U, de petitionaris

Nieuws

Periodieke hersteltoeslag voor jeugdzorgletsel

Petitionaris Meike Pangkey vraagt u de petitie Periodieke hersteltoeslag voor jeugdzorgletsel te ondertekenen:

"Klik hier om onze petitie te ondertekenen of klik hier voor onze website jeugdzorgletsel.nl"

jeugdzorgletsel.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

01-10-2020

Aanbiedingstekst van de petitie

Op 27 oktober 2020 is de petitie aangeboden aan het kerkbestuur met de volgende tekst:

De Oude Helenakerk kloppend hart van de gemeente

De OHK-Groep en het Restauratiefonds bieden de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Aalten 27 oktober 2020 de petitie aan die zij in juli zijn gestart met als doel deze oude dorpskerk met Elim in eigendom te houden. Over enkele dagen is het Hervormingsdag. De OHK-Groep heeft virtueel een pamflet op de kerkdeur gespijkerd. Zij en 742 ondertekenaars van de petitie roepen het kerkbestuur op af te zien van eigendomsoverdracht aan SOGK of andere stichting.

De OHK-Groep ziet deze parel van religieus erfgoed in Aalten primair als een Godshuis.

+Lees meer...

Eeuwenlang heeft de Oude Helenakerk die functie in het dorpscentrum gehad. Een huis dat open staat naar de samenleving en waar het goed toeven is in tijden van vreugde en crisis. Nu de coronacrisis ons ook in Aalten raakt, zien wij nog duidelijker voor ogen, dat dit kerkgebouw een gebouw mag zijn, waar ontmoeting tussen alle burgers centraal staat. Niet alleen tijdens allerlei soorten vieringen op de zondagen, maar ook op de overige dagen van de week. Koffie, soep met brood als troostvoedsel naast verstilling, en/of andere te organiseren activiteiten. Kerk en Elim, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Elim, een te ontwikkelen pleisterplaats voor jongeren die elkaar in het dorpscentrum zo graag ontmoeten.

De OHK-Groep en het Restauratiefonds danken de 742 ondertekenaars van de Petitie: Red de Oude Helenakerk Aalten.

De OHK-Groep spreekt de wens uit dat zij tot verdere inhoudelijke contacten met het kerkbestuur wil komen om het een en ander vorm te geven. Uitgaande van de pluriformiteit die in de kerkelijke gemeente leeft, kan de Oude Helenakerk met Elim een plek in ons dorp worden waar gemeenschapszin ten goede komt voor allen die leven in verwachting van “het goede leven”.

OHK Groep en Restauratiefonds

28-10-2020 | Petitie Red de Oude Helenakerk Aalten

Sluiting Horeca een Onrechtmatige Overheidsdaad

Het volk heeft de macht om middels Artikel 162 Burgerlijk Wetboek 6 een Daad als Onrechtmatig aan te merken.

Normaal maakt een rechter een inschatting van het "ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer" en schat daarmee in of een Daad Onrechtmatig is volgens 6:162 BW.

Maar krachtiger is natuurlijk als het geen inschatting meer is maar een daadwerkelijke toetsing van dit "Ongeschreven Recht".

+Lees meer...

Dit is dan een vaststaand feit waar de rechter, en tegenpartij niet omheen kunnen.

Nog nooit eerder was er de mogelijkheid om dit ongeschreven recht daadwerkelijk te toetsen, noch was er een partij die er op in heeft gezet.

Tot nu.

De Claimstichting* "Hart van de Horeca" met een "Hart voor de Horeca" verhaalt én beperkt middels een collectieve actie de schade aangericht in de horeca, met als rechtsgrond; de onrechtmatige daad.

Dit werkt het beste als iedereen tegen elkaar zegt, "ik doe mee, als jij dat ook doet"

Met jouw hulp, in de vorm van een ondertekende '6:162 BW-Toetsing', en van diegene die je in je netwerk hebt spreken we samen de onrechtmatige daad uit.

Onderteken de Petitie Hart voor de Horeca en Claimstichting Hart van de Horeca zorgt dat het bij de rechter komt.

Afbeelding van een Hart met daarin de H van Hart en de H van Horeca, Tussen deze 2 H's staan de teksten "Van de" en "Voor de",  wat slaat op Hart van de Horeca en Hart voor de Horeca

*De Claimstichting is in oprichting en "Powered by", ClaimedIn

28-10-2020 | Petitie Hart voor de Horeca

Burgemeester Boelhouwer neemt petitie in ontvangst

Op 27 oktober heeft burgemeester Boelhouwer de petitie in ontvangst genomen.

De afgelopen weken hebben wij veel positieve reacties en steunbetuigingen gekregen: 428 mensen (!) tekenden de petitie en er zijn al verschillende fractievoorzitters en raadsleden die contact met ons opgenomen hebben om deze zaak weer op te pakken.

Bedankt aan iedereen die getekend heeft en we zullen je op de hoogte houden over nieuwe ontwikkelingen..

Betere omschrijving

Hoewel Burgemeesters en ministers gekozen zijn en daardoor niet meer puur hun 'eigen' politieke koerst moeten varen, want ze doen mee met een coalitie. Daarom is de titel treffender omschreven.

We gaan Wobben!

De stichting Behoud Over de Laak heeft een WOB-verzoek ingediend bij de gemeente Amersfoort. WOB betekent Wet Openbaarheid van Bestuur.

+Lees meer...

Op basis van deze wet moet de gemeente Amersfoort alle stukken die we opvragen leveren. Het gaat hierbij om brieven, e-mails, notities, notulen, noem maar op, die betrekking hebben op de ruimtelijke ontwikkeling in Vathorst-Noord en contacten die de gemeente heeft gehad met de grondeigenaren en van de percelen in Vathorst-Noord en alle mogelijke initiatiefnemers voor zonnevelden, waaronder de firma Profin bv.

We zijn zeer benieuwd wat daarbij boven tafel komt. We houden u op de hoogte.

Waarom geheimhouding werd afgesproken?

Louter angst voor stemmenverlies was het dat de gemeenteraad dreef geheel in strijd met de wet, over de begroting, bezuinigingen en lastenverzwaringen te beraadslagen en besluiten.

P&M lokale TV

Er zijn opnames gemaakt bij de biomassa centrale Wijnen in Egchel met enkele leden van de werkgroep Leefbaar Peel en Maas. Deze wordt woensdag om 18.00uur uitgezonden op P&M.

Flyers

We zijn blij met het grote aantal ondertekenaars. We streven naar minstens 1500 Limburgse handtekeningen zodat we dit als burgerinitiatief bij de Provincie kunnen indienen maar uiteraard willen we de petitie ook aanbieden aan het College .

+Lees meer...

Het goede nieuws is dat we de 1500 handtekeningen ruimschoots binnen hebben