You, the petitioner
A12 bloemendaal plaswijck logo

Terugbrengen geluidsoverlast en fijnstof naast A12 Gouda

1,699 signatures

Steun de werkgroep A12 Gouda met inwoners uit de wijken Plaswijck en Bloemendaal in Gouda maar ook bewoners uit Reeuwijk die zich verenigd hebben om gezamenlijk aandacht te vragen bij de gemeente en politiek voor de fijnstof- en geluidsoverlast door de A12.
Zie ook www.a12Gouda.nl

Petition

We

Werkgroep A12, bewoners van de noordelijke rand van Gouda en Bodegraven/Reeuwijk

 

observe

  • Door de toegenomen verkeersdrukte op de A12 merken we aan de noordrand van Gouda en Bodegraven/Reeuwijk opnieuw een forse toename van het geluid.
  • Meer verkeer betekent ook meer overlast van fijnstof. Dit gaat ten koste van onze gezondheid en nachtrust.
  • En de A12 gaat in de komende jaren nog verder verbreed worden! De leefbaarheid en de gezondheid van de bewoners aan de noordrand van Gouda en Bodegraven/Reeuwijk komt hiermee steeds meer in het geding.

 

and request

Samen naar afdoende oplossingen kunnen zoeken met de Gemeente Gouda om de overlast van geluid en fijnstof van de A12 in onze woonwijken tegen te gaan.

  • Het verhogen van de geluidsschermen langs de A12 (van 7 meter naar 12 meter)
  • Doortrekken van een geluidsscherm van 400 meter tussen Gouda en Bodegraven/Reeuwijk
  • Nieuw geluidsarm asfalt op de A12 langs Gouda en Bodegraven/Reeuwijk
  • Het verlagen van de snelheid op de snelweg langs de woonwijken naar 80 km per uur

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Gouda 
Petition desk:
Closing date:
2022-06-18 
Lead petitioner:
Peter van Gameren 
Organisation:
Werkgroep A12 
Website:

History

Signatures

Updates

Geluid en fijnstof van de A12 teistert al jaren omwonenden

Vanaf de jaren 80, dus alweer ruim 40 jaar, worden er door bewoners uit Gouda initiatieven genomen om geluidsoverlast vanaf de A12 te bestrijden.

Een laatste werkgroep, bestaande uit bewoners uit de noordrand van Gouda is van 2010 tot 2012 bezig geweest tegen de overlast van de A12. Deze werkgroep is gestopt omdat ze geen bevredigend resultaat kon bereiken.

We merken dat de overlast weer fors toeneemt.

+Read more...

Daarom heeft een nieuwe groep bewoners het initiatief genomen om dit probleem eens goed onder de loep te nemen. Dit keer gezamenlijk met andere bewoners uit de wijken Bloemendaal en Plaswijck, maar ook bewoners in wijken van Reeuwijk.

De A12 gaat weer verder verbreed worden, waardoor het geluid en het fijnstof nog meer toeneemt. Vooral met wind uit het noorden en westen is dit een groot probleem. De geluidsschermen doen hun werk niet: ze zijn te laag en staan verkeerd waardoor het geluid juist wel in de woonwijken komt.

Wij willen hier serieuze aandacht voor vragen en verandering in brengen. U toch ook? Helpt u ons mee? Samen staan we sterkā€¦.

2021-07-22

Terugbrengen geluidsoverlast en fijnstof naast A12 Gouda

Steun de werkgroep A12 Gouda met inwoners uit de wijken Plaswijck en Bloemendaal in Gouda maar ook bewoners uit Reeuwijk die zich verenigd hebben om gezamenlijk aandacht te vragen bij de gemeente en politiek voor de fijnstof- en geluidsoverlast door de A12. Zie ook www.a12Gouda.nl voor meer informatie..

2021-06-18