U, de petitionaris

Nieuwtjes

Antwoord van de minister op 15 januari 2018

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 januari 2018

Op 16 november 2017 ontving ik het verzoek om een reactie op de aan uw Kamer aangeboden petitie van de heer Kromhout te Weesp over het belang van kunst- en cultuuronderwijs in multicultureel Nederland. Hierbij voldoe ik aan dit verzoek.

Ik onderschrijf het belang van kunst- en cultuuronderwijs in een multiculturele context. Dit onderwerp staat al langere tijd op de agenda van het Ministerie van OCW.

De petitie sluit aan op verschillende programma’s en regelingen die kunst en cultuur binnen en buiten het onderwijs stimuleren.1 Ik licht er hier twee uit:

  • OCW financiert Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek voor de ondersteuning van bibliotheken bij het leesbevorderingsprogramma de Bibliotheek op school. Met de Bibliotheek op school creëert de bibliotheek een aantrekkelijke leesomgeving op scholen met een gevarieerde, doelgroepgerichte collectie boeken en materialen, adviseert de bibliotheek de school over leesplezier en worden er allerlei activiteiten op school georganiseerd die leesplezier en taalontwikkeling stimuleren. Daarnaast worden leerkrachten opgeleid tot leescoördinator. Eind 2016 deed 85% van de bibliotheken mee aan de Bibliotheek op school en werden er 562.500 kinderen bereikt op basisscholen.2

  • Dit jaar is de stimuleringsregeling Cultuurbegeleider gestart. Deze regeling is een subsidie voor leerkrachten om zich te kunnen bijscholen tot Cultuurbegeleiders om het cultuuronderwijs te professionaliseren en te optimaliseren. Deze regeling kent een looptijd van 4 jaar waarbij er ongeveer 700 leerkrachten kunnen worden gestimuleerd de opleiding te volgen.

Enkele thema’s uit de petitie zijn ook benoemd in moties, die door uw Kamer zijn ingediend tijdens de behandeling van de cultuurbegroting. Het gaat hierbij om de volgende aangenomen moties: de motie over het terugdringen van laaggeletterdheid 3 van de leden Rog en Bergkamp, de motie over zicht krijgen op de niet-bezoeker bij culturele voorstellingen4 van het lid Bergkamp, de motie over bibliotheektoegang voor iedereen5 van het lid Asscher, de motie over muziek voor iedereen6 van de leden Asscher en Bergkamp en de motie over toegankelijkheid van monumenten7 van de leden Ellemeet en Dik-Faber.

In mijn cultuurbrief, die uw Kamer in het eerste kwartaal van 2018 zal ontvangen, zal ik nader ingaan op de genoemde onderwerpen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

Bron: Document 2018D00705 in de Tweede Kamer

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

Tot slot (wat mij op dit moment betreft)

De minister heeft gereageerd op de petitie. Het woord is nu aan de Tweede Kamer.

Zijn de Kamerleden tevreden met deze reactie? Zelf heb ik in de petitie en vooral in mijn Annie MG Schmidlezing van vorig jaar, "De rattenvanger van Weesp" voorlopig alles gezegd wat ik hierover te zeggen heb. Hoewel... hoe zit het eigenlijk met het leenrecht en de bibliotheek op school? Maar dat is misschien stof voor weer een andere petitie... Ik dank u allen voor uw steun.

EINDE REACTIE

Omroep Brabant

Ik heb live mijn verhaal mogen doen over deze petitie in het ochtendprogramma "wakker" van Omroep Brabant!!! Daarna hebben ze nog een mooi artikel over de uitzending op hun site gezet: klik hier voor het artikel Omroep Brabant, heel erg bedankt voor het helpen in het promoten van de petitie!.

Kamer erkent Armeense genocide, kabinet niet (NRC Handelsblad)

''Het kabinet weigert het voorbeeld te volgen van de Tweede Kamer, die donderdag de genocide bijna unaniem erkende.''

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/22/kamer-erkent-armeense-genocide-kabinet-niet-a1593304.

Weerstand bij de politiek

Op mijn initiatief vanuit de PvdA Lansingerland, samen met de VVD en Groen Links is op 22 februari een voorstel ingediend bij de gemeenteraad van Lansingerland om de fietstunnels (feitelijk twee, zowel onder de oudelandse laan als de klapwijkse weg) aan te leggen.

Een deel van de andere politieke partijen nam het voorstel serieus maar hikt wel aan tegen de complexiteit en de kosten. Een concreet voorstel werd gedaan door het CDA en Partij Neleman om stoplichten neer te zetten.

+Lees meer...

De wethouder heeft aangegeven dat het laatste niet kan omdat dan de wijken volstrekt onbereikbaar worden.

De partijen D66, ChristenUnie en WIJ Lansingerland maakten het voorstel volstrekt belachelijk. Volgens deskundigen is de rotonde met kleine ingrepen veiliger te maken. Echte substantiele maatregelen zijn niet nodig.

