U, de petitionaris

Nieuws

Middelbare scholen gewoon weer volledig open

Een ondertekenaar vraagt u de petitie Middelbare scholen gewoon weer volledig open te ondertekenen:

"Ondanks versoepeling van de corona-maatregelen zijn de middelbare scholen, in tegenstelling tot de basisscholen, maar zeer beperkt open door het toepassen van de 1.5 meter regel in het voortgezet onderwijs. Omdat het nog lang zal duren voordat er een vaccin tegen corona is, dreigt voor middelbare scholieren dat ze ook na de zomervakantie, mogelijk nog jaren, maar zeer beperkt werkelijk contact op school zullen hebben."

middelbareschoolvolledigopen.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

14-06-2020

Petitie is aangeboden!

Gisteravond hebben wij onze petitie aangeboden aan raadsleden van aardig wat fracties en de burgermeester. Het was digitaal, dus hebben we niet bij kunnen houden van welke fracties, maar er waren zo'n 10 raadsleden ingelogd.

+Lees meer...

In dit eerste kwartaal van 2021 wordt een nieuw bomenbeleidsplan vastgesteld, zo vertelde Tjeerd van der Meulen, fractievoorzitter van Groen Links. Wij hopen dat deze actie een zet in de goede richting heeft gegeven, en danken jullie allemaal voor je steun! (de petitie blijft open tot 23 juni).

Dank...

Dank aan al diegene die de petitie inmiddels getekent hebben. Op deze manier kunnen we een duidelijk signaal afgeven aan de gemeente Landgraaf.

+Lees meer...

Mocht je iemand weten die zich aan wil sluiten bij dit initiatief, laat hem/haar deze petitie tekenen.

18-02-2021 | Petitie Geen zonneweide Akerweg

Halvering collegegeld

Op 17 februari jl. werd bekend dat het ministerie miljarden uittrekt voor het onderwijs.

+Lees meer...

Een deel van dit geld zou gebruikt worden om het collegegeld te halveren voor studenten. Met dit nieuws zijn wij natuurlijk ontzettend blij! Dit laat zien dat ook het ministerie ziet hoe ernstig de situatie is en dat dit niet langer kan.

Nu zou je denken dat we er zijn en dat deze petitie niet langer nodig is. Helaas is dit niet het geval. Deze regeling gaat volgend jaar (2021/2022) namelijk pas in en is voornamelijk bedoeld om studenten met een studievertraging te ondersteunen. Studenten die, ondanks alles, toch hun diploma dit jaar weten te behalen vallen dus tussen wal en schip. Tevens worden vorig schooljaar (2019/2020) en afgelopen schooljaar (2020/2021) niet gecompenseerd. Onze mening is dan ook dat ook deze jaren en deze studenten gecompenseerd moeten worden. Wij mogen niet gestraft worden wegens het feit dat wij geen studievertraging hebben opgelopen!

Deze petitie ondertekenen is dan nog steeds van groot belang. Misschien nog wel groter, omdat we nu weten dat ze luisteren! Help ons daarom en onderteken snel!

Bron: https://nos.nl/artikel/2369072-8-5-miljard-euro-om-corona-achterstanden-in-onderwijs-weg-te-werken.html

Wow ! Dank je wel en blijf de petitie delen s.v.p.

Hallo allemaal, Hoi !

Wat geweldig dat je het vrouwtje das (en haar maatje) in Roermond steunt. Blijf onze, nu ook jouw petitie, vooral delen ! Samen kunnen we naar de 1000 handtekeningen (nu 909) en daar voorbij.

+Lees meer...

Dat zou fantastisch zijn. Heb je jouw vriend(in), gezin, familie, kennissen al gevraagd om ook te tekenen ? We hopen zo dat het vrouwtje das snel haar vrijheid terug krijgt !? Mede door jouw handtekening en die van jouw vrienden en bekenden. Heb je ze al gevraagd ?

Jaap Dirkmaat heeft een mooie en heldere vlog aan 'onze' dassen gewijd, kijk en luister Illegaal gevangen dassen in Roermond.

Wil je meer weten stuur ons dan een e-mail: zoogdierwerkgroep@ivnroermond.nl

Petitie aangeboden

De petitie is gisteren, woensdag17 februari 2021 aangeboden. Zie voor een kort verslag onze facebookpagina: https://www.facebook.com/zuidoostroutenee.

18-02-2021 | Petitie Zuidoostroute nee

De wethouder zet er vaart achter !

Deze week alweer een artikel in Groot Nissewaard over de verhuizing van de Boeg ! Dit keer is onze wethouder aan het woord.. er wordt blijkbaar haast achter gezet ! Daarom heb ik de inleverdatum van deze petitie een maand naar voren gehaald. De petitie wordt nu begin maart ingediend ipv begin april. Dus als u nog kennissen, vrienden of familie in de wijk heeft wonen, spreek ze aan en misschien willen ze onze petitie ook wel steunen ! .

17-02-2021 | Petitie Geen daklozenopvang in de Hoek

**Bijna 800 ondertekenaars, geef de link vooral door aan familie en vrienden**

De petitie is op dit moment door bijna 800 mensen ondertekend. Dit moeten er natuurlijk veel meer worden.

+Lees meer...

Geef de link van de petitie door aan familie, vrienden en kennissen zodat we nog meer handtekeningen hebben tegen de komst van de windturbines

MISSION COMPLETE!

Vandaag heeft minister van Engelshoven (en minister Slob) een aantal maatregelen bekendgemaakt. Zie hieronder enkele belangrijke punten:

+Lees meer...

Voor het mbo: De subsidies zullen verhoogd worden op praktijk leerbanen, en het kabinet zal het voor bedrijven voordeliger maken om toch in het belang van studenten en hun bedrijf vakmensen voor de toekomst te behouden; 2. Om alle studenten op het mbo, hogescholen en de universiteiten financieel, maar ook mentaal te helpen, krijgt elke student die op dit moment studeert volgend jaar 50% korting op het collegegeld; 3. Meer mentale ondersteuning voor studenten. Hierbij kun je denken aan het aanstellen van meer studentendecanen en studiebegeleiders; 4. Het kabinet zal ervoor zorgen dat 20.000 arbeidscontracten van jonge wetenschappers (waarvan het onzeker was of ze konden blijven), worden verlengd. Dat geeft zekerheid en ze kunnen daarmee hun onderzoek afronden en onderwijs blijven geven; 5. Studenten die hun basisbeurs of aanvullende beurs dreigen te verliezen omdat ze te lang staan ingeschreven, krijgen een tegemoetkoming; 6. Voor wie extra tijd nodig heeft om zijn diploma te halen, wordt de studenten OV-kaart met maximaal een jaar verlengd.

Jammer dat er voor dit collegejaar niets verandert (voornamelijk voor studenten die dit jaar afstuderen), aangezien veel colleges vrijwel nog steeds online verlopen, de kwaliteit nog vrij matig is en er een grote kans is dat de colleges van volgend jaar wel meer fysiek gaan plaatsvinden...Maar hé, dit is een vooruitgang! We hebben dit met z’n allen voor elkaar gekregen. Bedankt voor het ondertekenen van mijn petitie en het onder de aandacht te brengen!