U, de petitionaris

Nieuws

Houd Nederland onafhankelijk in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland

De petitionaris van de petitie Houd Nederland onafhankelijk in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Houd Nederland onafhankelijk in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland!"

Teken ook de petitie https://onafhankelijkblijven.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

19-03-2022

Ook in België is al een tijd onvrede over vernietigen medicijnen .

Jaarlijks vernietigt ons land meer dan 500 ton ongebruikte medicijnen, waarvan een groot deel nog perfect bruikbaar is. Een vereniging van artsen wil die geneesmiddelen gratis verschaffen aan wie het niet breed heeft, maar dat is wettelijk voorlopig niet mogelijk.

BENJAMIN VAN SYNGHEL31 augustus 2017, 06:01 Vorig jaar werd in ons land liefst 520 ton pillen, poedertjes, siropen, capsules en andere geneesmiddelen vernietigd.

+Lees meer...

Het jaar daarvoor was dat zelfs 572 ton. Dat zijn deels medicijnen die de houdbaarheidsdatum hebben overschreden, maar deels ook niet. Zo kan iedereen ongebruikte medicijnen terugbrengen naar de apotheek. Als die goed bewaard zijn, zijn die nog perfect bruikbaar. Maar toch mogen die wettelijk niet worden herverdeeld. Die enorme berg medicijnen moet dus worden vernietigd.

Een aantal artsen die zich verenigden en samen een 'sociale apotheek' oprichtten, zijn het daar niet mee eens. Zij verzamelen volle doosjes met ongebruikte en niet-vervallen medicijnen, en herverdelen ze aan minderbedeelde patiënten. Vandaag roepen ze op een persconferentie op hetzelfde te doen in het hele land.

MEER ARMOEDE, MEER VERSPILLING In een brief aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) klaagden de artsen al eerder de massale vernietiging van medicijnen aan. “Ik zie steeds meer mensen in armoede, die met moeite hun medicijnen kunnen betalen. Dat is onacceptabel." Ze stellen daarom voor de medicijnen in te zamelen en via gezondheidscentra opnieuw te geven aan wie ze nodig heeft.

Voorlopig stuit de sociale apotheek op een Koninklijk Besluit uit 2009, dat apothekers verplicht teruggebrachte geneesmiddelen te vernietigen. Als de minister dat besluit aanpast, dringt ze zowel gezondheidsarmoede als verspilling van geneesmiddelen terug, is de redenering van de artsen.

Een nobel plan, al lijkt de minister niet geneigd te volgen.

https://www.demorgen.be/nieuws/stop-met-weggooien-van

LCB-pilot project voor medicijnlogistiek: Retourneren medicatie

Van een geheel andere orde zijn de ontwikkelingen in het gebruik van verpleeg- en verzorgingsartikelen (incontinentie, verbandstoffen, voedingssupplementen) en voorgeschreven medicatie. Steeds meer ontstaat het besef dat artikelen die overbodig zijn geworden, best nog wel een tweede leven verdienen.

+Lees meer...

Momenteel komt een groot deel van deze overtollige artikelen en medicatie via diverse routes in ons milieu terecht. Slechts een beperkt deel van de totale overtollige hoeveelheid, wordt ingeleverd bij milieustraat of apotheek (de gewenste retourstroom). Teneinde inzicht te krijgen in de kwantiteit en kwaliteit van overbodige medische artikelen en medicijnen, is in 2020 door LCB een pilot opgezet. De resultaten van de eerste pilot laten zien dat een belangrijk deel van deze overbodige artikelen en medicijnen nog geschikt zijn voor hergebruik. De ontvangen subsidiegelden zullen daarom ook ingezet gaan worden voor verdere stimulering van het juist inleveren van overtollige medicatie en verpleeg- en verzorgingsartikelen, aanhaken van ziekenhuizen en verpleeghuizen hierbij en een studie naar de economische haalbaarheid van een retouren- en heruitgifte centrum waarmee een circulair systeem wordt ingericht

overhandiging petitie Mammoetboom

De overhandiging van de petitie heeft plaatsgehad op 17 november j.l. De zorgen zijn echter niet voorbij.

+Lees meer...

Steun voor deze bijzondere boom blijft gewenst! De petitie loopt daarom voorlopig nog door.

Einde petitie

BEDANKT!

Beste dorpsgenoten, en vrienden van 'onze' geliefde Kiosk. Wij willen u allemaal hartelijk danken voor uw steun, uw handtekening en het delen van onze petitie.

We zijn gehoord door onze gemeente. Vanavond om 18.45 uur wordt uw handtekening met 2067 anders handtekeningen aangeboden aan de burgermeester en wethouder. We hebben met deze petitie dus al een klein succes behaald.

+Lees meer...

We gaan nu het verdere proces van de zijlijn volgen. En houden u op de hoogte via de Mooi Rooi krant en social media.

Petitie sluit

Ik sluit deze petitie. Ik denk de ondertekenaars voor hun vertrouwen en waar van toepassing voor feedback.

+Lees meer...

Eén conclusie is dat hij niet helemaal "raak" is doordat het bijvoorbeeld ook huisdieren treft als het letterlijk zou worden opgevat.

In het vorige nieuwsbericht legde ik uit hoe het zit met biowapens/agentia, en langs dat pad heb ik LNV aan het werk gezet. Hun business-as-usual reactie stelt me niet gerust en dus stuur ik aan op een rechtszaak. Volgens mij wordt het Internationale Verdrag op Biologische Wapens niet goed uitgevoerd in Nederland, en dat behoeft een correctie.

Die correctie zal dan ook uitwerken op de manier waarop we in Nederland met dieren omgaan; mijn stellingname is dat die altijd zo gehouden moeten worden dat ze van nature fit en gezond zijn.

Qua vaccinaties komt het op een betere balans uit; er moet worden gekeken naar het zoönotische risico. Wel tegen rabiës maar geen antibiotica om dieren efficiënter vet te mesten met MRSA als bijproduct, zeg maar.

24-11-2022 | Petitie Beperk vaccinatie tot mensen

Typefout: CDBC ipv CBDC

Argh, een vervelende tikfout. Het gaat natuurlijk om een Central Bank Digital Currency, CBDC.

+Lees meer...

Hopelijk wordt het aangepast (kan ik niet zelf).

Kamerbrief Kaag voor debat 23/11

Kaag pleit voor een 'stevige democratische basis'. Dus een referendum lijkt me op zijn plaats.

+Lees meer...

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2022D28955 (PDF bestand)

Protest 23 november

Op woensdag 23 november werd in de Tweede Kamer een debat gevoerd over de 'ontwerpkeuzes' van de digitale euro. De publieke belangstelling was te groot, de deuren werden gesloten.

https://twitter.com/oakentersagain/status/1595412921470914564.