U, de petitionaris
Unknown

Geen vieze ENKA-vervuiling in de Nederrijn

2.708 ondertekeningen

Waterschap Vallei en Veluwe wil via een pijplijn vervuild grondwater van de Enka-fabriek lozen in de Nederrijn. Dit vieze water is een bedreiging voor de natuur, onze gezondheid, recreatie en de waterkwaliteit. Wij willen dat dit grondwater ter plekke op toekomstbestendige wijze wordt gezuiverd.

Petitie

Wij

burgers en organisaties die belang hechten aan de kwaliteit van het Rijnwater

 

constateren

  • dat internationaal het besef groeit dat de kwaliteit van het oppervlaktewater moet verbeteren,
  • de kwaliteit van de Nederlandse wateren daartoe nog lang niet op orde is,
  • de voorgenomen lozing van sulfaatrijk water met ook zeer zorgwekkende stoffen (o.a. pentachloorfenol, tetrachloorethyleen en mogelijk dioxines) zal leiden tot een verslechtering van de waterkwaliteit,
  • de Raad van State de lozing toestaat.

 

en verzoeken

  • geen gebruik te maken van de mogelijkheid om zeer zorgwekkende stoffen te lozen in de Nederrijn bij Wageningen,
  • alle voorbereidingen voor de aanleg van de pijplijn per direct te stoppen,
  • via onderzoek te bepalen hoe men het vervuilde grondwater lokaal, duurzaam kan zuiveren,
  • een goed toegankelijke publieke belangenafweging te organiseren om te beslissen over een duurzame, toekomstbestendige oplossing voor het vervuilde grondwater.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Vallei en Veluwe 
Petitieloket:
Einddatum:
19-04-2023 
Petitionaris:
Bert Lotz, Gonne Beekman, Joost Reijnen en Harm Beijer 
Organisatie:
Vereniging Havenstraat (verontruste bewoners van Wageningen), Vereniging Mooi Wageningen (belangen Natuur en Milieu) en Watersportvereniging VADA (watersport en recreatie) 

Geschiedenis

Ondertekeningen