You, the petitioner

Updates

BNR.nl: "Referendum smaakt naar meer, maar is niet zomaar georganiseerd"

Was het Oekraïnereferendum een opwarmertje voor nog veel meer volksraadplegingen? De belangstelling om een referendum te organiseren neemt toe, maar wees gewaarschuwd: het is een heel karwei.

Bij de website petities.nl komen sinds het Oekraïnereferendum meer vragen binnen en ook de referendumwebsite van de Kiesraad trekt meer bezoekers.

Lees verder op BNR.nl.

En toen de wet die het referendum mogelijk maakt verscheen schreven we een nieuwsbericht erover. Daarin stond onze aanbeveling: "Zodra het parlement een wet aanneemt moet u binnen 8 weken 10.000 handtekeningen overhandigen. Begin dus nu alvast!"

#Referendum smaakt naar meer, maar is niet zomaar georganiseerd: https://t.co/UO03NJXbSk @rrustema @ndubbelboer pic.twitter.com/f01nGix8zE— BNR Nieuwsradio (@BNR) April 8, 2016

luister terug op https://t.co/G6OYNwEAcC https://t.co/agDEvQY8Qa— ReindeR Rustema (@rrustema) April 8, 2016

2016-04-08

WELKOM

ewaa,

welkom bij de petitie van HCV.

2017-12-12 | Petition Geef het college vos ijsvrij

Nederlands schoolsysteem schendt de rechten van het kind.

https://www.parool.nl/opinie/-nederlands-schoolsysteem-schendt-de-rechten-van-het-kind~a4539612/.

D66 Lingewaard wil meer weten van de beweegredenen van de actiegroep Redt De Gendtse Polder.

Wij van Redt De Gendtse Polder zijn uitgenodigd door D66 meer informatie te geven over de redenen van ons verzet tegen ontgronding. Wij zijn benieuwd naar de ontvangst van onze argumenten en de stappen die hierop kunnen volgen.

+Read more...

Ontgronden natuurvernietiging is en geen natuurontwikkeling. Partijen moeten dit op allen niveaus aan de kaak gaan stellen. Van de Provincie Gelderland tot aan de Raad van State!

Brief aan ziekenhuizen tergooi met vragen over plannen...

Blaricum, 04-12-2017

Referentie: HdH/RjR/SD/RS/18590

Aan de heren drs. H.

+Read more...

den Hollander en dr. R.J. Roorda MBA raad van bestuur, De heer prof. Dr. J. A. Emanuels, voorzitter raad van toezicht, De heer drs. J. Gorgels, voorzitter cliëntenraad, De Heer H.Carpay, voorzitter medische staf

