You, the petitioner

Updates

Onderzoek: zo onderteken je een petitie

De enorme berg gegevens die sinds 2005 op Petities.nl staat is geanalyseerd door de data-onderzoekers van Brandpunt. Zoveel petities, maar welke hebben een antwoord gekregen? Dit is de uitkomst van het onderzoek:

  • lokale onderwerpen
  • inititiatiefnemer doet het niet alleen
  • iets behouden eerder dan tegenhouden
  • specifieke ontvanger

Wat niet uit de data blijkt, maar wat wij als extra verklaring kunnen meegeven, is dat sommige gemeenten zelf een 'petitieloket' hebben op Petities.nl. Let vooral op het aantal petities in een loket. Dat is de beste garantie voor een antwoord op een petitie (en een goede ontvangst).

Heeft uw gemeente geen (intensief gebruikt) petitieloket, vraag de griffier van de gemeenteraad erom.

Overigens zijn er genoeg uitzonderingen op bovenstaande regels. Af en toe zijn er zelfs individuen die met een kleine petitie in hun eentje naar de Tweede Kamer zijn gegaan en een verschil hebben kunnen maken. Het is niet moeilijk, maar je moet het durven en je moet volhouden (en uitzoeken wat er kan). Zie ook het Handboek Petities met tips.

2018-05-18

MORGEN (20-03-2019) , DE DAG! komt u ook ?

20-03-2019 leveren wij en de huis aan huis petitie groep gezamenlijk de petities in.

Aankomende woensdag 20-03-2019 , kwart over 2

Adres: Woonstichting Gendt Kloosterplein 2 6691 CX Gendt

In het restaurant van het zorg / kantoor complex.

.

Rechtzaak Berghuis vs. Stichting Utrechts Landschap (SUL)

Komt allen naar de Rechtzaak Berghuis vs. Stichting Utrechts Landschap (SUL) Donderdag 21 maart 2019, 09:00 - 12:30 uur, in het Gerechtsgebouw, Vrouwe Justitiaplein 1, Utrecht. .

Overhandigd op 13 maart 2019

De petitie is op 13 maart 2019 via Mark Coenders, fractievoorzitter van GroenLinks, overhandigd aan de gemeenteraad..

Maatwerk bij de verbeteringen van de bermen bij rijkswegen

Op 25 september 2018 is de petitie overhandigd. Er zijn Kamervragen over gesteld en de minister heeft ontkent dat er ingezet wordt op bomenkap langs N-wegen: "Bij de verbeteringen van de bermen bij rijkswegen is maatwerk altijd toegepast.

+Read more...

Ik verwacht, en dat blijkt ook uit de ervaringen tot nu toe, dat provincies eenzelfde aanpak zullen hanteren."

Bron: Tweedekamer.nl: petitieaanbieding 25 september 2018 en Antwoord op vragen van de leden Van der Graaf en Dik-Faber

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Op 3 maart ontvingen sommigen een verzoek om opnieuw te tekenen voor een petitie die aandacht vraagt voor de massale bomenkap die in Nederland gaande is en elders in de wereld natuurlijk ook.

Een aantal van jullie vroeg aan mij hoe het is afgelopen met deze petitie: 'Bomen langs N-wegen moeten blijven' van vorig jaar.

Nou, zo dus: de petitie is vorig jaar september aan de Tweede kamer aangeboden, aan enkele kamerspecialisten zullen we maar zeggen en dezelfde dag aan minister Cora van Nieuwenhuizen. We hebben een gesprek met haar gehad waarin zij benadrukte dat zij nooit bedoeld had dat bomen langs N-wegen op grote schaal moesten verdwijnen. Dat het zelfs het laatste is wat zou moeten gebeuren. Wij hebben haar verteld wat wij tegenkwamen bij provincies en gemeenten. De kamerspecialisten hebben daarna nog vragen gesteld in de Tweede kamer.

Dat is dan het resultaat. Vooral aandacht.

Ondertussen gaat de wereld door. En iedere dag kan jij je weer bewust worden wat belangrijk is voor jou. Waarvoor jij ook in actie wilt komen. Zeker is dat bomen en de natuur ons nodig blijven hebben en hoe hard hebben wij hen nodig. Als er keuzes gemaakt worden zou bijvoorbeeld dat industrieterrein of die woningwijk niet gebouwd moeten worden. Of bebouwde gebieden teruggegeven moeten worden aan de natuur.

We kunnen voor ons zelf besluiten bescheidener van buiten te leven en rijker van binnen. Doe het jouwe vanuit je hart en je gevoel!

Hiermee is de petitie dan definitief afgesloten!

Hartelijke groet!

Deanneke

SALTO moet blijven

de petitionaris van Salto moet blijven vraagt u de petitie te ondertekenen:

"De lokale 'open access'-televisie en radio kanalen van SALTO zullen verdwijnen als C-Amsterdam de concessie lokale omroep Amsterdam krijgt. Dat willen we voorkomen! SALTO biedt de burger een platform voor nieuws, cultuur, activisten maar ook voor kritiek en democratische expressie en inspraak."

saltomoetblijven.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?.

