U, de petitionaris

Nieuwtjes

Overzicht van instrumenten voor betrokkenheid voor gemeenten

Gemeenten die burgers via internet willen betrekken bij de lokale democratie en het bestuur hebben allerlei instrumenten om uit te kiezen.

Een overzicht is samengesteld door Movisie in een PDF van 44 pagina's. Petities.nl wordt besproken als 1 van de 21 instrumenten, waarvan een deel met praktijkvoorbeelden.

Instrumenten die goed zijn te combineren met Petities.nl:

Wij faciliteren geen online-discussie op Petities.nl en raden af om daar een platform voor te bieden. Een speciaal platform bieden als overheid is problematisch weten wij. Burgers verbinden met de gekozen volksvertegenwoordigers - online verbinden met offline - is de uitdaging en onze opgave sinds 2005.

06-06-2018

Inspraak bij de gemeenteraad op 14 november 2018

Bij agendapunt 8, Inspreekhalfuur Publiek, vanaf 23:45, de reactie van de wethouder op 30:15.

inspreker1.

19-11-2018 | Petitie Parkeer de leraar

Contact met provincie

Nu de einddatum van de petitie is bereikt heb ik contact opgenomen met de provincie over het indienen hiervan.

Ik werd te woord gestaan door een senior beleidsmedewerker die al enkele jaren dit dossier in beheer heeft, met wie ik een prettig en heel informatief gesprek had. Persoonlijk was hij het eens met wat wij voorstaan (geen enkele emissie van GenX in het milieu).

+Lees meer...

Hij legde echter uit dat de provincie met het uitvaardigen van richtlijnen gebonden is aan de ondergrenzen die volgen uit onderzoek van RIVM. Ze varen hiermee al zo scherp mogelijk aan de wind, maar ze kunnen niet lager gaan zitten dan de waarden die RIVM bepaalt.

Dit wetend, ligt indienen bij de provincie niet echt voor de hand.

We hebben gesproken over de meest aangewezen plek om de petitie in te dienen. Allereerst is ons doel min of meer bereikt, met het voornemen van Chemours om de emissie uit eigen beweging terug te brengen tot nagenoeg nul (zie eerdere update). Er zijn al jarenlang acties van bewoners en ook Partij van de Dieren heeft onlangs uitvoerig aandacht hiervoor gevraagd. Ook onze petitie heeft het een en ander in beweging gezet en is onder meer onder de aandacht geweest van de Raad van Toezicht van Chemours.

Ik wil uiteraard deze handtekeningen op de meest aangewezen plek bezorgen, om het belang hiervan nogmaals te benadrukken. Eerlijk: ik had 10.000 handtekeningen verwacht voor een kwestie die onze gezondheid aangaat. Ruim 250 ondertekenaars zien samen met mij het belang hiervan in, waarvoor grote dank. Elke handtekening is er een van grote waarde.

Mogelijk zijn de handtekeningen bij Chemours zelf aan een adres waar ze de meeste impact zullen hebben. Daarnaast probeer ik te achterhalen wie bij RIVM is belast met onderzoek naar de schadelijkheid van GenX in drinkwater. Ook bij deze persoon wil ik de handtekeningen en onze bezorgdheid onder de aandacht brengen. Er ligt immers een grote verantwoordelijkheid in handen van de persoon of instantie, die richtlijnen uitvaardigt op basis waarvan toegestane emissies worden bepaald.

Ik blijf me afvragen hoe je kunt wetenschappelijk kunt aantonen dat bepaalde minimum hoeveelheden onschadelijk zouden zijn. De stof bestaat pas een jaar of acht, je weet nooit wat het op langere termijn doet. Wel is bekend dat hij lang in het lichaam achterblijft en dat hij niet (nooit) wordt afgebroken. Niet voor niets zijn de richtlijnen de laatste jaren steeds verder naar beneden gebracht. Van zo'n 4.000 kg per jaar, naar 2.000 kg per jaar, naar inmiddels 148 kg. per jaar. Enkele jaren geleden was dus 4.000 kg 'veilig', zoals nu 148 kg 'veilig' wordt gevonden.

GenX staat niet voor niets op de lijst met Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen. Zoals ook alle ondertekenaars van de petitie vinden: laten we daarmee geen enkel risico nemen. Er is geen reden toe, de stof kan prima worden uitgefilterd op het terrein zelf. Respect voor onze planeet en common sense bij het bewonen daarvan hoeven niet zo ingewikkeld te zijn.

