U, de petitionaris

Nieuws

Geen mondkapjesverplichting in het openbaar vervoer

Petitionaris Bart Rovers vraagt u de petitie Geen mondkapjesverplichting in het openbaar vervoer te ondertekenen:

"Ik vraag u vriendelijk om mijn petitie 'Geen mondkapjesverplichting in het openbaar vervoer.' te steunen. De mondkapjesplicht is respectloos, repressief, onmenselijk, angstig makend, vernederend, ongezond en dient onmiddellijk afgeschaft te worden. Laat uw ware gezicht zien en onderteken mijn petitie. Hartelijk dank alvast."

geenmondkapjeverplichtinov.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

13-07-2020

Nieuws over de petitie Behoud Ateliers Nijmegen

Beste kunstenaars en sympathisanten,

Met ruim 1000 ondertekenaars is afgelopen woensdag de petitie Behoud Ateliers Nijmegen door ons aangeboden aan wethouder Vergunst. In gesprek met hem hebben we nogmaals benadrukt dat het bijzonder schrijnend is dat er na 4 jaar atelierbeleid nog steeds geen zicht is op extra permanente ateliers en dat door het gelijkstellen van atelierbeheer met leegstandsbeheer een groep van tussen de 75 en 100 kunstenaars binnenkort hun atelier dreigt te verliezen.

+Lees meer...

Ook hebben we dhr Vergunst verzocht om nu eerst het streven naar een permanente oplossing concreet te maken en dan pas contracten te beëindigen. 

Aansluitend heeft Niek Verschoor namens de Villanova kunstenaarsgroep ingesproken in de Nijmeegse gemeenteraad. Hij hield een sterk betoog voor het behoud van de Villanova Ateliers. Hierin bracht  hij naar voren dat de huurders niet van plan zijn om te vertrekken zonder garanties en uitzicht op permanente ateliers. 

Zowel de wethouder als leden van de raad hebben een vervolggesprek toegezegd. Ook Stichting Atelierbeheer SLAK hebben wij laten weten graag hun gesprekspartner te zijn en in een goede samenwerking met hen aan een toekomstbestendig beleid te willen bijdragen.

De Gelderlander besteedde afgelopen woensdag aandacht aan de nijpende situatie waarin kunstenaars na 4 jaar vastgesteld atelierbeleid nog steeds verkeren. Raadsleden van zowel PvdA als de SP hebben inmiddels een debat aangevraagd en ook de Stadspartij heeft zich hierbij aangesloten.

We zijn heel blij met dit resultaat; het falende beleid is flink in de aandacht gekomen en zal de komende tijd onderwerp van gesprek in de raad zijn. Tegelijk zijn we ons ervan bewust dat we aan het begin staan.  

De komende tijd willen wij de banden tussen alle kunstenaars verspreid over de verschillende panden verder verstevigen, want samen staan we sterk.  Het laatste woord is nog niet gezegd!

Hartelijke groet en onze dank voor jullie ondersteuning! namens de initiatiefgroep Behoud Ateliers Nijmegen, Casper ter Heerdt, Gerard Koek, Mariës Hendriks

Petitie aan geboden aan burgemeester Kolff

Op 10 november is de petitie aangeboden aan burgemeester Kollf. Op dat moment stond de teller van ondertekeningen op 1320 steunbetuigingen. De petitie staat tot minimaal eind januari 2021 open omdat een groeiend aantal mensen alsnog hun steun willen betuigen. Dank voor zover en wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen!.

2e gesprek op het gemeentehuis

Beste ondertekenaar van petitie 'Stop het 'jakkeren' op Nuenense wegen.

Eerder al berichtte ik dat een 2e gesprek op het gemeentehuis gepland was op 14 oktober. Dit gesprek is door omstandigheden verplaatst naar 11 november en heeft inmiddels plaatsgevonden samen met Walter van Loon en duurde een uur.

+Lees meer...

Met de burgemeester en een ambtenaar van gemeente Nuenen hebben we een aantal agendapunten aan de orde gehad. Een en ander is uitgemond in de toezegging dat een Plan van Aanpak zal worden opgesteld om het 'jakkeren' in Nuenen aan te pakken. Een volgend gesprek zal gaan over dit Plan van Aanpak. Nog vóór het einde van het jaar zal dat plaatsvinden. Verder is de afspraak gemaakt dat de petitie aan de burgemeester zal worden aangeboden ergens rond de jaarwisseling. Ook de pers zal daarbij worden uitgenodigd. Walter en ik zijn voorzichtig positief over de gang van zaken tot nu toe. Inmiddels staat de teller van petitieondertekeningen op ruim 285. Een mooi resultaat. U hebt daaraan bijgedragen waarvoor dank. We gaan er echter nog even mee door. Het aantal ondertekeningen kan en moet nog beter. Daarom zou ik u willen vragen om mensen in uw directe omgeving te motiveren ook een handtekening te zetten. Goed voor een rustiger en veiliger leefomgeving voor alle Nuenense mensen.

