U, de petitionaris

Nieuws

Een voldoende gebleken uiterste wil moet, ook zonder testament, worden gevolgd

De petitionaris van de petitie Een voldoende gebleken uiterste wil moet, ook zonder testament, worden gevolgd vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Straatfotograaf Theo Niekus dacht serieus na over de bestemming van zijn werk & huis na zijn dood. Theo was bezig zijn wensen in een notarieel document vast te leggen. Helaas stierf Theo 2 weken voordat hij de laatste hand op zijn testament kon zetten. Er is nu alleen sprake van een ‘informele wil’."

https://ookzondertestament.petities.nl

"Teken ook en nodig daarna anderen uit dat ook te doen."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

20-05-2021

Persbericht 21 juli 2021: LGBT Asylum Support eist herbeoordeling alle afgewezen LHBTI-asielzaken sinds 2018

Uit onderzoek, gedaan door LGBT Asylum Support, blijkt dat de staatssecretaris en de IND zich niet houden aan afspraken met de Tweede Kamer. De stichting is daarom opnieuw een petitie gestart voor een eerlijke beoordeling van LHBTI-asielzoekers door de IND.

+Lees meer...

Uit het onderzoek komt naar voren dat in de beoordeling van de geloofwaardigheid van LHBTI-asielzoekers de IND nog steeds toetst op, sinds juli 2018, geschrapte termen als ‘bewustwordingsproces’ en ‘zelfacceptatie’ en nog te vaak zien wij dat rechters hier ook in meegaan. LGBT Asylum Support verzoekt daarom niet enkel om herziening van de werkinstructie van de IND als ook herbeoordeling van alle sinds 2018 afgewezen asielzaken op basis van LHBTI.

De eerste petitie #NietGayGenoeg leidde in 2017 tot een motie in de Tweede Kamer waarin de staatssecretaris de opdracht kreeg om de werkinstructie, die de IND hanteert in LHBTI-asielaanvragen, te herzien. Echter werd het geen nieuwe werkinstructie maar slechts een verbetering waardoor fouten in het beleid door de IND niet erkend werden. Sinds de invoering van de verbeterde werkinstructie in juli 2018 heeft LGBT Asylum Support aanhoudend kritische brieven aan de staatssecretaris en Tweede Kamer gestuurd over het niet opvolgen van deze afspraken. Ook schreef de stichting talloze rapporten voor onjuist afgewezen LHBTI-asielzoekers om dit punt ook in de rechtbank te kunnen bewijzen en bespreekbaar te maken. Echter opmerkelijk daarbij is dat in de rechtbank de IND zelfs ruiterlijk erkent dat geschrapte termen nog steeds gehanteerd worden, zoals meegenomen in de brandbrief.

“Het is ongekend, vergelijkbaar met andere parlementaire enquêtes, hoe LHBTI-asielzoekers in Nederland aantoonbaar onjuist door de overheid beoordeeld worden en zelfs rechters hierin meegaan”, geeft Sandro Kortekaas, voorzitter LGBT Asylum Support aan, die met de stichting vele afgewezen LHBTI-asielzoekers bijstaat. “Sinds 2017 hebben we na breed onderzoek en met onze eerste petitie #NietGayGenoeg met succes kunnen bewijzen dat termen als ‘bewustwordingsproces’ en ‘zelfacceptatie’ die de IND gebruikt, bepaald zijn vanuit een westerse visie op homoseksualiteit. LHBTI-asielzoekers, die uit landen komen waar homoseksualiteit bij wet verboden is en waar soms zelfs de doodstraf op staat, hebben zichzelf namelijk nooit kunnen accepteren, althans niet op een manier zoals we dat hier in Nederland meemaken. Dat is niet te vergelijken en zijn daarom deze termen volledig geschrapt. Althans dat dachten we.”

