You, the petitioner
Logo large

Ypeloweg veilig

1,466 signatures

Zéér gevaarlijke verkeerssituaties op de Ypeloweg (voor zowel fietsers, wandelaars als gemotoriseerd verkeer) vragen om een veilige oplossing: een vrij liggend fietspad in combinatie met herinrichting van de Ypeloweg. Géén schijnoplossing zoals een suggestiestrook maar een vrij liggend fietspad!

Petition

We

Inwoners uit o.a. Ypelo, Rectum, Enter, Wierden, fietsers, automobilisten en overige weggebruikers

 

observe

  • dat er structureel te hard wordt gereden op de Ypeloweg. De (summiere) aanduidingen dat het hier een 60 km-zone betreft is bij tal van weggebruikers onbekend

  • dat het voor menig weggebruiker onduidelijk is waar men wel of niet voorrang heeft of dient te verlenen, hetgeen veel onveilige verkeerssituaties oplevert

  • dat nagenoeg alle grond voor aanleg van een vrij liggend fietspad al in bezit van de Gemeente Wierden is!

  • Na jarenlange discussies binnen Politiek Wierden is nu de tijd aangebroken om concreet door te pakken: waar een wil is, is een (veilige) weg!

 

and request

Realisatie van een vrijliggend fietspad langs de Ypeloweg, in combinatie met herinrichting van de weg. Zonder beperkingen voor het landbouw- en zakelijk verkeer. En géén schijnoplossingen zoals suggestiestroken, maar investeren in structurele, échte veiligheid voor alle weggebruikers!

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Wierden 
Petition desk:
Lead petitioner:
Martin Noeverman 
Organisation:
#YPELOWEG-VEILIG 

History

Signatures