20 november

Deze petitie wordt ingediend op 20 november aanstaande, op de 'Dag van het rechten van het kind'.

Verkoop Pepergasthuis aan particuliere belegger van de baan

De verkoop van het Pepergasthuis in stad gaat niet door. Het gasthuis blijft in handen van Lefier en de woningen worden behouden voor de sociale sector.

Bronnen:

REACTIE VAN PETITIONARIS

Tot grote opluchting van de bewoners en leden van de de stichting Oecumenische Vieringen Groningen (OVG) gaat de verkoop van het Pepergasthuis aan belegger Jan Berry Drenth niet door.

+Lees meer...

Dit is het resultaat van langdurige gesprekken tussen de gemeente Groningen en woningcorporatie Lefier.

Het gasthuis blijft in handen van Lefier en de woningen worden behouden voor de sociale sector. De bestaande verkoopovereenkomst wordt ontbonden en de gemeente trekt de juridische bezwaarprocedure in.

Er zijn afspraken gemaakt tussen Lefier en de gemeente over de bouw van nieuwe sociale huurwoningen in Groningen. Omdat de beoogd koper afziet van de transactie heeft hij ander vastgoed in de stad aangeboden gekregen.

Wethouder Roeland van der Schaaf: "Ik ben ontzettend blij en opgelucht dat het Pepergasthuis blijft behouden voor de bewoners. En daarbij behoudt het monumentale pand zijn historische sociale- en maatschappelijke functie voor de stad Groningen. Dankzij de samenwerking en de bereidwilligheid van alle partijen is er nu een oplossing."

Ben Hanewinkel, voormalig voorzitter van het bestuur van de stichting OVG: “Het is precies waar we altijd voor hebben gestreden, dat dit niet een plek zou worden met horeca of waar één iemand alleen zou gaan wonen. Want dit hoort bij de stad. Deze kerk, dit godshuis, bestaat al vierhonderd jaar en we hopen dat we er nu voor altijd van kunnen blijven genieten.”

Bewoner, petitionaris en actievoerder Bram de Vink: "Actievoeren heeft zin. Hoewel het wel eens moeilijk was de moed er in te houden, heb ik de strijd niet opgegeven. De petitie heeft mijns inziens een belangrijke rol gespeeld en ik ben de ondertekenaars zeer erkentelijk."

Lijst Pouw dient amendement in

Vandaag bespreekt de gemeenteraad van de gemeente Waalwijk de begroting voor 2021. Waaronder de hondenbelasting waar Lijst Pouw een amendement heeft ingediend dat de verhoging mogelijk zou kunnen tegenhouden en dat de hondenbelasting een doelbelasting gaat worden.

+Lees meer...

Een verlaging, afschaffing of de eerste hond gratis zit er niet in. Naar alle waarschijnlijkheid gaan verschillende politieke partijen de afschaffing van de hondenbelasting in hun verkiezingsprogramma meenemen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Lees zelf het amendement: https://waalwijk.notubiz.nl/document/9393245/1/LP%20amendement%20Hondenbelasting%20als%20doelbelasting

10 november 2020 overhandigd aan de Tweede Kamer

Gisteren hebben we deze petitie samen met veel ondertekeningen op papier overhandigd aan de Tweede Kamer, we laten de Kamerleden ook nog op andere manieren van ons horen.

11-11-2020 | Petitie Scherpenzeel zelfstandig

Op naar de 10.000 handtekeningen!

De petitie over Recreatieoord Hoek van Holland gaat hard en dat is maar goed ook. Willen we straks de Recreanten Advies Raad het argument mee kunnen geven in hun gesprekken, dat het om veel meer mensen gaat dan alleen de huidige Recreanten, hebben we echter een veelvoud nodig.

+Lees meer...

En we hebben maar tot 1 december de tijd.

In afwachting op de koers van de RAR in kunnen wij als ondertekenaars ons vastbijten in het nog bekender maken van deze petitie.

Onder het AD deed dit al, maar er liggen veel meer kansen: Stuur het naar Rotterdam georiënteerde Facebook pagina's, Twitter, Instagram, Whatsapp, Linked in, allemaal manieren om ons bereik nog groter te laten zijn. Benader instanties, mensen of pagina's met een groot aantal volgers of bereik. U kunt dat alleen door de petitionaris laten doen, in z'n eentje of we kunnen ons er met de bijna 3000 ondertekenaars hard voor maken. Ons er met z'n allen in vastbijten en gigantisch aantal handtekeningen verzamelen.

Het maakt echt een groot verschil! Help je zelf en elkaar!