You, the petitioner

Updates

Petities.nl met marktkraam op bevrijdingsfestival Het Vrije Westen

Bezoekt u toevallig het bevrijdingsfestival Het Vrije Westen in het Westerpark in Amsterdam op 5 mei? Daar staat Petities.nl met een marktkraam op de bevrijdingsmarkt in de marge van al het feest, op het plein langs de kade. U kunt er terecht voor alle vragen over petities.nl!

2016-05-03

Herformulering

Naar aanleiding van gesprekken die wij sinds het online gaan van de petitie hebben gevoerd met verschillende Gorcummers en betrokenen zijn wij tot een gezamenlijke beslissing gekomen om de petitie gedeeltelijk te herformuleren.

De reden dat we de petitie zijn gestart blijft onveranderd.

+Read more...

Wij als initiatiefnemers en ondertekenaars blijven bij onze standpunt dat de dominee niet welkom is in Gorinchem. Niet alleen deze dominee maar alle andere sprekers die een bepaalde bevolkingsgroep uitsluiten, zijn wat ons betreft niet welkom in Gorinchem. Niet welkom betekent in deze context dat we een grens trekken en vraagtekens zetten bij wat vrijheid van meningsuiting en tolerantie is. Wij vinden dat deze dominee en zijn opvatingen over LGTBI de grens overschrijden. Vandaaag is het de LGTBI morgen kunnen het andere groepen zijn die deze steun nodig kunnen hebben. Dit kunnen moslims, joden, mensen met rood haar of jij en ik zijn. Ook dan zullen wij ons 100% inzetten voor onze medemens en zorgen voor een democratisch tegengeluid. Want met alleen een regenboogvlag te heffen zonder een standpunt in te nemen komen we er niet. We zullen moeten blijven praten met elkaar. In dialoog gaan! De grenzen van wat wel en niet kan, moeten besproken en waar mogelijk vastgelegd worden. Pas dan kunnen we onszelf benoemen tot een tolerante stad. De petitie heeft wat dat betreft zijn doel bereikt, omdat we nu al verschillende afspraken hebben kunnen maken om een dialoog in gang te brengen. Dit wordt zeker vervolgd!

Het gedeelte dat we willen aanpassen ligt bij het verzoek die we hebben geformuleerd. Ons verzoek om de komst van de dominee te markeren als "niet gewenst" is niet helemaal begrepen. Niet gewenst zijn betekent voor ons dat hij niet welkom is. Als de dominee (ondanks dat hij ongewenst is in de stad) wil komen praten dan is dat zijn recht. Net zoals het onze recht is om hem niet welkom te heten en deze tegengeluid te laten horen. In Gorinchem is er behoefte aan een sterker geluid dan in de rest van het land, omdat we zijn opgeschokt met de komst van deze dominee.

Ons verzoek is een kans voor het kerkbestuur om duidelijkheid te brengen, of in ieder geval een signaal af te geven aan de inwoners van de stad, dat ook zij niet staan te wachten op onrust in de stad. Helaas is dit bij de genoemde gemeenschap nog niet helemaal aangekomen zoals wij dat hebben bedoeld. Wij willen vooral voorkomen dat de petitie tot provocatie kan leiden. Wij vinden het daarom nodig om ons verzoek te herfomuleren. "Uiteraard zullen wij de dominee gastvrij ontvangen in onze vestingstad en proberen tot een dialoog te komen over de opvattingen die een deel van de bevolking wegzet als "ziek" en "zondaren".

Overhandigd op 13 november 2018 aan de Tweede Kamer

Op dinsdag 13 november 2018 hebben wij mede namens u, onze petitie én 20.000 handtekeningen mogen overhandigen aan de leden van de vaste kamercommissies van Financiën en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

overhandiging

Wij hebben duidelijk gemaakt dat het absoluut onwenselijk is dat de btw op sport wordt verhoogd.

+Read more...

Sport en fitness vormen een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl en dragen bij aan het welzijn van burgers. Het duurder maken van sport en gezonde voeding past niet in het beleid geformuleerd in het Nationaal Preventie-akkoord.

Wij danken u voor de ondertekening en hopen dat het kabinet en de leden van de Tweede Kamer zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid om sport en gezonde voeding betaalbaar te houden.

2019-01-09 | Petition Géén btw verhoging op sport

Teksten van de dominee

Teksten van dominee Maarten Klaassen: Hoed en staartje en Hoed en rand.

Petitie in het nieuws bij omroep Gelderland

Reactie van Marnix Norder, voorzitter van Aedes vereniging van woningcorporaties

Beste ,

Dank voor je mail. Laat ik beginnen te benadrukken dat het inschrijfgeld de kosten moet dekken voor het in de lucht houden van woonruimte verdeelsystemen en het werk dat corporatiemedewerkers doen voor bijvoorbeeld de inschrijving van huurders en het toewijzen van huizen.