Mijne heren,

Allereerst hartelijk dank aan de eerstgenoemden, voor de snelle reactie op ons schrijven van 20 november 2017, gericht aan de afdeling communicatie. Voor alle duidelijkheid, wij schrijven namens, inmiddels meer dan 12.000 inwoners van de zorgregio Gooi- en Vechtstreek, dat is zo’n 20% van de volwassen populatie en dit aantal groeit nog dagelijks. De minister van VWS spreekt over een zorgvuldig gezamenlijk proces en een gezamenlijke dialoog met alle relevante partijen uit de omgeving. Wij staan volledig open voor een dergelijk overleg. Echter u kiest voor geschreven communicatie, dus reageren wij ook weer in geschrift. Het locatiebesluit, om te reorganiseren naar één ziekenhuis op het volstrekt excentrisch gelegen terrein Monnikenberg, is al in 2011 en zonder enige berichtgeving of overleg met de belanghebbenden genomen. Naar aanleiding van voorgaande correspondentie hebben wij een aantal vragen geformuleerd. ⦁ Er wordt, door u, geen antwoord gegeven op de meest primaire vraag: Waarom er voor één locatie in Hilversum is besloten, wat waren Uw moverende beweegredenen? Immers, zo’n 30 jaar geleden is heel bewust gekozen voor de locatie Blaricum, op het raakvlak van Hilversum, Wijdemeren, Gooise meren,Huizen, Laren en Blaricum, gelegen aan alle goede verbindingen naar Eemnes en deze gemeenten. Toen bestond het ziekenhuis in Hilversum ook al, op 7 km afstand. De grootse plannen van de vernieuwbouw Tergooi Blaricum verdwenen stilzwijgend in de kast. Waarom is gekozen voor een decentrale locatie, die bovendien steeds slechter bereikbaarheid wordt. ⦁ Graag ontvangen wij een kopie van uw strategisch plan, met alle details en een financiële onderbouwing voor Medische Zorg in het verzorgingsgebied van Tergooi ziekenhuizen, op korte termijn. We snappen uw opmerking over het te verrichten marktonderzoek, dan ook niet? Aangezien het logisch is dat dit integraal onderdeel uitmaakt van het strategische plan. Er is sprake van functies in de eerste fase van de nieuwbouw als: alle acute en intensieve zorg, center of Excellence Ouderen, Vaten, Oncologie en Radiotherapie, Moeder en kind, Psychiatrie en Operatie en complexe diagnostiek ( o.a. radiologie en nucleaire geneeskunde). Dit ambitieuze plan, met een bijna academische uitstraling, zal toch beleidsmatig en financieel onderbouwd zijn in een rapport. Uw financierders zullen daar zeker om gevraagd hebben. ⦁ Wij ontvangen graag het rapport , waaruit blijkt dat verdwijnen van de SEH in Blaricum en verplaatsing van de ambulancepost naar Tergooi Hilversum in 2018, de wettelijk norm van de aanrijtijd van 12 minuten en de totale ritduur van 45 minuten naar de SEH van de ambulance niet overschreden worden. De ambitieuze nieuwbouwplannen ontslaan U niet van Uw verantwoordelijkheid om voor Uw (potentiele) zorggebruikers een kwalitatief goede zorg te garanderen, zoals o.a. geregeld in de Wet toelating zorginstellingen. Het RIVM- rapport Aanbod en bereikbaarheid van de spoedeisende ziekenhuiszorg in Nederland 2017, gaat uit van de ondersteuning vanuit (!) ambulancepost Blaricum, voor het regiozorggebied Gooi- en Vechtstreek. Dit beeld is dus misleidend voor de toekomstige situatie, zonder dit steunpunt. Thans worden de uithoeken maar nipt bereikt, binnen de 12 minuten ( 15 min minus 3 minuten instaptijd van het ambulance personeel) aanrijtijd vanuit Blaricum. Wij hebben vernomen dat de ambulancepost in Blaricum al in 2018 gesloten wordt, dus willen wij graag binnen twee weken een antwoord op onze drie vragen. Met vriendelijke groet, Namens TerGooiOpen, Mw drs. J.G.M. Rijntjes Dhr A. Haye

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Biddinghuizen

"In Biddinghuizen (gemeente Dronten) is bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd.

+Read more...

[...] In totaal gaat het om circa 180.000 eenden. Daarnaast wordt het pluimvee van een ander bedrijf met ongeveer 21.000 vleeskuikens preventief gedood omdat deze in een straal van 1 kilometer ligt van het besmette bedrijf in Biddinghuizen. [...]" Lees verder: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/11/26/vogelgriep-vastgesteld-bij-pluimveebedrijf-in-biddinghuizen

2017-12-09 | Petition Dieren zijn geen dingen

HilversumsNieuws.nl: Actiecomité naar Den Haag voor geluidsscherm A27

HILVERSUM - Bewoners van de West-Indische buurt gaan de barricaden op. Komende maandag gaan zij samen met wijkwethouder Nicolien van Vroonhoven naar de Tweede Kamer in Den Haag om de petitie 'Geluidsschermen A27 afslag 33' te overhandigen.

+Read more...

Het doel: Kamerleden (...)
(...) Lees verder

Gooi en Eemlander: Naar Den Haag voor geluidsscherm A27

Wethouder Nicolien van Vroonhoven gaat samen met bewoners van de West-Indische buurt in Hilversum naar de Tweede Kamer in Den Haag om een geluidsscherm te vragen tussen hun woningen en de A27.
 De Hilversumse delegatie biedt op 11 december de verantwoordelijke kamercommissie een petitie aan (...) Lees verder.

De petitie is aangeboden aan de burgemeester

Vanmiddag om 16:00 boden Cas en Ingrid de petitie aan aan de waarnemend burgemeester, de loco-burgemeester en de veiligheidscoordinator van de gemeente Best. We hebben 30 minuten lang kunnen uitleggen hoe de sfeer is op een gemiddeld salsa, bachata of kizomba feest en dat daar over het algemeen niet eens security (nodig) is.

+Read more...

Het verschil met de urban scene is deze bestuurders nu helemaal duidelijk, en ze hebben beloofd deze info en de 1503 handtekeningen mee te laten wegen in hun uiteindelijke oordeel aan het einde van de bezwaarperiode begin januari 2018. Bedankt allemaal voor jullie steun.