U, de petitionaris

Nieuws

Geen mondkapjesverplichting in het openbaar vervoer

Petitionaris Bart Rovers vraagt u de petitie Geen mondkapjesverplichting in het openbaar vervoer te ondertekenen:

"Ik vraag u vriendelijk om mijn petitie 'Geen mondkapjesverplichting in het openbaar vervoer.' te steunen. De mondkapjesplicht is respectloos, repressief, onmenselijk, angstig makend, vernederend, ongezond en dient onmiddellijk afgeschaft te worden. Laat uw ware gezicht zien en onderteken mijn petitie. Hartelijk dank alvast."

geenmondkapjeverplichtinov.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

13-07-2020

Al 24 mensen hebben ondertekend.

24 personen hebben het op dit .oment ondertekend op naar nog heel verdeel meer. Gaan we de eers t e 100 redden vanavond??? .

bijwonen raadsvergadering Gemeente Haarlem en indienen motie

De Gemeente Haarlem blijft vooralsnog stil - geen reacties van de gemeente zelf of van de individueel aangeschreven wethouders.

Als er vrijdag 20 november nog steeds geen enkele reactie is ontvangen, wordt de volgende stap het bijwonen van een raadsvergadering van de Gemeente Haarlem en indienen van een motie. Ivm COVID-19 moet ik even nagaan of deze vergaderingen "fysiek" bijgewoond kunnen worden of dat dit online gaat via hun website of tooling zoals Skype of Teams.

Als buren me hierin willen vergezellen, zijn die natuurlijk van harte welkom! Ik denk ook dat een hogere opkomst meer indruk maakt.

+Lees meer...

De eerstvolgende raadsvergadering is dan don 26 november. Dit valt voor de deadline van deze petitie dus misschien is een latere vergadering beter, zodat we de getekende petitie kunnen overhandigen (een alternatief is natuurlijk de petitie eerder te sluiten).

Mocht je je hierbij willen aansluiten, stuur dan even een e-mail naar yoeniversal@yahoo.com. We kunnen dan even afstemmen over de exacte datum en een plan van aanpak opstellen.

Informatie over de raadsvergaderingen kun je vinden op https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen

Tot slot: buurtkinderen hebben gemeld dat ze ratten over straten hebben zien lopen. Ouders, waarschuw kinderen om niet bij dit ongedierte in de buurt te komen (ratten kunnen aanvallen en bijten!) en meldt dit bij de gemeente! Als je zelf ratten hebt waargenomen (op privé- of openbaar terrein) dit graag ook melden bij de gemeente! Meer meldingen van buurtbewoners, zullen de druk op de gemeente opvoeren!

Je kan de gemeente bereiken via tel. 14023 \ internet www.haarlem.nl \ e-mail antwoord@haarlem.nl

Direct naar de video?

De link in 'Borrebos in beeld' werkt niet. Om de video te bekijken 'plakt' u de YouTube-link in uw browser.

+Lees meer...

Ondertussen stijgt het aantal ondertekenaars gestaag. Dank voor uw steun!

Hartelijk dank! Ruim 1800 handtekeningen!

Onze dank is groot! In enkele weken tijd verzamelden we ruim 1800 handtekeningen, hier op petities.nl én handgeschreven bij de bussen bij de Vennenhof en de Boerderijwinkel.

Morgenmiddag worden de handtekeningen overhandigd aan burgemeester Han Looijen van gemeente Sint-Michielsgestel. Donderdag 19 november wordt er in de gemeenteraadsvergadering aandacht besteed aan de petitie en de ingediende vragen door Dorpsgoed.

We houden jullie op de hoogte van de uitkomsten! Kijk ook op Facebook: Geen verslaafdeopvang in de Dungense Polder voor de laatste informatie.

Nogmaals dank voor jullie ondertekening en het delen van de petitie!.

Bij het ondertekenen

Graag leeftijd van (kind) kinderen noteren. Eventueel ideeën zijn daar ook welkom..

Mijlpaal bereikt!

Waanzinnig hoeveel een bericht los kan maken in een klein dorp als Gorssel. Inmiddels is de petitie al ruim 500 keer ondertekend, iets waar wij als initiatiefnemers super trots op zijn.

+Lees meer...

Keerzijde is echter wel dat het het onderwerp urgent is en spoedige politieke actie zeer gewenst is. Het kan niet anders dan dat het geluid dat we met z'n allen veroorzaken voor een beweging gaat zorgen.

Ga vooral door met het praten over dit onderwerp, deel de petitie en laat van je horen. Samen kunnen we het huisvestingsvraagstuk en de toekomst van de Gorsselse accomodaties op de politieke agenda krijgen! Samen kunnen we ervoor zorgen dat Gorssel een plek wordt waar jong en oud prettig kunnen wonen en waar voorzieningen elkaar doen versterken. Clustering van sport, spel, educatie en natuur en daarnaast een verruimd woningaanbod. De toekomst kan zoveel mooier zijn!

16-11-2020 | Petitie Starters in Gorssel, wake-up

Het Borrebos in beeld!

Op YouTube is deze video geplaatst met beelden geschoten in het Borrebos: https://youtu.be/VilsVDJoRYo

.

Help mee de petitie een extra duw te geven en 500 handtekeningen binnen te halen!

Wat super dat de petitie binnen een paar dagen al meer dan 250 handtekeningen heeft opgehaald! Toch kunnen we er altijd nog meer gebruiken, zodat dat zebrapad er ook echt komt!

Vraag je partner, opa's, oma’s en vrienden of ze ook willen tekenen en help de petitie nog een duwtje te geven!!.