+Read more...

Elke euro die woningcorporaties binnenkrijgen, gaat naar de volkshuisvesting.

Dat de drempel voor inschrijving zo laag mogelijk moet zijn, ben ik helemaal met je eens. Ook als het om kosten gaat. Een woonruimte verdeelsysteem moet toegankelijk zijn voor iedere huurder en woningzoekende. Daarentegen voorkomt het rekenen van inschrijfgeld dat er allerlei mensen op de wachtlijst staan, die eigenlijk helemaal niet op zoek zijn. Waardoor jij als woningzoekende alleen maar langer moet wachten op een beschikbare sociale huurwoning.

De woonruimteverdeling gebeurt nu lokaal of regionaal en corporaties gebruiken verschillende systemen. En inderdaad, met verschillende inschrijfkosten. Op zich heeft een lokaal/regionaal systeem ook voordelen, omdat de woningmarkt nogal verschillend is in Nederland. Dan is verschil in tarieven ook niet onlogisch. Echter: momenteel onderzoeken wij met onze leden of er alternatieven zijn voor de huidige situatie. Een landelijk woonruimte verdeelsysteem behoort hierbij tot de mogelijkheden. Daarmee zouden ook de inschrijfkosten gelijk kunnen worden getrokken. De suggesties die je doet, kunnen wij bij dit onderzoek goed gebruiken.

Waardwonen pakt oude klacht die op de plank is blijven liggen weer na +/- 5 jaar op!

Waardwonen pakt oude klacht die op de plank is blijven liggen weer na +/- 5 jaar op! Na dat omroep Gelderland ons had geïnterviewd kregen wij een telefoontje van Waardwonen.

Ze wisten niet dat wij zo slechte ervaringen met hun hadden gehad in 2014. Hun schrokken dan ook dat wij een woning hadden afgewezen van Woonstichting Gendt omdat wij hoorde omtrent het onderzoek tussen naar een fusie tussen de verhuurders Waardwonen en Woonstichting Gendt.

We hebben aangeven zelf ook verrast te zijn om hun telefoontje en wel in gesprek te willen. Maar los van deze petitie. Dit meer in privé.

We hebben waardwonen zojuist een mail gestuurd en wachten hun reactie af. Op basis daar van zullen mijn vrouw en ik beslissen of er een gesprek met Waardwonen zal plaats vinden. Mijn vrouw en ik hebben er een dubbel gevoel bij...

Wat wij beide lastig vinden is dat Waardwonen de klacht in feite was vergeten en nu dat de media hier aandacht aan geeft in eens met ons in gesprek te willen.

Het heeft ons op allerlei vlakken flink beschadigt in 2014. En hoe Waardwonen dit met ons wilt oplossen tja..

Maar goed, helaas kunnen we niet openbaar hier ons verleden met waardwonen te delen. Maar, die waren niet best..

We wachten het af..

814 ondertekeningen overhandigd: 3 niet gekapt, verder onzeker

Op woensdag 19 december 2018 is de petitie overhandigd aan de burgemeester van Hillegom en wethouder De Jong. In totaal zijn er 814 handtekeningen voor het behoud van zoveel mogelijk bomen binnen gekomen; deels via de site petities.nl en deels via papieren lijsten die mensen op straat konden tekenen.

+Read more...

Nog voor het aanbieden van de petitie heeft de projectleider laten weten dat er 3 bomen in het Van Nispenpark niet gekapt zullen worden en er zal tevens geprobeerd worden om de oude esdoorn in de tuin van de Maartenskerk te behouden. In verband met graafwerkzaamheden is niet zeker of dat gaat lukken. De wethouder heeft geen toezeggingen gedaan nog meer bomen te sparen maar de petitie zal wel gedeeld worden met de raadsleden.

Iedereen die getekend heeft wil ik enorm bedanken. Dat zoveel mensen begaan zijn met de bomen in Hillegom is fijn om te ervaren

Metro om ruimte te maken voor treinen

In Het Parool van 7 januari 2018 staat het motief van Schiphol zelf om voor een metro naar Amsterdam te zijn: er moeten meer internationale treinen stoppen op Schiphol. Die treinen kunnen vliegverkeer op afstanden tot 800km overnemen.

+Read more...

Maar nu wordt de niet te vergroten treintunnel op Schiphol bezet met stoptreinen. Die brengen mensen naar hun vliegtuig of werk op Schiphol. Een metro kan de rol van die stoptreinen overnemen.

Dus om te vergroenen is de metro nodig, dan kunnen meer mensen met de trein reizen.

2019-01-08 | Petition Metro naar Schiphol