The Body Shop als trotse partner in petitie #NietGayGenoeg 3.0

De stichting is daarom nogmaals – nu voor een derde keer – een petitie gestart onder de naam #NietGayGenoeg 3.0. Bijzonder daarin is dat deze petitie ondersteund wordt door alle vestigingen van The Body Shop, die hierin partner is en een sociaal maatschappelijk probleem zichtbaar wil ondersteunen in alle filialen door heel Nederland. “We zijn supertrots met The Body Shop als partner”, geeft Kortekaas aan. “Want nogmaals een petitie onder de aandacht brengen waarin de overheid zichtbaar fouten maakt in het onjuist afwijzen van zeer kwetsbare LHBTI-asielzoekers, daarin zelfs een eigen visie op homoseksualiteit heeft die afwijkt van de norm in Nederland zoals het hebben van een partner van gelijk geslacht of fysiek contact, is niet eenvoudig. Alle steun om voldoende handtekeningen te krijgen en een brede discussie te kunnen voeren, is daarom heel hard nodig.”

https://www.facebook.com/LGBTAsylumSupport/photos/a.500855286756362/1898130630362147/

https://nietgaygenoeg3.petities.nl

22-07-2021 | Petitie NietGayGenoeg 3.0

Geluid en fijnstof van de A12 teistert al jaren omwonenden

Vanaf de jaren 80, dus alweer ruim 40 jaar, worden er door bewoners uit Gouda initiatieven genomen om geluidsoverlast vanaf de A12 te bestrijden.

Een laatste werkgroep, bestaande uit bewoners uit de noordrand van Gouda is van 2010 tot 2012 bezig geweest tegen de overlast van de A12. Deze werkgroep is gestopt omdat ze geen bevredigend resultaat kon bereiken.

We merken dat de overlast weer fors toeneemt.

+Lees meer...

Daarom heeft een nieuwe groep bewoners het initiatief genomen om dit probleem eens goed onder de loep te nemen. Dit keer gezamenlijk met andere bewoners uit de wijken Bloemendaal en Plaswijck, maar ook bewoners in wijken van Reeuwijk.

De A12 gaat weer verder verbreed worden, waardoor het geluid en het fijnstof nog meer toeneemt. Vooral met wind uit het noorden en westen is dit een groot probleem. De geluidsschermen doen hun werk niet: ze zijn te laag en staan verkeerd waardoor het geluid juist wel in de woonwijken komt.

Wij willen hier serieuze aandacht voor vragen en verandering in brengen. U toch ook? Helpt u ons mee? Samen staan we sterk….

Nieuw hek!

Het nieuwe hek bij de Albert Verweystraat/Doelenstraat is geplaatst. Het hek is zo geplaatst dat rolstoelen of scootmobiels er nog zonder problemen langs kunnen.

+Lees meer...

Hopelijk is de verkeerssituatie veiliger geworden voor spelende kinderen en automobilisten. Zie hier de post met foto: https://nextdoor.nl/news_feed/?post=17592201984004

Maak huisdieren ONSTERFELIJK!

De petitie om huisdieren onsterfelijk te maken is nu ondertekenbaar. KOM IN ACTIE!.

22-07-2021 | Petitie Maak huisdieren onsterfelijk!

Vandaag politieke partijen benaderd

De vragen die we aan het ministerie van VWS hebben gesteld zijn nog niet beantwoord, vandaar dat we vandaag de politieke partijen hebben benaderd, via de woordvoerders in de vaste kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking met de volgende boodschap:

Er wordt een flink rookgordijn opgetrokken van wetgeving, koelkastproblematiek, etc. Terwijl in dit artikel wordt gemeld dat de keuze simpelweg bij minister Hugo de Jonge ligt: https://www.nu.nl/coronavirus/6146818/ministerie-staat-voor-dilemma-worden-tienduizenden-astrazeneca-vaccins-vernietigd.html

Het argument dat er onzekerheid is of er wel goed gekoeld is, is vreemd - waarom kunnen we huisartsen het koelen van vaccins wel toevertrouwen totdat de prik in een Nederlandse arm gaat, maar is er twijfel over koeling als de vaccins teruggehaald moeten worden?

Vandaar onze vragen aan u: Wat is het standpunt van uw partij in deze kwestie? Hoe is uw partij van deze kwestie aan de kaart te stellen bij de minister?

We delen uw reactie natuurlijk ook met onze achterban - ruim 1600 mensen hebben onze petitie ondertekend.

+Lees meer...

We willen graag uitsluitsel over wat er gaat gebeuren met deze overtollige vaccins.

21-07-2021 Voorstel van gemeente

Er zijn ondertussen weer twee contactmomenten geweest met de gemeente, en is er ook een voorstel besproken.

Alhoewel een zebra-markering op de St.

+Lees meer...

jorislaan helaas niet mogelijk is, is er een alternatief voorstel gedaan om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan een veiligere oversteek van de overstekende (school)kinderen op de St Jorislaan.