Petitie aangeboden

De petitie met 4500 ondertekeningen is op 14 november 2018 tijdens de raadsvergadering aangeboden aan de gemeenteraad en is door de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis, in ontvangst genomen. Ik heb de gemeenteraad aangegeven dat het wat ons betreft nog niet te laat is om de bouw van biomassacentrales in Waddinxveen tegen te houden.

+Lees meer...

Immers waar een wil is is een weg. Wij geven de strijd niet op. We hopen dat gemeente en provincie tot inkeer komt, dat ze kiezen voor onze gezondheid en niet voor een paar ondernemers die binnen een paar jaar tijd er een goed verdienmodel aan hebben. We hopen op een positieve reactie en dat we de rechtsgang kunnen stoppen en weer trots kunnen zijn op en waardering kunnen hebben voor een daadkrachtige gemeenteraad!

Petitie aangeboden

De petitie met 4500 ondertekeningen is op 14 november 2018 tijdens de raadsvergadering aangeboden aan de gemeenteraad en is door de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis, in ontvangst genomen. Ik heb de gemeenteraad aangegeven dat het wat ons betreft nog niet te laat is om de bouw van biomassacentrales in Waddinxveen tegen te houden.

+Lees meer...

Immers waar een wil is is een weg. Wij geven de strijd niet op. We hopen dat gemeente en provincie tot inkeer komt, dat ze kiezen voor onze gezondheid en niet voor een paar ondernemers die binnen een paar jaar tijd er een goed verdienmodel aan hebben. We hopen op een positieve reactie en dat we de rechtsgang kunnen stoppen en weer trots kunnen zijn op en waardering kunnen hebben voor een daadkrachtige gemeenteraad!

**De petitie is aangeboden!**

Afgelopen vrijdag 16 november was het zover. Na een enerverende week met veel contact met de afdeling "duurzaamheid" van de gemeente, nam wethouder van Dalen onze petitie in ontvangst.

Bij de overhandiging van de petitie, heb ik duidelijk kunnen vertellen wat de bezwaren waren tegen zo'n "belbus" systeem.

+Lees meer...

Volgens de wethouder was er geen sprake van een "belbus" maar van een volstrekt uniek systeem en zou mijn perceptie op een misverstand berusten. Maar hij zei ook dat de gemeente mijn bezwaren zeker onder de aandacht van het UOv en de provincie zou brengen.

Ik voelde me gesterkt door de aanwezigheid van een aantal fractievoorzitters van diverse politieke partijen, die op het goede moment ook nog de juiste vragen konden stellen.

Na het openbare gedeelte vond er nog een meer besloten deel plaats, waarbij men mij de diverse nieuwigheden van het "UFLEX" systeem vertelde.

Gezamelijk met de aanwezigen hebben we een stukje geschreven voor "de Schalkwijkse berichten". Samen met de heer R. Kersten eveneens uit Schalkwijk zal ik de ontwikkelingen op de voet volgen om namens alle ondertekenaars te komen tot een zo goed mogelijk systeem van openbaar vervoer.

Het door u onderteken van de petitie heeft zijn doel gediend. Het probleem staat op de politieke agenda van verschillende partijen en samen met hen zullen we ontwikkelingen blijven volgen.

Schalkwijk 18-11-2018

Zie TV opname bij de kleine spoorbomen

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/235093/Boosheid-over-plannen-spoorwegovergang-Hilversum-Onveiliger-voor-onze-kinderen .

Waarom was de vergunning van Profin ingetrokken?

De vergunning van de initiatiefnemer Profin is ingetrokken door de gemeente Amersfoort omdat er onvoldoende draagvlak voor deze plannen was. Dat blijkt uit de beantwoording van het college op vragen die gesteld waren door D66.

+Lees meer...

De petitie doet dus zijn werk!! Blijkbaar is draagvlak bij bewoners van Vathorst Noord een voorwaarde om dit soort plannen uit te voeren. Ik ben benieuwd hoe de gemeente in de toekomst denkt draagvlak te vinden

Wat zou je zelf doen?

Stel: jij bent aan het appen of bellen, terwijl je aan het verkeer deelneemt. Je ziet de voetganger niet oversteken omdat je met je gedachten bij het berichtje op je telefoon bent.

+Lees meer...

Hoe zou jij dat vinden, of interesseert je je echt niet, vind je het misschien wel stoer dat er iemand door jouw toedoen (zwaar) letsel heeft opgelopen?

Stel: jij houdt je keurig aan de regels, en wordt aangereden door iemand die zijn aandacht niet bij het verkeer heeft, en JIJ belandt in het ziekenhuis. Dan zou je toch verhaal willen halen bij de veroorzaker van hetgeen jou is aangedaan?