Nu wij denken daar toch echt anders over en gaan door en houden vol. Drie jaar geleden kregen wij dezelfde reactie op ons voorstel om het landscheidingspad verlicht te maken voor alle scholieren die daar dagelijks overheen moeten, ook dat was belachelijk, onnodig, te duur etc. Nu komt die verlichting er toch met grote steun van de stadsregio. De volhouder wint.

Daarom gaan wij door met de petitie. Hopelijk komen er uit de gemeenteraadsverkiezingen nieuwe verhoudingen en gaan wij de petitie aanbieden aan het nieuwe college.

Ga dus stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen.

De opsteller van de petitie, Samuel de Groot

zaterdagochtend 24 feb van 10:00-12:00u Radio 4 Een Goede Morgen Met Yvo Verschoor

Er is mij gevraagd het Pianola Museum niet meer dan maximaal 3 x te noemen, maar ik hoop toch nog meer mensen naar onze petitie site te kunnen krijgen!

Heel veel dank voor al jullie steun! :)

Radio 4 Een Goede Morgen Met... Yvo Verschoor.

23-02-2018 | Petitie Pianola Museum moet blijven

Heeft u suggesties voor de gemeente?

Via diverse hondenbezitters heeft Drolvrij Ambacht reacties ontvangen op de campagne. Hieruit blijkt dat diverse hondenbezitters goede ideeën hebben hoe het drollenprobleem kan worden aangepakt.

+Lees meer...

Denk bijvoorbeeld aan meer prullenbakken, meer uitlaatstroken etc.

Heeft u ook suggesties voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht? stuur ze naar drolvrijambacht@gmail.com. Wij verwerken deze suggesties in een document dat we tegelijk met de petitie zullen inleveren.

Alvast bedankt voor het meedenken!

22-02-2018 | Petitie Drolvrij Hendrik-Ido-Ambacht

Welkom we zijn begonnen

We zijn druk bezig om gelden los te maken en Moerwijkse kunstenaars te vinden om van moerwijk de meeste kleurrijke stukje den haag te maken..

vrienden van Bussum

Aan de commissie Zorg: Geachte commissieleden,

Graag vraag ik uw reactie inzake de al jaren alsmaar oplopende wanorde bij Ziekenhuis Tergooi inzake de acute zorg, financiën, wisselende management en de directe gevolgen van de door de tijd inmiddels achterhaalde nieuwbouwplannen!

Toplocatie Blaricum!

Dat Tergooi na de keuze voor de peperdure hoofdlocatie Monnikenberg te Hilversum nu moet bezuinigen is geen verrassing. Ruim 5 jaar geleden werd de logistiek, bouwkundig en financieel veel logischer hoofdlocatie te Blaricum zeer verrassend weer ingewisseld voor het sterk verouderde Hilversum.

+Lees meer...

Het primaire logistieke belang van de inwoners van Hilversum won het dus van de vele voordelen van de veel jongere locatie Blaricum. In het verlengde hiervan wordt nu een prima patiëntvriendelijk kostenbesparend voorstel van de dienstapotheek op de locatie Blaricum door Tergooi afgewezen. Een permanente upgrading van de zorg in Blaricum is namelijk al jaren uit den boze want dat kan straks de hoogte van de verkoopsom van de Blaricumse locatie "in zijn geheel" wel eens in de weg staan, geld van de verkoop dat straks onmisbaar is om de nieuwbouw in Hilversum te realiseren. Inmiddels is er ook nog eens intern stevig gemor bij Tergooi over de aanstaande bezuinigingen van 3 miljoen en de mogelijke ontslagen terwijl er bijvoorbeeld dringend gespecialiseerd personeel nodig is op onder andere de IC en SEH. Door de commotie over de acute zorgkwaliteit van de laatste weken en de algehele financiële situatie rond Tergooi in combinatie met de snel veranderende zorgbranche gloort er stiekem toch weer een beetje hoop voor de vele criticasters van de nieuwbouw. De nieuwbouw die in hun ogen onnodig en megalomaan is en met notabene gas als belangrijkste energiebron. Terwijl het sterk verouderde en gasenergie verslindende Hilversumse Ziekenhuisgebouw door gebrek aan financiën notabene nog tientallen jaren als back-up voor de nieuwbouw moet dienen. Misschien dat de verantwoordelijke banken, zorgverzekeraars en het ministerie uit financiële, zorg en de "45 minuten SEH wet" verplichtingen op korte termijn tot inkeer komen. En deze instanties Tergooi alsnog zullen overrulen om zo voor Blaricum als de meest logische hoofdlocatie te kiezen. En hiermee de verdere ontmanteling van deze toplocatie (direct langs de A1 en in het centrum van de regio) te voorkomen. Alvorens de door de snelle ontwikkelingen in de zorgbranche volkomen achterhaalde nieuwbouw medio 2019 in Hilversum daadwerkelijk van start gaat!