Dit voorstel wordt in September gedeeld met petitieondertekenaars en met wijkbewoners van de Rochusbuurt. Indien geen bezwaren, zou het voorstel volgend jaar – nadat de werkzaamheden Geldropseweg zijn afgerond - uitgevoerd kunnen worden.

Wat gebeurt er met de 200.000 vaccins van de huisartsen?

We krijgen vandaag vragen binnen over wat er gebeurt met de 200.000 vaccins die nu nog steeds over zijn bij de huisartsen. Dit is een hele goede vraag! De eerste reacties van de Rijksoverheid en media waren dat het vanwege regelgeving niet mogelijk is om iets met die vaccins te doen.

+Lees meer...

Vandaag ontwikkelt de discussie zich gelukkig verder en nu wordt duidelijk dat de minister nog wel in de gelegenheid is om iets te doen met de vaccins die in grotere voorraden opgeslagen liggen. Zie https://www.nu.nl/coronavirus/6146818/ministerie-staat-voor-dilemma-worden-tienduizenden-astrazeneca-vaccins-vernietigd.html

Wij blijven het actief volgen en proberen, daar waar wij als prive-personen dat kunnen, zoveel mogelijk journalisten aan te haken om hier aandacht voor te vragen. Heb je zelf contacten, benader ze dan vooral!

Dank voor je steun! en hartelijke groeten, Mei-Mei, Maurice en Carla

Nederland doneert voorraad AstraZeneca

Nederland doneert de 745.000 doses AstraZeneca die nog op voorraad zijn aan landen in nood die een beroep hebben gedaan op de Nederlandse regering.

Bron: Rijksoverheid.nl 19 juli 2021

REACTIE VAN PETITIONARIS

Op donderdag 15 juli zijn we de petitie Vaccins voor COVAX gestart met als doel de minister van VWS opdracht te laten geven vaccins die ongebruikt bij huisartsen liggen en mogelijk over datum gaan zo spoedig mogelijk te doneren aan het COVAX programma.

Op zondag 18 juli begrepen we dat de politiek medewerker van Hugo de Jonge op de hoogte was van onze petitie en was er aandacht voor de restvoorraad vaccins bij huisartsen in onder andere VI Oranjezomer. Inmiddels is de petitie 1594 (!) keer ondertekend!

Gisteravond 19 juli heeft het ministerie van VWS een bericht naar buiten gebracht waarin ook bevestigd wordt dat ook de vaccins die nog bij huisartsen liggen een bestemming krijgen.

+Lees meer...

Hierin kondigt het ministerie aan dat het 745.000 Astrazeneca vaccins die nog op voorraad zijn doneert aan Tanzania en Namibië. Andere vaccins die Nederland niet meer nodig heeft gaan naar het internationale COVAX programma, zodat er aan het einde van het jaar 20 miljoen vaccins gedoneerd zijn aan dit programma.

We zijn blij dat het ministerie van VWS deze stap zet en aanvoelt dat er binnen Nederland grote steun is voor het doneren van zoveel mogelijk vaccins aan landen waar er groot tekort is aan vaccins en het COVAX programma. Dit blijkt wel uit de vele handtekeningen die wij in een paar dagen tijd hebben opgehaald!

Tegelijkertijd hebben wij nog een aantal zorgen, geformuleerd in de volgende vragen die we dan ook gaan delen met het ministerie van VWS.

  • Iedere maand gaan er vaccins over datum, hoe zorgt de minister dat deze op tijd bij het COVAX programma komen?
  • Hoeveel vaccins van de voorraad die bij huisartsen ligt, kunnen daadwerkelijk gebruikt worden in Nederland, zoals gemeld wordt in het artikel?
  • Wat doet de minister om zoveel mogelijk haast te maken om de vaccins zo snel mogelijk op de benodigde plekken te krijgen? De vaccinatiegraad in bijvoorbeeld Afrika is dramatisch laag: 4 prikken per 100 inwoners tegen in Europa 77 per 100 inwoners (details over tempo van vaccineren in de wereld).

Wij danken jullie hartelijk voor jullie steun, en houden jullie op de hoogte! Zet daarvoor een vinkje op je persoonlijke pagina.

Mei-Mei van Dorth

Maurice Boeschoten

Carla Neefs