voor hun situatie. Bij de bedrijven kunnen ze ook terecht met hun vragen. Vanuit de thuishulpbedrijven is nagedacht over een structurele oplossing aangaande wassen en strijken. Het voorstel is om een was- en strijkservice in te richten. Bij de zogeheten herindicatie is dit aanbod gekomen. Cliënten konden naar aanleiding van deze brief aangeven hoe zij tegenover een was- en strijkservice staan.” Naar aanleiding van de reacties van de cliënten, is het plan door de thuishulpbedrijven verder uitgewerkt, zegt de woordvoerster van de gemeente Emmen. Van een bezuiniging is volgens haar geen sprake. De gemeente noemt het een beheersmaatregel die nodig is, omdat er minder rijksgeld binnenkomt voor thuishulp via de Wmo.

Het Parool: Een vuurwapen is ook in Nederland eenvoudig te krijgen

(...) Vanuit voormalig Joegoslavië en Slowakije komt traditioneel een gestage stroom wapens westwaarts. Bosnië en Servië zijn de laatste jaren belangrijke toevoerlanden.

+Read more...

Onderzoek Universiteit Utrecht

Beste Ondertekenaar,

zoals je misschien via de media of via onze internetkanalen hebt vernomen is de Universiteit Utrecht in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid bezig met een onafhankelijk onderzoek naar hoe Jehovah's Getuigen met klachten van seksueel misbruik omgaan.

Dit onderzoek is het resultaat van een motie die unaniem door de Tweede Kamer is aangenomen. Reclaimed Voices heeft zich hier voor ingespannen door met politici te spreken die uiteindelijk deze motie hebben opgesteld.

Nu wil de universiteit van Utrecht graag achtergrondverhalen vernemen van personen die zelf met misbruik te maken hebben gehad binnen de Jehovah's Getuigen.

+Read more...

Ook vernemen zij graag van personen die weet hebben van iemand anders die misbruikt is. De verhalen kunnen anoniem met de universiteit gedeeld worden, maar je kan ook beslissen om je naam en contactgegevens achter te laten als je dat wenst.

Alle informatie zal door de Universiteit van Utrecht vertrouwelijk behandeld worden en men zal deze verhalen NIET met anderen delen.

Als voorzitter van Reclaimed Voices wil ik je verzoeken om te overwegen met dit onderzoek mee te werken. Je levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het onderzoek. De vragenlijst van dit onderzoek is te vinden via deze link: https://usbo.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4HkMbQjHlM0uhMh

Je kan helemaal zelf bepalen welke informatie je met de Universiteit wil delen en wat niet!

Alvast bedankt voor je medewerking.

met vriendelijke groet,

namens het bestuur van Reclaimed Voices,

Raymond Hintjes Voorzitter