2019-03-19

Zorgen chronische zieken om vuile was gemeente Emmen

Chronisch zieken en kwetsbare ouderen in de gemeente Emmen maken zich grote zorgen, omdat zij thuis geen hulp meer krijgen bij was- en strijkwerk.

Dat zegt bestuurder Edwin Martirosian van FNV Lokaal/Regionaal.

+Read more...

Bij 850 inwoners van de gemeente Emmen wordt de was en het strijken gedaan door de thuishulp die ook het huis schoonmaakt. Op basis van de Wmo is bepaald dat deze mensen daar recht op hebben. Onlangs hebben ze allemaal een brief van de gemeente gekregen, waarin in staat dat de hulp bij het wassen en strijken wordt stopgezet. Extra kleren kopen Vanaf 1 mei zijn ze aangewezen op de diensten van een was- en strijkservice. Volgens Martirosian wordt hun vuile was dan wekelijks opgehaald door een koerier en naar een wasserij gebracht en enige tijd later schoon en gestreken teruggebracht. ,,Mensen zijn erg geschrokken. We hebben spontaan tientallen bezorgde reacties gekregen. Het is onduidelijk wanneer ze hun wasgoed terugkrijgen. Mensen vragen zich af of ze extra kleren moeten kopen.” Incontinentieproblemen De FNV heeft een meldpunt geopend, waar gedupeerden kunnen reageren. ,,De zorgen gaan ook over het sorteren van de was. Dat wordt nu nog gedaan door een thuishulp. Het gaat vaak om mensen met incontinentieproblemen, waarvoor een keer in de week wassen niet genoeg is. Ze hebben allemaal recht op maatwerk. Die biedt de gemeente hiermee niet. Het is een bezuinigingsmaatregel die een kwetsbare groep enorm treft.” De Wmo-raad maakt ook ernstig bezwaar en is bezig met een ongevraagd advies, waarin het college van burgemeester en wethouders dringend wordt gevraagd om het plan niet uit te voeren. Ze roepen betrokkenen op schriftelijk bezwaar te maken.

Gemeente: geen bezuiniging Een woordvoerster zegt namens de gemeente Emmen te begrijpen dat het een grote verandering is voor cliënten en dat het daarom ook begrijpelijk is dat er vragen komen. ,,Ze kunnen in overleg gaan met de thuishulpbedrijven om te kijken naar een mogelijke oplossing voor maatwerk voor hun situatie. Bij de bedrijven kunnen ze ook terecht met hun vragen. Vanuit de thuishulpbedrijven is nagedacht over een structurele oplossing aangaande wassen en strijken. Het voorstel is om een was- en strijkservice in te richten. Bij de zogeheten herindicatie is dit aanbod gekomen. Cliënten konden naar aanleiding van deze brief aangeven hoe zij tegenover een was- en strijkservice staan.” Naar aanleiding van de reacties van de cliënten, is het plan door de thuishulpbedrijven verder uitgewerkt, zegt de woordvoerster van de gemeente Emmen. Van een bezuiniging is volgens haar geen sprake. De gemeente noemt het een beheersmaatregel die nodig is, omdat er minder rijksgeld binnenkomt voor thuishulp via de Wmo.

Het Parool: Een vuurwapen is ook in Nederland eenvoudig te krijgen

(...) Vanuit voormalig Joegoslavië en Slowakije komt traditioneel een gestage stroom wapens westwaarts. Bosnië en Servië zijn de laatste jaren belangrijke toevoerlanden.

+Read more...

Onderzoek Universiteit Utrecht

Beste Ondertekenaar,

zoals je misschien via de media of via onze internetkanalen hebt vernomen is de Universiteit Utrecht in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid bezig met een onafhankelijk onderzoek naar hoe Jehovah's Getuigen met klachten van seksueel misbruik omgaan.

Dit onderzoek is het resultaat van een motie die unaniem door de Tweede Kamer is aangenomen. Reclaimed Voices heeft zich hier voor ingespannen door met politici te spreken die uiteindelijk deze motie hebben opgesteld.

Nu wil de universiteit van Utrecht graag achtergrondverhalen vernemen van personen die zelf met misbruik te maken hebben gehad binnen de Jehovah's Getuigen.

+Read more...

Ook vernemen zij graag van personen die weet hebben van iemand anders die misbruikt is. De verhalen kunnen anoniem met de universiteit gedeeld worden, maar je kan ook beslissen om je naam en contactgegevens achter te laten als je dat wenst.

Alle informatie zal door de Universiteit van Utrecht vertrouwelijk behandeld worden en men zal deze verhalen NIET met anderen delen.

Als voorzitter van Reclaimed Voices wil ik je verzoeken om te overwegen met dit onderzoek mee te werken. Je levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het onderzoek. De vragenlijst van dit onderzoek is te vinden via deze link: https://usbo.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4HkMbQjHlM0uhMh

Je kan helemaal zelf bepalen welke informatie je met de Universiteit wil delen en wat niet!

Alvast bedankt voor je medewerking.

met vriendelijke groet,

namens het bestuur van Reclaimed Voices,

Raymond Hintjes Voorzitter